Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2018

Åsa
Åsa Ignell


 

 

Workshop 6 - Hur jag som HR-specialist använder mirakelfrågan och skalor i mina samtal

Workshophållare: Åsa Ignell

Åsas beskrivning av sin workshop i programmet:

Som HR-specialist använder jag skalor och mirakelfrågan när jag känner att mina samtal har stagnerat och att vi behöver komma framåt. Min erfarenhet och min upplevelse är att just dessa frågor öppnar upp samtalet och för det framåt på ett positivt sätt.

Samtalen leder till att medarbetaren går från samtalet med en positiv känsla. Medarbetaren upplever sig också mer delaktig och känner därmed en större möjlighet att påverka sin egen framtid.

Presentation

Åsa

Åsa ställer frågor som exempelvis:

  • Var på skalan befinner du dig idag?
  • Vad behövs för att du ska klättra ett steg?
  • Vad blir det för skillnad för dig?
  • Föreställ dig en dag när det är som bäst - berätta hur det är då.

Ett urval av efterföljande frågor med svar

  • Vad blir skillnad för dig - när du jobbar med skalor och Mirakelfrågan?

Får mer engagerade medarbetare.

Feedback

  • Du är tydlig och konkret i ditt framförande och ger inspiration! Kanon.
  • Kreativt och modigt att följa medarbetaren och häftigt samspel med chefen, skickligt.
  • Härligt att se hur positivt LF påverkar våra klienter och kollegor, grymt gjort Åsa!
  • Jättebra med ett konkret exempel. Inspirerande!

Kontaktinformation

Åsa Ignell, HR-specialist, Arboga kommun
asa.ignell(at)arboga.seSammanställning och foto:
Christina Wallnér, No WaIT AB

 

 -