Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Statistik/Försörjningsmåttet

Försörjningsmåttet

Försörjningsmåttet är en sammanställning av data om offentlig försörjning från Försäkringskassan (sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning), Arbetsförmedlingen (A-kassa och aktivitetsstöd med etableringsersättning) samt kommuner (försörjningsstöd) och bryter ned dem på utbetalt belopp per invånare 16-64 år och dag. Sammanställningen görs av Försäkringskassan sedan 1997. Viss "tvättning" av grundmaterialet görs av samordningsförbundet för att presenteras runt om i Västmanlands län.

Rapport om försörjningsmåttet

Kostnader för offentlig försörjning redovisas t.o.m. kvartal 4, 2014. d.v.s. de totala försörjningskostnader (kr) för arbetslöshet och ohälsa delat med individer 16-64 år och dag. Den finns för varje kommun, varje kommunområde och länet.

I länet som helhet har försörjningsmåttet ökat något jämfört med kvartalet före. Den ligger kv 4, 2014 på 54 kr/ind/dag (kvartalet före 52 kr/ind/dag). Sedan ett år tillbaka ligger den något lägre (kv 4, 2013 låg den på 56 kr/ind/dag). Däremot långsiktigt har den sjunkit rejält från kv 1 2005 då den låg på 80 kr/ind/dag. Etableringsersättningen skiljer mycket mellan kommunerna. Nedbrutet per kommun redovisas följande:

Lägst försörjningsmått just nu (länet 52 kr/ind/dag):
1. Västerås 52 kr/ind/dag
2. Arboga, Fagersta, Norberg och Sala 54 kr/ind/dag

Förändring sedan föregående kvartal:
1. Fagersta oförändrat
2. Skinnskatteberg, Norberg, Västerås, sala och Arboga + 1 kr/ind/dag
3. Övriga kommuner + 2 kr/ind/dag

Störst minskning sedan ett år tillbaka
:
1. Kungsör och Fagersta - 6 kr/ind/dag
2. Arboga - 3 kr/ind/dag

Läs mer om försörjningsmåttet i följande pdf-filer.

Försörjningsmåttet för Västmanlands län och varje kommun i länet i tabell kvartal 4, 2014(pdf, nytt fönster)

Försörjningsmåttet för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg i diagram både totalt, per ärendeslag och per område sedan 2001, t.o.m. kvartal 4, 2014 (pdf, nytt fönster)

Försörjningsmåttet för Hallstahammar och Surahammar i diagram både totalt, per ärendeslag och per område sedan 2001, t.o.m. kvartal 4, 2014 (pdf, nytt fönster)

Försörjningsmåttet för Sala i diagram både totalt, per ärendeslag och per område sedan 2001, t.o.m. kvartal 4, 2014 (pdf, nytt fönster)

Försörjningsmåttet för länet och riket publiceras på den gemensamma hemsidan för länets tre samordningsförbund. Klicka på länken här för att komma dit.

Mer detaljerad försörjningsmått för alla kommuner, län och riket publiceras på hemsidan för Östergötlands alla samordningsförbund. Klicka på länken här för komma dit.

Tidigare rapporter om försörjningsmåttet

Norra Västmanlands Samordningsförbund följer löpande försörjningsmåttets utveckling. Här finns tidigare rapporter från 2008 upplagda.

Den första rapporten jämförde utvecklingen i Norra Västmanland med motsvarande utveckling i Västmanlands län. Jämförelsen visade att kostnaderna för offentlig försörjning minskar snabbare i Norra Västmanland än länet. Skillnaden i minskningstakten motsvarar cirka åtta miljoner kr för 2007 i Norra Västmanland. En del förklaringsmodeller tas fram i rapporten och det beläggs att möjligheten till finansiell samordning, som endast Norra Västmanland har, har haft en starkt bidragande effekt. Läs gärna hela rapporten som finns här (pdf 59 kB)

Den andra rapporten som publicerades april 2008 var en analys av utvecklingen hos de tre kommunområden i Norra Västmanland: Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. En analys görs om utvecklingen i varje system och en jämförelse görs både mellan kommunområdena och med länssnittet. Rapporten finns att läsa här (pdf 64 kB)

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -