Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2018

Agneta

Agneta har 30 års erfarenhet av utbildning och handledning i lösningsfokuserat arbetssätt. Hon var en bland de första att introducera och etablera arbetssättet i Sverige. Hon har utbildats av grundarna till metoden, Steve de Shazer och Insoo Kim Berg, på BFTC i Milwaukee där hon varit fem gånger. I dag arbetar Agneta med lösningsfokuserade samtal, utbildning och handledning.

 

Tänkvärda LF-citat:

"Problem talk creates problems Solution talk creates solutions"
Steve de Shazer

"Att ge en sammanfattning i slutet av samtalet är som att överlämna en present, du slår in det du hörtklienten säga i ett vackert papper och sätter ett vackert snöre runt om".
Insoo Kim Berg


"The journey of a thousand miles begin with one single step."
Lao Tzu

"Jag har lärt mig, att människor kommer att glömma bort vad du sagt och saker du gjort, men de kommer aldrig att glömma hur du fick dem att känna sig."
Maya Angelou

Livecoachning med Agneta Castenberg 15 mars 2018

Under denna eftermiddag fick konferensdeltagarna följa det lösningsfokuserade hantverket in action. Deltagarna gavs möjlighet att konstruera frågor i team under samtalet samt ge Sipan, som blev coachad, feedback efter samtalet.

Många var samlade för att lyssna under konferensens andra dag.
Ett sextiotal deltagare var på plats för att lyssna till Agneta.

Inledning - så här går det till...

Agneta inleder.

Agneta inleder med att berätta hur livecoachningen kommer att gå till.

- Alla ni deltagare kommer att vara ett team. Under samtalets gång kommer jag att pausa två gånger.

- Efter livecoachningen kommer ni i team om fyra personer att få formulera en sammanfattning till den som blir coachad. Dessa sammanfattningar kommer sedan den coachade att få ta med sig.

Formulering av sammanfattning

Agneta

Följande punkter är till hjälp vid formulering av sammanfattningen.

 • Bekräftelse av klientens situation för att visa att vi hört vad som varit svårt, jobbigt besvärligt osv. Kom ihåg att använda klientens ord.
 • Positiv feedback - komplimanger där vi lyfter fram klientens starka sidor, resurser och kompetens. Lyft fram vad klienten redan nu gör som kan leda mot den önskade framtiden.
 • Vill du skicka med ett förslag på experiment att testa i relation till personens nästa lilla steg så är ett förslag att be hen lägga märke till när det sker eller när delar av miraklet sker ifall du ställt den frågan.

Filmsekvenser del 1 och 2 - inledning

Del 1 och 2 - Agneta inleder med lite bakgrundsinformation och berättar sedan hur livecoachningen kommer att gå till. Del 1 och 2 bör ses i en följd.

Livecoachning

Livecoachning
Den modige, Sipan, intar scenen tillsammans med Agneta. Ett sextiotal deltagare lyssnar och antecknar.

Agneta antecknar under samtalet.

Agneta antecknar under samtalet.

Filmsekvenser del 3-5

Livecoachning och interaktion med deltagarna/teamen.

Agneta pausar livecoachningen och låter deltagarna via sms och Poll Everywhere ställa frågor.

Funderar över coachens nästa fråga.

Idéer och förslag till coachens nästa fråga - ett urval...

 • Vilka förutsättningar för personalen är du mest nöjd med att du skapat för att skapa trygghet i deras roll?
 • Vad är något som du skulle vilja prata mer om innan vi snart ska avrunda? Kanske något jag glömt att fråga?
 • Vad är något som du verkligen kommer att värna om i ert gäng framåt? Hur kommer du att ta med din chef och ditt gäng i detta?
 • Hur tänker du kring att använda LF som komplement i intro av nyanställda?
 • Hur kan du som ledare fortsätta med det som fungerar?
 • Vilken skillnad skulle det vara att ta sig ett steg upp på skalan?
 • Av allt du/ni gör för trivseln är du mest nöjd med?
 • Ett steg upp på skalan. Hur ser det ut där?
 • Hur kommer dina kollegor märka att det här samtalet har varit till nytta för dig?

Teamen sammanfattar.

Filmsekvenser del 6-7

Livecoachningen fortsätter...


Filmen fortsätter i del 7 nedan.

Sammanfattning från teamen

Sammanfattning från teamen.
Sipan i mitten får lyssna till teamens sammanfattningar.

Filmsekvens del 8 - teamens sammanfattningar

Två av teamen presenterar sina sammanfattningar och ger feedback.


Sipan får ta emot en sammanfattning av livecoachningen från alla teamen.
Sipan tar emot teamens sammanfattningar från livecoachningen - som blir ett nästa steg på hennes väg...


Ett urval av efterföljande frågor till Agneta

Vilket steg på skalan skulle du skatta ert samtal? Motivera.

Agneta:
- Det är först efter samtalet eller till nästa samtal som jag får veta. Det är först när människorna kommer tillbaka man får reda på om samtalet var användbart. Dvs. om det gjort någon skillnad för dem mellan samtalen i deras vardag.

Vad tänker du att du plockar upp innan du ställer nästa fråga?

Agneta:
- Min fråga ställs utifrån senaste svaret.

Hur vet du när det är läge att stanna upp i ett visst ämne och ställa fler frågor kring det?

Agneta:
- Interaktionen - man känner av om hen villl fortsätta att prata om en sak. Fråga gärna - är vi på rätt spår? Klienterna är våra bästa handledare. Olika saker passar vid olika tillfällen. "The action is in the interaction".

Hur förhåller du dig till tystnad?

Agneta:
- Tänk en musiker som inte använder tystnad. Jag har blivit tränad i att vara tyst. Hur skulle du vilja ha det istället?, är en fråga som kräver tanke/tystnad.

 


Fler reflektioner - När passar lösningsfokus och när passar det inte? Vad är det man behöver tänka på och avhålla sig ifrån för att vara lösningsfokuserad?

Deltagarnas reflektioner efter livecoachningen

Så här efter samtalet vad är du inspirerad att göra mer av eller annorlunda i dina egna samtal?

 • Jag gillade att du utforskade huruvida skalan fortfarande var rätt.
 • Jag är imponerad över hur du använde, och vände, på begreppet "att få råd och stöd".
 • Jag ska bli mer noggrann i att ställa frågor på senaste svaret!
 • Samtalet inspirerade mig till att våga upprepa, eka och vara kvar i frågeställningen. För att få olika och mer tydliga svar.
 • Jag gillar ditt sätt att socialisera och använda humor... det ska jag låna in.
 • Jag ska arbeta mer med skala på blädderblock.

Några avslutande råd

- hämtade från SFLK:s bedömningskriterier för certifiering
SFLK-certifiering - SFLK:S hemsida

Utövaren bör avhålla sig från att

 • analysera problem
 • erbjuda lösningar eller ge råd
 • introducera sina egna idéer
 • tolka vad klienten säger
 • påbörda klienten med sin egen uppfattning om vad som utgör framsteg
 • erbjuda teorier om mänskligt beteende eller psykologi
 • ge information.


Läs mer i Agnetas presentation:
Agneta Castenbergs presentation på konferensens andra dag (pdf)

Kontaktinformation

Agneta Castenberg
FKC:s hemsida


Spellista - alla delar i en följd

Sammanställning och foto:
Christina Wallnér, No WaIT AB

 

 -