Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Projektansökan

Projektansökan

Här finns information om hur projektansökan skapas, bereds och beslutas om. Nya idéer eller uppslag på hur myndighetssamverkan kan utvecklas vidare kan komma på olika sätt. I sin allra enklaste form kan det handla om en idé som idémakaren vill ha återkoppling på eller råd om hur man ska gå vidare. Då är det lämpligt att använda sig av mallen för idéskiss som finns här i vänstermenyn. I samband med författande av en idéskiss är det klokt att ta en kontakt med förbundschefen.

När idén är mer utvecklad kan en formell ansökan om projektmedel för utveckling av rehabilitering i samverkan ställas till samordningsförbundet. Använd då helst samordningsförbundets mall för ansökan, se länk i vänstermenyn.

Efter att förbundet har fått en kopia av ansökan sker beredning i utvecklingsgruppen (en beredningsgrupp). Ansökan bör lämnas till förbundet minst en vecka innan utvecklingsgruppens möte. En formell ansökan kommer att granskas noggrant efter de kriterier som finns för beredningsprocessen. Här finns ett särskilt dokument om dessa kriterier (pdf 33 kB).

Ofta bjuds projektledaren att föredra och diskutera projektansökan med utvecklingsgruppen. Utvecklingsgruppen lämnar en rekommendation som underlag för samordningsförbundets förslag till beslut.
När projektledaren är färdig med ansökan ska den lämnas till styrelsen för beslut senast en vecka före styrelsemöte.

Beslut om projektansökan lämnas när protokollet är justerat.

 

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -