Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Insatser i samverkan/Samordningsteamet FNS


Samordningsteam FNS

Samordningsteam FNS (Fagersta, Norberg Skinnskatteberg) är en teaminsats för personer med samordnade rehabiliteringbehov och som behöver stöd gemensamt från myndigheter för att kunna komma närmare arbete och självständighet. 

Insatsen stöds aktivt av Norra Västmanlands Samordningsförbunds medlemsmyndigheter. Insatsen startade den 1 januari 2011 och finansieras av Samordningsförbundet.

För handläggare

Om du vill initiera en deltagare till samordningsteamet - kontakta teamet via telefon eller mail!

Kontaktuppgifter

Verksamhetsledare Annelie Sörengård
Tel 0223-44170 eller 070-683 08 45
anneli.sorengard@fagersta.se


Adress:
von Rosens väg 1, 737 80 Fagersta

Mer om insatsen...

Personer som drabbas av ohälsa behöver ofta olika typer av stöd för att kunna ta sig tillbaka till arbetslivet eller studier. Kombinationer av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatser förbättra oddsen för en lyckosam rehabilitering. Syftet med samordningsteamet är att erbjuda samlat, lösningsinriktat och individanpassat rehabiliteringsstöd så att deltagaren ska återfå eller förbättra sina möjligheter till egen försörjning.

I teamet arbetar socialkonsulenter från kommunerna, kurator från Region Västmanland och arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen.

Den grupp som insatsen riktar sig mot är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad rehabilitering.

För att komma med i insatsen ska det finnas en bedömning hos remitterande myndighet att det finns ett behov av samordnad rehabilitering.

Exkluderande är pågående missbruk, kända hotfulla personer, förestående frihetsberövande och allvarligt psykiskt sjuka som inte bedöms ha resurser att klara ett deltagande. Det ska också finnas en bedömning att individen är motiverad för en första kontakt med insatsen och kan klara aktiviteter, inledningsvis, i låg takt. Insatsen är öppen för alla medlemmar i samordningsförbundet.

Insatsplan

Insatsplan (pdf, nytt fönster)

Rapporter från samordningsteamet


Artikel i Fagersta Posten
28 september 2012

Unik insats hjälper långtidsarbetslösa (pdf, nytt fönster)

 

 

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -