Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2018

Eddy
Eddy Nzeyimana, Familjebehandlare Köpings kommun


 

 

Workshop 2 - Lösningsfokus i arbete med autistiska ungdomar

Workshophållare: Eddy Nzeyimana

Eddys beskrivning av sin workshop i programmet:

  • Lösningsfokus i relationsskapande fas
  • Lösningsfokus under beteendeförändringsarbete
  • Lösningsfokus under avslutningsskede

Effekt/skillnad:

  • Lyckat och effektivt relationsskapande mellan mig och klienten
  • Snabbare vägar till tillit och respekt mellan mig och klienten
  • Ökad KASAM hos klienten

Presentationen

EddyEddy berättade om sitt möte med autistiska ungdomar och hur han går tillväga för att skapa en god relation.

Det börjar med att han får kontakt med en handläggare som ger en beskrivning av ungdomen. Egentligen vill inte Eddy lyssna på alltför mycket problematik, då han vill bilda sig en egen uppfattning om ungdomen.

I sitt första möte med ungdomen är han "laybacked", han tar det lugnt och är "icke-vetande". Han försöker att hitta så många ingångar som möjligt för att få veta nuläget från ungdomens perspektiv. Eddy möter ungdomen på den nivå han/hon befinner sig. Han undersöker styrkor, hittar resurser ungdomen har inom sig och i sitt nätverk.

En vanlig kommentar från ungdomen efter första mötet med Eddy är "För första gången känner jag mig lyssnad på". En annan kommentar han fått är "Bästa dagen ever!". Den feedback som Eddy får ger honom energi och känner att han är på rätt väg.

Första mötet är relationsskapande och i andra mötet börjar de samtala. Då använder Eddy frågor som exempelvis:

  • Det låter som att du har en svår situation – hur gör du för att klara av den?
  • Hur kommer det sig att du inte har gett upp hoppet (låter som att jag tror på personen mitt i kaoset)?

Under uppföljningssamtalen spinner Eddy vidare på det som fungerar.

När ungdomen inte vill prata alls så kommunicerar de via sms istället - Eddy försöker alla vägar för att skapa en god relation med ungdomen.


Ett urval av efterföljande frågor med svar

Vad har lösningsfokus gjort för skillnad för dig?

- Sparar mycket tid, fastnar ej i problemen.

Vad har LF gett dig personligen?

- Jag använder det mycket hemma. Det syns i mitt kroppsspråk att jag inte dömer. Jag lyssnar mycket vilket jag tycker är min styrka. Mina kollegor kallar mig "LF och Mindfulness".

Kontaktinformation

Eddy Nzeyimana, Familjebehandlare Köpings kommun
eddy.nzeyimana(at)koping.seSammanställning och foto:
Christina Wallnér, No WaIT AB

 

 -