Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2018

Marie
Marie Gustafson

Sussan
Sussan Öster


 

 

Workshop 7 och 8 - i två delar Lösningsfokuserat Hälsocenter Region Västmanland

Workshophållare: Marie Gustafson och Sussan Öster

Del 1: Lösningsfokus i all Hälsocenterverksamhet med deltagare

Maries beskrivning av sin workshop i programmet:
Vi kommer att förmedla hur vi använder det lösningsfokuserade förhållningssättet och verktygen genomgående i olika möten med våra deltagare: enskilda inbokade 45-minuterssamtal, dropin-föreläsningar, levnadsvanegrupper i t.ex. kost, fysisk aktivitet och mindfulness m.fl.

Maries presentation:
Hälsocenter - En hälsofrämjande och lösningsfokuserad resurs för individen - med goda resultat (pdf)


Del 2: Lösningsfokuserad kollegial auskultation och metodhandledning. Så här gör vi!

Sussans beskrivning av sin workshop i programmet:
Vi beskriver hur vi lagt upp vår kollegiala auskultation och hur vi under handledning arbetar med att förbereda och följa upp auskultationen. Extern utvärdering av verksamheten påvisar att verksamheten är kostnadseffektiv, signifikant förbättrade levnadsvanor samt att deltagarna är mycket nöjda med vårt bemötande. Effekterna kvarstår efter 12 månader. Auskultationen har resulterat i kollegialt lärande och fördjupad reflektion över det lösningsfokuserade hantverket.

Sussans presentation:
Lösningsfokuserad kollegial auskultation och metodhandledning. Så här gör vi! (pdf)


Frågestund

Frågestund

Sussan frågade Marie hur hon upplevde auskultationen?

"Lärorikt, nervöst att bli iakttagen, att vässa til sig själv gör att man höjer sig själv lite. Får feedback på de bra saker man gör. Behöver tid efteråt för att reflektera över vad man kan utveckla vidare."

Fördjupning

Utvärderingen av Hälsocenters verksamhet finns här:
Hälsocentrum Västmanland - 1177.se

Kontaktinformation

Marie Gustafsson
Hälsocenter Region Västmanland
marie.i.gustafsson(at)regionvastmanland.se

Sussan Öster
Kompetenscentrum för hälsa, Region Västmanland
sussan.oster(at)regionvastmanland.seSammanställning och foto:
Christina Wallnér, No WaIT AB

 

 -