Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Utbildning

Vind i seglet.

 

 -  

Lösningsfokuserat arbetsätt

 

 

Lösningsfokuserad idébok om att leda grupper

Att leda grupperBakom varje klagomål finns ett önskemål - vilka önskemål kan du förnimma hos dina gruppdeltagare?

Läs mer här: Att leda grupper - 2017 (pdf öppnas i nytt fönster)


Utbildningar:


Grundutbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt hösten 2018

för ledare och professionella inom arbetslivsinriktad rehabilitering samt förebyggande verksamhet.

Lösningsfokuserat arbetssätt

den 10 - 11 sept, samt 5 okt

kl. 8.30–16.00

Aros Congress Center

Västerås

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt Västerås stad med klienter, patienter, deltagare, personal, organisation eller ledarskap.

Du kommer under tre dagar att ges möjlighet att upptäcka och lära mer om hur lösningsinriktade arbetsmodeller kan underlätta ditt arbete genom att hitta och bygga på det som redan fungerar. Dessa modeller kan direkt användas i det vardagliga arbetet vare sig du arbetar inom områden som rör sociala frågor, försörjning, sysselsättning, rehabilitering, hälso- och sjukvårdsarbete, behandling, personal, ledning, eller annat förändringsarbete. Genom hela utbildningen följer parallellt ett perspektiv på hur samarbete, på olika sätt, kan utvecklas mellan förbundets parter.

Ett lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv, där våra deltagare och organisationers resurser och kvaliteter utgör grunden för att utveckla och förändra. Konkreta metoder erbjuds som ger dig en rad olika verktyg och tekniker att använda i olika sammanhang.

Läs mer:
Inbjudan och anmälan

Ta gärna del av dokumentation från tidigare konferenser och nätverksträffar:
Dokumentationer Konferenser/seminarier - Samordningsförbunden i Västmanlands län


Inbjudan till GRUPPledarutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt:

- att coacha/leda klienter, deltagare i grupp

21 nov- 22 nov samt 19 dec. 2018

Kl. 8.30–16.00

Aros Congress Center, Västerås

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,Region Västmanland samt Västerås stad.

Vi vill erbjuda dig en möjlighet att delta i en vidareutbildning kring att använda lösningsfokuserad metod i gruppsammanhang.

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att du utifrån dina erfarenheter, kunskaper, styrkor, och färdigheter ska få möjlighet till nya upptäckter, inspiration och kunskaper att designa just ditt bästa koncept för just dina klienter och Din arbetssituation.

Vem kan delta i utbildningen?

Vi vill erbjuda Dig en möjlighet att delta i en vidareutbildning kring att använda lösningsfokuserad metod i gruppsammanhang.För att delta i denna utbildning behöver Du tidigare ha deltagit i grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt och känna att Du behärskar grunderna. Om det var längesedan Du deltog i utbildningen och Du inte använt Dig av förhållningssättet och teknikerna är Du välkommen att delta i grundutbildning innan Du deltar i gruppledarutbildning.

Läs mer: Inbjudan och anmälan

Ta gärna del av dokumentation från tidigare konferenser och nätverksträffar:
Dokumentationer Konferenser/seminarier - Samordningsförbunden i Västmanlands län

 

 

 - Tillbaka  -    Upp  -