Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Aktuellt

Äppelblom

 

Arkiv

Här placeras sådant som tidigare varit aktuellt men som har ett värde av att kunna nås i efterhand.


 

2018-03-02

Tidiga insatser med lösningsfokuserad neuroträning 25 april (på begäran!)

Föreställ dig att du på enkla sätt kan hjälpa dig själv och andra att få tillgång till en betydligt större andel av egen potential och kraft... Föreläsarnas hypotes är att förbättrad motorisk kontroll genererar ökad kapacitet till kognitiva processer.
Kropp och knopp hänger samman.

Denna interaktiva workshop presenterar hur det lösningsfokuserade arbetsättet i kombination med neuroträning kan stärka det fysiska och psykiska välmåendet och motverka energislitage och stress. Två föredragare och en behandlingsbänk tillsammans med en nyfiken publik, utmanar rådande tankar och föreställningar. Du kan förvänta dig konkreta idéer till hur du kan stärka din egen flytkraft i en tillvaro fylld av uppgifter och åtaganden.

Läs mer här! (nytt fönster)


 

 

Föreläsningar om Psykisk (o-)hälsa

Program Tillsammansveckan (nytt fönster)

Ett arrangemang av Arvsfondsprojektet ”Tillsammans för psykisk hälsa” i samverkan med nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland och Studieförbundet Vuxenskolan.


 

Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 mars 2018

Lösningsfokuserade ledtrådar 2018

Spännande interaktiva inslag så att du som konferensdeltagare ges maximal möjlighet att interagera, kommunicera och få med dig en mängd tips, idéer och egna reflektioner rakt in i till ditt eget arbete. Huvudföreläsare är Agneta Castenberg, FKC

Plats: Elite Stadshotellet, Västerås

2016-04-04

Årsrapport extern medbedömare av samordningsteamen

Marita Mossberg har under 2015 haft uppdraget att som extern medbedömare av våra tre samordningsteam, speciellt studera, bedöma och hjälpa till att utveckla avslutningsprocessen för teamens deltagare.

Marita har hjälpt teamen att ta fram och besvara nedanstående frågeställningar.

  • Kriterier för när det är dags för en deltagare att avsluta deltagandet i verksamheten
  • I det fall deltagaren inte går vidare till arbete efter deltagande i teamens verksamhet - hur ska ett överlämnande ske till andra aktörer samt vilken dokumentation som behövs i ett sådant läge?
  • Hur man ska kunna förankra bryggan över till nästa aktivitet?

Slutrapport gällande extern medbedömning av avslutningsrutiner i samordningsteamen Norra Västmanland 2015 (pdf, nytt fönster)


2015-07-05

Halvårsrapport extern medbedömare av samordningsteamen

Marita Mossberg har under 2015 uppdraget att som extern medbedömare av våra tre samordningsteam, speciellt studera, bedöma och hjälpa till att utveckla teamens avslutningsprocess för deltagarna.

Halvårsrapport gällande extern medbedömning av avslutningsrutiner i samordningsteamen i Norra Västmanland 2015-06-30 (pdf, nytt fönster)


2015-06-28

Studentuppsats om uppföljning av några tidigare deltagare i ett av samordningsteamen

Isabelle Jakobsson, student vid folkhälsovetarprogrammet, Mälardalens Högskola, har skrivit en intressant uppsats om en uppföljning av några tidigare deltagare i ett av samordningsteamen.

Samordningsteamets rehabiliteringsinsater -
En kvalitativ intervjustudie av deltagares upplevelser av ett lokalt Samordningsteams insatser (pdf, nytt fönster)

 


2015-02-03

Samverkande framgångsfaktorer -
exempel på framgångsrika insatser och organiseringar kring utlandsfödda personer med behov av omfattande samordnad rehabilitering

Under hösten 2014 fick Urban Norling, Norling Education AB, i uppdrag av de tre samordningsförbunden i Västmanland, att spana efter goda exempel och framgångsfaktorer som är till hjälp för behovsgruppen utlandsfödda i behov av omfattande samordnade rehabiliteringsinsatser. I januari 2015 redovisade Urban sin spaning i en rapport.

Några av de framgångsfaktorer som var återkommande hos de framgångsrika verksamheter som Urban kom i kontakt med var:
- Insatser för individens egen hälsoutveckling
- Delaktighet och påverkan
- Bygga på långsiktighet och befintliga strukturer

Rapporten i sin helhet samt ett bildspel finns nedan.


2015-02-09

Slutrapport extern medbedömare

Marita Mossberg har under 2014 haft uppdraget att som extern medbedömare av våra tre samordningsteam, speciellt studera och bedöma teamens inskrivningsprocess.

Slutrapport gällande extern medbedömning av samordningsteamens inskrivningsprocess (pdf, nytt fönster)

 


2014-09-08

Delrapport extern medbedömare

Samordningsteamen har en extern medbedömare, Marita Mossberg, som har följt teamen under lång tid. Läs den intressanta rapporten som denna gång fokuserar på hur deltagare reryteras till teamens verksamhet.

Delrapport från extern medbedömare för samordningsteamen (pdf, nytt fönster)


Samordningsbloggen

Via länken nedan kommer du till samordnarens blogg om samordning och samordningsarbete. Bakgrunden är behovet att sprida historier, berättelser och goda exempel om hur myndigheter och individer utvecklar det gemensamma arbetet som behövs för att möta ett samordnat behov. Det är viktigt att samtalet om hur det gemensamma arbetet utvecklas är öppet och fritt. I bloggen finns möjlighet att lämna kommentarer, ge inspiration och bidra till lärande. Bloggen är inte uppdaterad på ett tag:
Samordningsbloggen


Dokumentationer Samordningsförbunden i Västmanlands län

Under samordningsförbundens gemensamma webbplats publicerar vi dokumentationer från våra gemensamma träffar - se:
Dokumentationer Konferenser/seminarier - Samordningsförbunden i Västmanlands län


Filmer/filmklipp

Mars 2016

Film om Psykisk hälsa

Mars 2013

Intervju med representanter från vardera Samordningsteam om 2012-års resultat.


Originalkälla:
Intervju med Samordningsteamen om 2012-års resultat - YouTube

Maj 2012


Originalkälla:
Interview with participants from Coordination Team Sala May 2012 from Jonas Wells - Vimeo


 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -