Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Aktuellt

 

Äppelblom

 

Till Norra Västmanlands samordningsförbunds facebook-sida.

Medlem i föreningen NNS - Nationella nätverket för samordningsförbund - länk till NNS webbplats.

 

Aktuellt


2018-11-15

Välkommen till Samordningsteamens utvecklingsdag!

Den 4 december är det dags för en gemensam samverkans- och utvecklingsdag runt de fyra samordningsteamen i norra Västmanland (FNS, Sala, Hallstahammar och Surahammar).

Samordningsförbundet erbjuder en mötesplats där teamens remittenter, personal och styrgrupper kan samtala om hur samarbetet med deltagarna i samordningsteamen fungerar och kan utvecklas. Vi får också besök av Eva Dickfors von Knorring och Linda Lejros som arbetar som rehabkoordinatorer inom primärvården Norberg och Sala, och som kommer att berätta om sitt uppdrag.

Målgrupp:
- Remittenter till samordningsteamen
- Insatspersonal och styrgrupper från samordningsteamen
- Rehabkoordinatorer

När:         
4 december 2018, kl. 9.15 - 12:00
(Lunch serveras därefter för den som önskar)

Var:         
Ramnäs Konferens, Bergslagsvägen 11 i Ramnäs

Inbjudan och anmälan (pdf, nytt fönster)

Varmt välkommen !

 


2018-10-28

Vilka insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns i länet - och vilka vänder de sig till?


Lansering av Insatskatalogen -
18 december!

Nu är det dags att lansera Insatskatalogen. Ett efterlängtat sökverktyg för såväl professionella handläggare, myndigheter och enskilda personer.

Insatskatalogen är ett öppet och digitalt sökverktyg vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter rätt insatser till rätt person. Katalogen innefattar olika insatser och verksamheter som drivs eller används av såväl kommuner, region/landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling som kompletterande/externa aktörer och projekt finansierade av samordningsförbunden i länet. Gemensamt fötr att insatser är att de riktar sig till personer i arbetsför ålder (16-64 år) och att de drivs av aktörer inom välfärden som arbetar med människor som står långt från arbetsmarknaden.

Anmälan till lanseringsmötet 18 december, förmiddag (pdf, nytt fönster)


2018-09-07

Dejt med en verkSAMhet - Försäkringskassan

Kom och träffa samordningsansvarig på Försäkringskassan och hör hur de beskriver sin roll i sjukskrivningsprocessen och i samverkan med andra partners, hur sjukpenningtalet i kommunerna i Västmanland ser ut idag, samt vad arbetsgivaren kan göra för att förkorta medarbetarens tid i sjukförsäkringen.

Tid: 14 november 8:00-9:30

Plats: Jobbcenter, Hallstahammars kommun

Inbjudan och anmälan (pdf, nytt fönster)

 

2018-09-07

Inspirationsdag
Sociala företag - som en väg tillbaka


Sociala arbetsintegrerande företag har som mål att skapa samhällsnytta och genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.

9 november kl 8:30-12:30 i Ramnäs.

Inbjudan och anmälan (pdf, nytt fönster)

Varmt välkommen!


2018-09-06

Samordningsnytt nr 2 - september 2018 (pdf)


2018-09-04

Tjänstedesign

Välkommen till information och dialog kring användbarhet och nyttan med tjänstedesign.

För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare. Vi behöver också skapa nya och smartare samhällstjänster.

Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på Tjänstedesign som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser, men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.

För att lära mer om tjänstedesign får vi besök av Mattias Bergström, förbundschef på samordningsförbundet centrala Östergötland samt Tomas Edman från Experio-lab i Värmland.

3 oktober, kl 09:15-12:00 på Aros Congress i Västerås.

Vad vill du veta om tjänstedesign? - inbjudan (nytt fönster)

Välkommen att lyssna, fundera och ställa frågor kring hur tjänstedesign kan bidra till att ett ökat brukarperspektiv där “individens fokus är i fokus”.

Inbjudan vänder sig till samtliga parter inom samordningsförbunden i Västerås och Norra Västmanland.


 

2018-09-04

Dejt med en verkSAMhet

Dejten vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom rehabiliteringsområdet eller i förebyggande verksamhet på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Sala kommun, Hallstahammars kommun, Surahammars kommun, Fagersta kommun, Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun.

Syftet med dejten är att personer från olika verksamheter ska ha möjlighet att träffas och lära känna varandra, och varandras uppdrag, så att samarbete och samverkan kan växa - till gagn för medborgare/klienter.

Frukostmöte med Hälsocenter, den 4 oktober, i Surahammar.

Inbjudan och anmälan (pdf, nytt fönster)

 

 


2018-07-18

Utbildning november 2018:
Grundutbildning lösningsfokuserat arbetssätt (3 dagar)

Läs mer under länken Utbildning till vänster!

 


2018-06-12

Utbildning september 2018:
Avrostningskurs lösningsfokuserat arbetssätt (2 dagar)

Läs mer under länken Utbildning till vänster!

 


2018-04-19

Metodutvecklingsprojektet Unga Val

Det spännande metodutvecklingsprojektet Unga Val i Hallstahammar har handlat om att utveckla och genomföra lösningsfokuserade grupper för unga personer som varken arbetar eller studerar Ungdomarna har fått verktyg att själva hitta den egna vägen vidare mot förbättrad hälsa, studier och arbete. I projektet har en idéskrift tagits fram, och vi hoppas att under 2018 kunna bjuda in till ett spridningsseminarium om Unga Val.

Läs idéskriften här! (pdf, nytt fönster)


 

Tips på tidigare nyheter

Nyhetsbrev - Samordning Västmanland

Under sidan Arkiv placeras sådant som tidigare publicerats under denna sida och har ett värde av att finnas kvar ett tag till, exempelvis tidigare rapporter:
Arkiv

Under samordningsförbundens gemensamma webbplats publicerar vi dokumentationer från våra gemensamma träffar - se:
Dokumentationer Konferenser/seminarier - Samordningsförbunden i Västmanlands län

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -