Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Aktuellt

Äppelblom

Till Samordningsbloggen

Försörjningsmåttet

Till Norra Västmanlands samordningsförbunds facebook-sida.

Integrerad samverkan

Medlem i föreningen NNS - Nationella nätverket för samordningsförbund - länk till NNS webbplats.

 

Aktuellt


2018-04-30

Samordningsnytt nr 1, 2018

Samordningsnytt nr 1, 2018 (pdf, nytt fönster)


2018-04-19

Metodutvecklingsprojektet Unga Val

Det spännande metodutvecklingsprojektet Unga Val i Hallstahammar har handlat om att utveckla och genomföra lösningsfokuserade grupper för unga personer som varken arbetar eller studerar. Ungdomarna har fått verktyg att själva hitta den egna vägen vidare mot förbättrad hälsa, studier och arbete. I projektet har en idéskrift tagits fram, och vi hoppas att under 2018 kunna bjuda in till ett spridningsseminarium om Unga Val.

Läs idéskriften här!

 


 

2018-03-02

Tidiga insatser med lösningsfokuserad neuroträning 25 april (på begäran!)

Föreställ dig att du på enkla sätt kan hjälpa dig själv och andra att få tillgång till en betydligt större andel av egen potential och kraft... Föreläsarnas hypotes är att förbättrad motorisk kontroll genererar ökad kapacitet till kognitiva processer.
Kropp och knopp hänger samman.

Denna interaktiva workshop presenterar hur det lösningsfokuserade arbetsättet i kombination med neuroträning kan stärka det fysiska och psykiska välmåendet och motverka energislitage och stress. Två föredragare och en behandlingsbänk tillsammans med en nyfiken publik, utmanar rådande tankar och föreställningar. Du kan förvänta dig konkreta idéer till hur du kan stärka din egen flytkraft i en tillvaro fylld av uppgifter och åtaganden.

Läs mer här! (nytt fönster)

 


2018-02-28

Spännande och angelägna föreläsningar om psykisk ohälsa 5-21 mars!

Program Tillsammansveckan (nytt fönster)

Ett arrangemang av Arvsfondsprojektet ”Tillsammans för psykisk hälsa” i samverkan med nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland och Studieförbundet Vuxenskolan.


2018-01-25

Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 mars

Lösningsfokuserade ledtrådar 2018

Spännande interaktiva inslag så att du som konferensdeltagare ges maximal möjlighet att interagera, kommunicera och få med dig en mängd tips, idéer och egna reflektioner rakt in i till ditt eget arbete. Huvudföreläsare är Agneta Castenberg, FKC

Plats: Elite Stadshotellet, Västerås


2017-12-07

Samordningsnytt nr 3, 2017

Samordningsnytt nr 3, 2017 (pdf, nytt fönster)

 

 2017-09-28 - reviderad 2017-11-17

Två halvdagar processkartläggning om Unga med aktivitetsersättning i Sala.
OBS! Nytt datum för dag 2!

 

 


2017-04-07

Samordningsnytt nr 1, 2017
Samordningsnytt nr 1, 2017 (pdf, nytt fönster)

 


2017-03-10

Välkommen Hanna Stålarv!


Hanna

Hanna anställs från och med 1 april som biträdande förbundssamordnare/processledare vid Norra Västmanlands Samordningsförbund.

Hanna kommer att arbeta hos förbundet på halvtid och under ett år. Hon arbetar idag som verksamhetsledare i Samordningsteamet Hallsta-Sura.

Genom sitt lösningsfokuserade förhållningssätt och hennes breda erfarenhet av möten med människor, har Hanna skaffat sig intressanta erfarenheter och kan bidra med kreativa idéer. Idéer som handlar om hur myndigheterna tillsammans kan utveckla stödet till de personer som behöver ett samlat rehabiliteringsstöd.

Hanna kommer att fortsätta arbeta halvtid som verksamhetsledare i samordningsteamet, och vi är tacksamma att Hallstahammars kommun har beviljat Hanna tjänstledigt på halvtid för att kunna arbeta hos förbundet.

 

2016-03-05

Ny film - Psykisk hälsa

Se Samordningsförbunden i Västmanlands läns film om Psykisk hälsa:
Film om Psykisk hälsa


Tips på tidigare nyheter

Tidigare nummer av Samordningsnytt:
Nyhetsbrev - Samordning Västmanland

Under sidan Arkiv placeras sådant som tidigare publicerats under denna sida och har ett värde av att finnas kvar ett tag till, exempelvis tidigare rapporter:
Arkiv

Under samordningsförbundens gemensamma webbplats publicerar vi dokumentationer från våra gemensamma träffar - se:
Dokumentationer Konferenser/seminarier - Samordningsförbunden i Västmanlands län

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -