Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2018

Mikael och Karl-Erik
Mikael Hjort och Karl-Erik Johansson


 

 

Workshop 12 - Lösningsfokus i Grupp inom Alltjänsten i Skinnskatteberg

Workshophållare:
Karl-Erik Johansson Enhetschef Integration och Arbetsmarknad (IAB) och Mikael Hjort, Arbetsledare för Grön Rehab på Alltjänst

Beskrivning av workshopen i programmet:
Individer som kommer till Alltjänsten har ofta både kända och okända problem som hindrar dem från att nå en egen försörjning. Därför får varje individ coachning med LF. Genom lösningsfokus i grupp och individuellt får individen hjälp att hitta lösningar till sina problem och bit för bit komma fram till en möjlig väg till egen försörjning. Målet har varit att coacha våra deltagare både individuellt och i grupp. Det har dock visat sig svårt att komma igång med LF i grupp. Man är själv nybörjare i LF och klienterna känner sig obekväma att diskutera i grupp.

Presentationen

Karl-Erik och Mikael presenterar.
Mikael och Karl-Erik berättar om sina reflektioner.

Våra lösningar

Integrera LF:

 • I daglig feedback.
 • I individuell coachning.
 • I diskussioner under raster.
 • När vi löser problem i det dagliga arbetet.
 • Använda bilder ur mobilen för att få igång gruppdiskussioner.

Våra reflektioner

 • Fånga möjligheten i nuet – för att det ska bli så konkret och uppenbart som möjligt.
 • Ett bra plattformsbygge är avgörande och sker bäst individuellt.
 • Att använda LF för att förstå de mest avgörande orsakerna till individens nuvarande situation.

Viktiga resultat av LF

 • Bygger en positiv attityd och atmosfär.
 • Bygger tilltro till individen och hens framtid.
 • Bygger individens självförtroende.
 • Stärker individens ansvar för sin egen utveckling.

Läs mer i presentationen:
Uppstart av Lösningsfokus i grupp inom Alltjänst i Skinnskatteberg (pdf 4,5 MB)


Ett urval av efterföljande frågor med svar

Hur märktes skillnaden hos era klienter?

- Man ser mer leenden, glimt i ögonen. De kommer alla med en "tung ryggsäck". Bit för bit märker man att det ser en väg framåt. Orkar jobba mer och mer. Positiva kommentarer. Positiv feedback är avgörande för att de ska känna att de gör någonting bra.

Hur ska/vill ni arbete för att föra in mer lösningsfokus i verksamheten?

- Föra in i liten grupp, följa upp och vidareutveckla.

Smart att använda personens foton från mobilen att samtala kring! Berätta mer om det!

- Personliga bilder i mobilen gör det lätt att öppna upp samtalet.

Hur fångar ni upp en person som skattar sig långt ned i "trappan", hur motiverar ni personen ta sig upp?

- Trappan används av oss själva. Alltjänst är till för att komma vidare och få ett riktigt jobb.

Kontaktinformation

Karl-Erik Johansson
Enhetschef Integration och Arbetsmarknad (IAB)
Mikael Hjort
E-postadresser:
fornamn.efternamn@skinnskatteberg.seSammanställning och foto:
Christina Wallnér, No WaIT AB

 

 -