Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Insatser i samverkan/Utvärdering av metod - Lösningsfokus och Motiverandes samtal

Stenar i bäcken

Utvärdering av metod - Lösningsfokus (LF) och Motiverande samtal (MI)

Från den 1 november 2012 - 31 december 2013 pågick utvärderingsprojektet Utvärdering MI/LF. Projektet drevs av Norra Västmanlands Samordningsförbund och var finansierad av Landstinget Västmanland.

Under våren 2014 presenteras utvärderingsarbetet genom tre halvdags seminarier i Västerås (2 st) och Hallstahammar. Anmäl er gärna!

OBS. Lokalen den 8 maj är flyttad till lokal Rubeckius på Elite Stadshotell för att ni är så många som har anmält er. Och det finns mer plats om det behövs, så fortsätt anmäl er till den 7:e maj kl 13-16 Västerås, 8:e maj kl 9-12 i Västerås och 9:e maj i Hallstahammar. Mer info i inbjudan nedan.

Inbjudan (pdf)

Powerpoint presentation under seminarierna

Slutrapport(er)

Slutrapporten för projektet tog formen av sex separata delrapporter och de inkapslas av ett förord, en introduktion samt en sammanfattning och ett efterord. Bilagor till Susanna Larsson Tholéns rapport läggs sist i två egna filer.

Förord och introduktion - Jonas Wells och Sussan Öster (pdf)

1. Tio allmänna likheter hos metoderna Motiverande Samtal och Lösningsfokuserat arbetssätt - Jonas Wells (pdf)

2. Professionellas upplevelser gällande användbarhet och nytta av Motiverande samtal och Lösningsfokuserat arbetssätt: Sammanställning av frågeformulär - Sussan Öster (pdf)

3. Professionellas upplevelser av användbarhet, likheter och skillnader mellan Motiverande samtal och Lösningsfokuserat arbetssätt: Sammanställning av intervjuer - Sussan Öster (pdf)

4. Skillnader i förantaganden, teoribildning och filosofi hos metoderna Motiverande Samtal (MI) och Lösningsfokuserat arbetssätt (LF) - Jonas Wells (pdf)

5. Motiverande samtal och Lösningsfokuserat arbetssätt/terapi: En systematisk litteratursammanställning av metaanalyser avseende vetenskaplig evidens för effekt - Susanna Larsson Tholén (pdf)

6. Forskningsöversikt: Lösningsfokuserat arbetssätt - Johanna Gustafsson (pdf)

Sammanfattning och efterord - Jonas Wells och Sussan Öster (pdf)

Bilagor 1-4 till rapport nr 5 - Susanna Larsson Tholén (pdf)

Bilaga 5 till rapport nr 5 - Susanna Larsson Tholén (pdf)

 

Projektplan

Här finns projektplanen (pdf 33 kB)

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i projektet är:

Jonas Wells
Samordnare, Norra Västmanlands Samordningsförbund

Sussan Öster
Metodutvecklare hos Kompetenscenter för Hälsa, Landstinget Västmanland

 

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -