Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Länkar

Länkar på en hängbro.

 

 -  

Länkar

Dessa länkar kan vara intressanta om man vill veta mer om finansiella samordningsförbund och om samverkan inom rehabiliteringsområdet.

Insatskatalogen

Insatskatalogen

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för privatpersoner som själva vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

Verktyget gör inte anspråk på att vara heltäckande utan uppdateras kontinuerligt. Kontakta redaktionen eller din lokala katalogadministratör för medverkan.

Insatskatalogen

Presentation av Insatskatalogen (maj, 2020)

 

Övergripande information och stödorgan

Medlemmarnas hemsidor

Samordningsförbunden i Västmanland

Andra Samordningsförbund

 - Tillbaka  -    Upp  -