Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Insatser i samverkan/Samordningsteam Sala


Samordningsteam Sala

Samordningsteam Sala är en team-insats för personer med samordnade rehabiliteringbehov och som behöver stöd gemensamt från myndigheter för att komma närmare arbete och ett självständigt liv. 

Insatsen stöds aktivt av Norra Västmanlands Samordningsförbunds medlemsmyndigheter. Insatsen inleddes i april 2011 och finansieras gemensamt av Samordningsförbundet.

För handläggare

Om du vill initiera en deltagare till samordningsteamet - kontakta teamet via telefon eller mail för mer info!

Kontaktuppgifter

Verksamhetsledare Anette Häggqvist Tel 0224-749 825 anette.haggqvist@sala.se

Adress: Agueligatan 28, 733 30 Sala

Mer om insatsen...

Personer som drabbas av ohälsa behöver ofta olika typer av stöd för att kunna ta sig tillbaka till arbetslivet eller studier. Kombinationer av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatser förbättra oddsen för en lyckosam rehabilitering.

Syftet med samordningsteamet är att erbjuda samlat, lösningsinriktat och individanpassat rehabiliteringsstöd så att deltagaren ska återfå eller förbättra sina möjligheter till egen försörjning.

I teamet arbetar socialkonsulenter från kommunen, kurator från Region Västmanland och arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen. 

Den grupp som insatsen riktar sig mot är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad rehabilitering. För att komma med i insatsen ska det finnas en bedömning hos remitterande myndighet att det finns ett behov av samordnad rehabilitering.

Exkluderande är pågående missbruk, kända hotfulla personer, förestående frihetsberövande och allvarligt psykiskt sjuka som inte bedöms ha resurser att klara ett deltagande. Det ska också finnas en bedömning att individen är motiverad för en första kontakt med insatsen och kan klara aktiviteter, inledningsvis, i låg takt. Insatsen är öppen för alla medlemmar i samordningsförbundet.

Insatsplan

Insatsplan (pdf, nytt fönster)

Nyheter och rapporter från Samordningsteam Sala

Senaste månadsbrevet

Samordningsteam Sala skriver regelbundet månadsbrev som berättar om verksamhetens fortskridande. Se till att komma med i maillistan för framtida månadsbrev genom att kontakta verksamhetsledaren Anette Häggqvist. Lättaste sättet att hänga med i teamets utveckling!

Månadsbrev 2020-03 (pdf, nytt fönster)

(Tidigare månadsbrev hittar du längst ned på sidan)

Rapporter

Samhällsekonomisk utvärdering

Samordningsteamet Sala har med hjälp av företaget Payoff och verktyget Nyttosam gjort en samhällsekonomisk utvärdering av resultatet för verksamhetens första 26 deltagare. Utvärderingen pekar på att för samhället som helhet är lönsamheten på ett års sikt är 141 000 kr och på fem års sikt 11 300 000 kr. Återbetalningstiden är 12 månader. Deltagarna har också ökat sin inkomst med i snitt 45 000 kr/år.

Läs mer i rapporten eller i det sammanfattande bildspelet:

Samhällsekonomisk utvärdering Samordningsteam Sala - rapport, (pdf, nytt fönster)

Samhällsekonomisk utvärdering Samordningsteam Sala - bildspel (pdf, nytt fönster)

Intervju med deltagare

Ta del av intervju med två ava teamets deltagare.

Interview with participants from Coordination Team Sala May 2012

Två fina artiklar...
i Sala Allehanda 25 april 2012 om Samordningsteam Salas verksamhet

Besök från Riksdagens socialförsäkringsutskott

Gunnar Axen med följe besökte Samordningsteam Sala (Samordningsbloggen 29 augusti 2012)

 


Tidigare månadsbrev

Månadsbrev 2019-12 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2019-10 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2019-04 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2019-02 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2018-12 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2018-10 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2018-06 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2018-05 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2018-04 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2017-12 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2017-10 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2017-09 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2017-06 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2017-04 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2016-12 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2015-06 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2015-02 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev – 2014-12 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2014-10 (pdf, nytt förnster)

Månadsbrev 2014-01 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2013-10 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2013-09 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2013-05 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2013-03 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2013-01 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2012-11 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2012-10 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2012-09 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2012-05 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2012-03 (pdf, nytt fönster)

Månadsbrev 2012-01 (pdf, nytt fönster)

 

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -