Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Utbildning

Utbildning

Samordningsförbundet kan utbilda anställda hos medlemmarna. Myndighetsgemensamma utbildningsinsatser är en viktig komponent i strategin för att minska klyftorna mellan myndigheterna, utveckla samverkan och skapa bättre förutsättningar till rehabilitering för de med samordnade behov.

En särskild satsning i regionen görs med lösningsfokuserat arbetssätt. Andra åtgärder som är aktuella är arrangemang av föreläsningar, temadagar och ledarutbildningar.

Aktuella utbildningar hittar du här:
Aktuella utbildningar

Samordningsförbundet använder dina personuppgifter för att hantera din anmälan till arrangemanget. Uppgifterna kommer att gallras vid inaktualitet. Ditt samtycke är frivilligt. Dataskyddslagen ger dig rätt att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Genom att skriva eller mejla till Samordningsförbundets styrelse kan du få dina uppgifter raderade eller rättade.

I och med att du anmäler dig till utbildningen samtycker du till att dina personuppgifter behandlas enligt ovan.

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -