Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Projektansökan

Asplöv med vattendroppe.

 

 -  

Projektansökan

Här finns information om hur projektansökan skapas, bereds och beslutas om. Nya idéer eller uppslag på hur myndighetssamverkan kan utvecklas vidare kan komma på olika sätt. I sin allra enklaste form kan det handla om en idé som idémakaren vill ha återkoppling på eller råd om hur man ska gå vidare.

Då kan det vara lämpligt att använda sig av mallen för idéskiss som finns här i vänstermenyn. I samband med författande av en idéskiss är det klokt att ta en kontakt med förbundets samordnare.

När idén är mer utvecklad kan en formell ansökan om projektmedel för utveckling av rehabilitering i samverkan ställas till samordningsförbundet. Vi ser gärna att samordningsförbundets mall för ansökan används, se vänstermenyn. Skriver du en egen ansökan, är det viktigt att rubrikerna i mallen finns beskrivna.

Efter att förbundets samordnare fått in och kvalitétsgranskat ansökan, sker beredning i Utvecklingsgruppen. Ansökan kommer att granskas efter de kriterier som finns för beredningsprocessen.

Projektledaren kan bjudas in att föredra och diskutera projektansökan med Utvecklingsgruppen.

Utvecklingsgruppen lämnar en rekommendation för beslut till styrelsen.

Beslut om projektansökan fattas av styrelsen. Beslutet lämnas till projektledaren, så snart protokollet är justerat.

Kriterier för Utvecklingsgruppen i ansökansprocessen (pdf, nytt fönster)

 - Tillbaka  -    Upp  -