Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Statistik/Analys

En fågel som flyger högt uppe i luften.

 

 -  

Statistik/Analys

Under denna rubrik redovisas undersökningar, kartläggningar och rapporter som är relevant för samordningsförbundets medlemmar och dess uppdrag i samordningsförbundet.

Material produceras i syfte att bättre få grepp om vem våra målgrupper är, var behoven kan bli sedda och hur samverkan mellan myndigheterna förändras över tid.

I vänstermenyn finns aktuell information om försörjningsmåttet och om en kartläggning av behovet av insatser för personer som har sin försörjning från Arbetsförmedlingen, Socialkontor ekonomi och utredning samt Försäkringskassani Västerås stad, samt om deltagarvolym i de olika insatserna som samordningsförbundet har bidraget med.


Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering - en sammanställning av kunskap och erfarenheter inom området

Nationella rådet för finsansiell samordning gav i september 2009 proffessor Runo Axelsson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i uppdrag att göra en systematisk sammanställning av kunskap och erfarenheter när det gäller samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering, både från Sverige och från andra länder.

Uppdraget har resulterat i en rapport som redovisar relevant kunskap om samverkan i Sverige och internationellt. Syftet med rapporten är att på ett lättillgängligt sätt beskriva vad vi vet om samverkan utifrån aktuell forskning.

I rapporten beskrivs olika modeller för samverkan och hinder och framgångsfaktorer identifieras. Rapporten kan användas som stöd för det lokala utvecklingsarbetet inom samordningsförbunden, men också som underlag för diskussion om framtida forskningsområden.

Rapporten kan läsas, och vid behov laddas ner här:
Finsam - SUSAM uppföljning och samverkan

 - Tillbaka  -    Upp  -