Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Om förbundet
Löjtnantshjärta

Personuppgiftshantering
Norra Västmanlands Samordningsförbund

Förbundsstyrelsen för Norra Västmanlands Samordningsförbund är Personuppgiftsansvarig (PUA) och som är ytterst ansvarig för behandlingen av personuppgifter i verksamheten. Förbundschefen organiserar och hanterar personuppgifterna.

De personuppgifter som Samordningsförbundet hanterar är i första hand uppgifter om förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer och personal, men också deltagarlistor till de konferenser, seminarier och utbildningar som förbundet arrangerar och finansierar. Deltagarlistorna raderas så snart de inte längre är aktuella. Samordningsförbundet hanterar inga personuppgifter om deltagare i de individinsatser, t.ex. samordningsteam, som finansieras via förbundet. Dessa uppgifter hanteras av förbundets parter och i enlighet med deras riktlinjer för t.ex. sekretess.

I och med att du anmäler dig till konferens, utbildning eller annat evenemang som samordningsförbundet arrangerar samtycker du till att dina personuppgifter behandlas enligt ovan. Du har alltid rätt att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats, och du kan när som helst återta ditt samtycke. Genom att ringa eller mejla till Samordningsförbundet (förbundschefen eller förbundsstyrelsen) kan du få dina uppgifter raderade eller rättade.

Vid fotografering för bilder till samordningsförbundets webbplats och sociala medier har vi som rutin att alltid be om ett muntligt samtycke vid själva fotograferingstillfället med upplysning om till vilket ändamål som bilden är tänkt att användas. Om du inte samtycker till att medverka på bild så respekteras detta naturligtvis! Om du hittar en bild av dig själv på webbplatsen som du inte vill ska synas där, så kontakta förbundet med uppgift om vilken bild och på vilken webbsida bilden finns, så tas den bort omgående.


Dataskyddsombud för förbundet

Jessica Landerstedt
Telefon: 0223-44 000
E-post: dso@fagersta.se


 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -