Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2018

Agneta

Agneta har 30 års erfarenhet av utbildning och handledning i lösningsfokuserat arbetssätt. Hon var en bland de första att introducera och etablera arbetssättet i Sverige. Hon har utbildats av grundarna till metoden, Steve de Shazer och Insoo Kim Berg, på BFTC i Milwaukee där hon varit fem gånger. I dag arbetar Agneta med lösningsfokuserade samtal, utbildning och handledning.

Spellista


 

 

Short Cut Coaching - med Agneta Castenberg - 14 mars 2018

SCC - Short Cut Coaching är en tio minuters intervju, utarbetad av Agneta Castenberg och Kerstin Måhlberg. Kort samtalsvariant av lösningsfokus - ett bra verktyg för t.ex. chefer/ledare!

Under denna del av konferensen fick deltagarna möjlighet att prova på att genomföra en egen SCC-intervju samt reflektera över övningen.

Inledning

Agneta berättar om Steven Shazer och Insoo Kim Berg.

Agneta Castenberg inledde sin presentation med att berätta att hon har funnit mycket inspiration från Steve de Shazer och Insoo Kim Berg, två av grundarna till LF-metoden, som hon också har fått utbildning av vid flertalet tillfällen för många år sedan i Milwaukee, USA.


Film 1 - Inledning av Short Cut Coaching.

Bakgrunden till Short Cut Coaching som modell

Många chefer som har gått LF-kurser hos Agneta klagade över stress, brist på tid och en otillfredsställelse över hur de skulle kunna tillämpa LF i sitt sammanhang.

De tyckte att de ofta hade tio minuter till förfogande i möten med sina anställda, det blev startbrädan till att skapa SCC-modellen Short Cut Coaching - en mall för ett samtal på tio minuter.


Övning 1 - 10 minuter Short Cut Coaching

Agneta introducerade denna övning med att visa en film där hon genomförde Short Cut Coaching. Därefter berättade hon hur övningen skulle gå till vilket framgår i nedanstående film.


Film 2 - Filmen inleds med att Agneta ger ett antal exempel på när Short Cut Coaching passar att använda. Därefter berättar hon hur övningen går till.

SCC-övning

Alla konferensdeltagare fick därefter chans att prova på en SCC-intervju. Person A fick vara coach. Person B fick möjlighet att ta upp en fråga som han/hon skulle vilja komma framåt i.

Följande frågor användes som underlag:

SCC–frågor

 • Tack för att du kom.
 • Vad är dina bästa förhoppningar med dessa 10 minuter?
 • Antag att ditt projekt, din uppgift har blivit så framgångsrik som du bara kan tänka dig och du känner dig mycket tillfreds med hur du gick tillväga.
 • Hur kommer du märka det?
 • Vad gjorde du som ledde till att det blev en framgång?
 • Vad mer?
 • Skala, 10 till 0, vad har redan varit till hjälp?
 • Skala - antag att du hade svarat ett steg högre vad hade funnits där då?
 • Skala 10 till 0 hur säker känner du dig på…
 • Feedback
 • Tack

Efterföljande feedback-övning

Feedback i par.

 • Tag 8 minuter till att ge varandra feedback i paren.
 • Vad i intervjun uppskattade du? Vad mer?
 • Vilka resurser, egenskaper tänker du att intervjuaren har som kom till uttryck i intervjun?

Därefter byttes rollerna.

Dela erfarenheter från övningen

6 minuter om erfarenheter.
Instruktion:
Tag 6 minuter och pratas vid tillsammans.

 • Vad var användbart med övningen tyckte du?
 • Hur kan SCC vara till nytta i din verksamhet?

De frågor du kommer på, skriv i mobilen.
Övriga tankar du vill dela med dig av, skriv i mobilen. Efter övningen följer en frågestund.


Film 3 - Erfarenheter och frågor kring SCC-övningen - Agneta svarar på deltagarnas frågor.


Film 4 - Frågestund med Agneta efter SCC-övningen.


Uppföljning av en SCC-intervju

Agneta berättar.
Agneta berättade vidare hur de följde upp SCC-intervjuerna. Efter cirka en månad träffades de igen och de ställde följande frågor:

 • När du tänker på SCC:n du hade för några veckor sedan, vad tyckte du var till hjälp?
 • Hur var det att ha just 10 minuter till förfogande?
 • Är det något särskilt som du minns från SCC:n som du vill passa på att säga?

Fördelar som Agneta ser med SCC

 • Tidsbesparande.
 • Bättre koncentration på frågan det gäller.
 • Mer fokus att finna vägar att gå.
 • Det leder till handling.

Film 5 - Uppföljning av SCC-intervjun och intstruktion till övning 2.

Övning 2

Med all den egen erfarenhet och kunskap du har om coachning och med det du nu funnit användbart, vad blir ditt nästa lilla steg som du skulle vilja prova kanske någon utveckling och variant på den SCC vi gjort här idag?

Övning 2

Prata tillsammans i grupper om fyra en stund om det och dela sedan med alla genom att skriva in det i mobilen.


Film 6 - Uppföljning övning 2 och tid för reflektion och frågestund.

Läs mer i Agnetas presentation:
SCC - Short Cut Coaching, Agneta Castenberg (pdf)


Ett urval av efterföljande frågor till Agneta

Hur sätter man upp mål när man inte har något?

Agneta:
- Alla har, alla vill någonting tänker jag mig. Vad vill de egentligen ska hända? Man får jobba lite till - dolt för den som vi möter. Ge mycket bekräftelse. Om de pratar mycket problem kanske det är bekräftelse de behöver för att gå vidare.

Finns det något tillfälle där SCC passar sämre eller inte alls?

Agneta:
- SCC passar bäst när man har ett avgränsat projekt exempelvis inför ett svårt samtal eller förberedelse.

Vad är dina bästa tips att presentera SCC för sina kollegor.

Agneta:
- Presentera frågorna och låt kollegorna öva på dem.

Fråga till deltagarna

Vad blir ditt nästa lilla steg som du skulle vilja prova, kanske någon utveckling variant på den SCC vi gjort här idag?

Svar på storbildskärm via Poll Everywhere:

 • Känns som ett väldigt bra verktyg!
 • Tänka att alla vill något - har något "mål" även om det inte är uppenbart...
 • Formulera frågorna så de passar mig
 • Börja med säkerhetsskalor och ordet anta istället för om
 • Nästa steg blir att prova att jobba med SCC
 • På vår arbetsplats tänker vi att vi kan använda SCC med varandra innan "tuffa" besök.
 • Prova SCC med de visade frågorna rakt av...

Kontaktinformation

Agneta Castenberg
FKC:s hemsida


Spellista - alla delar i en följd

 

 Sammanställning och foto:
Christina Wallnér, No WaIT AB

 

 -