Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Integrerad samverkan
Symbol för integrerad samverkan

Integrerad samverkan

Integrerad samverkan är ett framväxande begrepp som bäst förstås som en sorts samordningsstrategi mellan det relativt enkla med ofullkomliga "projektandet" och det ibland ouppnåeliga "implementeringen". Det senare är särskilt svårt om parterna vill samverkan långsiktigt och stabilt med varandra men även ha handlingsmöjligheter att ställa om om det behövs. Integrerad samverkan är ett försök till att förtydliga en lösning. Det är också ett riktningsarbete som det går att odla momentum för. På denna sida läggs upp material, inspiration, evidens/forskning, länkar till bloggar och andra hemsidor med fokus på begreppet.

Nätverksträffar

Senaste nätverksträffen gick av stapeln i oktober 2014 i Linköping, Tornet (Sky Hotel Apartments). Det var den sjätte i ordningen.
Inbjudan Linköping 141007 (pdf)

Varmt välkomna!

- WHO Europa har antagit en handlingsplan där integrerad samverkan är en grundläggande del av deras vision för Health 2020. Kolla in det viktiga strategiska dokumentet.

- Jämförelse mellan fyra länder i Europa, lärdomar, reflektioner och framstegsfaktorer. Kolla in dokumentet.

- Läs intressant rapport från England angående utvärdering av integrerad samverkan: Evaluating integrated care and community-based care: How do We Know What Works

- Ta del av allt från konferensen om integrerad samverkan. Här finns väldigt mycket material att grotta ned i!
Allt om konferensen om integrerad samverkan den 11 juni 2013 i Västerås. Ta del av inbjudan, program, information om workshops och mycket annat.

Vad är integrerad samverkan?

Integrerad samverkan kommer ur de liktydliga begreppen "integrated care" och "integrated working" och fångas i tre enkla delar:

  1. En uttalad samordningsstrategi
  2. Ett fördjupat tillstånd i samverkan, både kulturellt och strukturellt
  3. Organisering som utgår från individens behov

Läs mer om vad integrerad samverkan är i följande tre-sidiga dokument som även innehåller exempel, en kort genomgång av forskningsläget och resurser om man vill ännu mer.

"Vad är integrerad samverkan?" (pdf)

Det är viktigt att säga att begreppet är framväxande. Det förändras efterhand och flera kan ha olika perspektiv på vad det kan vara.

Mötesplatser

Sveriges första konferens under temat Integrerad Samverkan sker i Västerås den 11 juni på Kyrkbacksgården kl 9-16. Det är de tre samordningsförbunden i Västmanland som bjuder in och målgruppen är alla som är intresserade. Mer information i länken ovan.

Ett nätverk har bildats i maj 2012 mellan intresserade av integrerad samverkan. Jobbar du inom någon av samordningsförbunden eller dess medlemsorganisationer är du välkommen till ett möte i Västerås den 16 september 2013, kl 10-15. Inbjudan finns här.

Ramberättelser från olika samordningsförbund

Ramberättelser förtäljer hur olika samordningsförbund har beskrivit sin resa mot integrerad samverkan, hur de inleddes och vad de hoppas bli skillnaden efter uttalandet av en ny samordningsstrategi. Ta del av följande samordningsförbunds resor:

Norra Västmanlands Samordningsförbund (pdf)
Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem (pdf)
Samordningsförbundet Östra Östergötland (pdf)

Presentationsmaterial

Här finns ett omfattande och genomarbetat presentationsmaterial som tar en genom vad som menas med begreppet, vilka problem det är ett svar på, några framgångsfaktorer samt evidensläget:

Presentationsmaterial integrerad samverkan (pdf 1,46 MB) [senast uppdaterat 120611]

Prezipresentation visar inegrerad samverkan på ett annat sätt och genom Norra Västmanlands resa:

Prezipresentation om integrerad samverkan 130611

Här är tre handouts presenterad på nationella och internationella konferenser med information om integrerad samverkan:

Handout vid SOL 2012 i Oxford "Towards Integrated Collaboration: Managing Complexity with SF Style" (pdf, presenterad 120907)

Handout vid Nordisk Välfärdskonferens i Göteborg "Handout om integrerad samverkan" (pdf, presenterad 121115)

Handout vid konferens "Integrerad samverkan" i Västerås: Vad är integrerad samverkan? (pdf, presenterad 130611)

Länkar på Samordningsbloggen

Symbol för integrerad samverkan

Denna bild kan vara till hjälp för att förstå integrerad samverkan. Se mera om denna bild på Samordningsbloggen:

Integrerad samverkan - bildförklaring

Andra berättelser om integrerad samverkan från Samordningsbloggen:

Det publiceras en mängd artiklar/inlägg som på något sätt knyter an till begreppet integrerad samverkan. Följ
Samordningsbloggen

Andra värdefulla länkar

Nuffield Trust
Jobbar fram evidens om "integrated care"

The King's Fund
Främjar idéer om "integrated care", samlar information, forskning, länkar etc

National Voices
Samlar idéer om "integrated care" med perspektiv från serviveanvändarna

Journal of Integrated Care
Vetenskaplig journal om "integrated care"

Social Partnership Forum
Hemsida för samverkan i offentlig sektor

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -