Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2018

Eva
Eva Eriksson, Samordningsteamen i Norra Västmanland


 

 

Workshop 1 - Ett medvetet perspektiv som gör skillnad

Workshophållare: Eva Erikson

Evas beskrivning av sin workshop i programmet:
Med mindfulness som följeslagare i det lösningsfokuserade arbetet ökar sannolikheten för såväl närvaro, fokus, medvetenhet, självmedkänsla och tillit till den egna förmågan, även gällande tuffa utmaningar.

I denna workshop belyser jag med exempel både styrkan och användbarheten i mindfulness, samt hur en enkel modell, presenterad av Shakya Kumara på LF-nätverksträffen i december 2017, kan bidra som katalysator i diverse förändringsprocesser.

Presentationen

Eva presenterar workshop 1.
Eva berättar om Ryttaren och elefanten - en metafor för det mänskliga sinnet.

Loopen

Ett av Evas inslag var att berätta om "Loopens" användbarhet

  • Vid samtal om diverse tänkbara förändringsprocesser
  • Vid olika vardagliga dilemman
  • Hantera automatiska tankar och känslor

Loopen som medvetandegörare.

Läs mer i Evas presentation:
Ett medvetet perspektiv som gör skillnad (pdf)


Ett urval av efterföljande frågor med svar

Vad tycker du är bäst med mindfulness?

- Blir mer medveten om hur jag fungerar - vad som händer i mig. Det är ett förhållningssätt att se på sig själv med snälla ögon - att kunna släppa taget. Man blir mer självmedveten än självkritisk.

Om man vill börja med MF - vad rekommenderar du? Bok/kurs?

- En kurs! Försök att ge det en chans!

Fördjupning

Eva har till denna workshop hämtat inspiration från nätverksträffen med Shakya Kumara - läs mer här:
Mindfulness and Solution Focus for Coaches -
December 6, 2017 med Shakya Kumara

Kontaktinformation

Eva Eriksson
Samordningsteamen i Norra Västmanland
eva.x.eriksson(at)regionvastmanland.seSammanställning och foto:
Christina Wallnér, No WaIT AB

 

 -