Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Uppföljning
Vallmo

Uppföljning

Alla projekt/insatser som finansieras med medel från Norra Västmanlands Samordningsförbund följs upp under projekttiden. Detta kan göras på olika sätt och hur projektet följs upp framgår av projekt-/insatsplanen.

Generellt för alla projekt/insatser är att projektägaren ansvarar för att en projekt-/insatsrapport inkommer till styrelsen sex månader efter projektstart. Använd framtagen mall för projektrapport (se nedan).

Rapporten ska redovisa och kommentera resultat, beskriva genomförandet av projektet samt kommentera hinder och framgångsfaktorer. Rubrikerna på projektrapportemallen följer samma struktur som nio-fältaren i självvärderingsmodellen.

Vidare ska alla samverkansaktiviteter rapporteras i SUS – System för Uppföljning av Samverkan.

För mer information se:
SUS - System för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet - www.susam.se
.

För frågor som rör SUS, se kontaktinformationen nedan.

Kontaktinformation

Kontakta gärna samordningsförbundet om du har frågor om uppföljning av insatserna inom rehabiliteringsområdet och SUS
Ann Rilegård, förbundschef

Mall projektrapport

Gemensamt för alla projekt som riktar sig mot deltagare är att de ska använda sig av självvärderingsmodellen. Här är mallen för projektrapporteringen med rubriker som överensstämmer med nio-fältaren i självvärderingsmodellen:

Mall för projektrapportering efter självvärderingsmodellen (word)

I andra projekt, exempelvis utbildningsprojekt, kan en enklare rapportmodell användas:

Mall för förenklad projektrapportering (word)


 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -