Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Insatser i samverkan/Samordningsteamet Hallsta/Sura


Samordningsteam Hallsta-Sura

Samordningsteamet Hallsta/Sura är en teaminsats för individer med samordnade rehabiliteringbehov och som behöver stöd gemensamt från myndigheter för att kunna närma sig egen försörjning. I teamet ingår socialkonsulenter från kommunsektorn, kurator från Region Västmanland (Landstinget) och arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen. Insatsen inleddes den 1 maj 2011 och finansieras av Samordningsförbundet.

Från och med 1 mars 2018 kommer Samordningsteam Hallsta-Sura delas till två team: ett Hallsta-team som blir en del av Jobbcentrum, och ett Sura-team som kommer att dela lokaler med Arbetscenter i Surahammar. Planeringar och förberedelser pågår för fullt på respektive håll och det ska bli spännande att se vilka nya möjligheter som denna förändring för med sig!

Nyheter från Samordningsteamet Hallsta-Sura

Metodutvecklingsprojekt Unga Val - att leda lösningsfokuserade grupper för ungdomar (pdf, nytt fönster)

Nyhetsbrev

2018 vecka 12-13 (pdf, nytt fönster)
2018 vecka 9-10 (pdf, nytt fönster)
2018 vecka 7-8 (pdf, nytt fönster)
2018 vecka 6 (pdf, nytt fönster)
2018 vecka 5 (pdf, nytt fönster)
2018 vecka 4 (pdf, nytt fönster)

2018 vecka 3 (pdf, nytt fönster)


2017 vecka 51 (pdf, nytt fönster)
2017 vecka 49 (pdf, nytt fönster)
2017 vecka 48 (pdf, nytt fönster)
2017 vecka 47 (pdf, nytt fönster)
2017 vecka 45 (pdf, nytt fönster)
2017 vecka 44 (pdf, nytt fönster)
2017 vecka 43 (pdf, nytt fönster)
2017 vecka 42 (pdf, nytt fönster)
2017 vecka 41 (pdf, nytt fönster)
2017 vecka 40 (pdf, nytt fönster)
2017 vecka 39 (pdf, nytt fönster)
2017 vecka 38 (pdf, nytt fönster)

 

Rapporter:

Helårsrapport Samordningsteam Hallsta/Sura 2017 (pdf, nytt fönster)

Helårsrapport Samordningsteam Hallsta/Sura 2016 (pdf, nytt fönster)

Helårsrapport Samordningsteam Hallsta/Sura 2015 (pdf, nytt fönster)

Delårsrapport Samordningsteam Hallsta/Sura 140701 - 141231 (pdf, nytt fönster)

Helårsrapport Samordningsteam Hallsta/Sura juli 2013-juni 2014 (pdf, nytt fönster)

 

Syfte

Syftet med insatsen är att erbjuda kvalificerat och professionellt stöd i samordnad rehabilitering för individer med samordnade rehabiliteringsbehov så att en arbetsförmåga kan realiseras och att individen kan få förutsättningar för en egen försörjning. Detta är tillika insatsens gemensamma uppdrag från huvudmännen.

Uppdraget från styrelsen för Norra Västmanlands Samordningsförbund lyder:

....att organisera arbetsrehabiliterande verksamhet och ge ett aktivt individanpassat stöd för individer med samordnade rehabiliteringsbehov inom samordningsförbundets geografiska område. Arbetsmetoderna ska vara lösningsinriktade och omfatta både gruppverksamhet och individuella insatser.  I teamet ska ingå personer med erfarenhet av att arbeta med individer som har neuropsykiatriska funktionshinder. Detta för att säkerställa att rätt insatser genomförs och för att hitta långsiktiga individanpassade lösningar till egen försörjning. Unga personer med aktivitetsersättning och individer som ligger långt ifrån arbetsmarknaden ska särskilt prioriteras.

Målgrupp

För att komma med i insatsen måste det finnas en bedömning hos remitterande myndighet att det finns ett behov av samordnad rehabilitering. Detta går via ansvarig handläggare. Samordningsteamet avgör sedan vilka som tas in i insatsen.

Exkluderande är pågående missbruk, kända hotfulla personer, förestående frihetsberövande och allvarligt psykiskt sjuka som inte bedöms ha resurser att klara ett deltagande. Det ska finnas en bedömning att individen är motiverad för en första kontakt med insatsen och kan klara aktiviteter, inledningsvis, i låg takt. Insatsen är öppen för alla medlemmar i samordningsförbundet.

Blanketter

Aktualiseringsblankett (word-fil)

Samtyckesblankett (word-fil)

Insatsplan

Insatsplan (pdf 81 kB)

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Industrigatan 1C, 734 80 Hallstahammar

Hanna Stålarv (Verksamhetsledare/Socialkonsulent)
Tel 0220-241 94
E-post: hanna.stalarv@hallstahammar.se

Carolina Lehtonen, (Socialkonsulent)
Tel 0220-241 94


Margareta Strömberg (Arbetsförmedlare)
Tel: 010-486 99 12
E-post: margareta.stromberg@arbetsformedlingen.se

Eva Eriksson (Kurator)

E-post:
eva.x.eriksson@regionvastmanland.se

 

 

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -