Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2018

Workshophållarna.
Sofhia, Miro och Kim - hann med att svara på flertalet frågor efter sin presentation.


 

 

Workshop 9 - Hälsa som livsstil

Workshophållare:
Miro Konic Sofhia Abrahamsson Kim Köping
Floravägens serviceboende/ boendestöd, Fagersta

Beskrivning av deras workshop i programmet:
Floravägens serviceboende/boendestöd i Fagersta kommun, kommer att presentera en mini-workshop som handlar om "Hälsa som livsstil". Det är en lösningsfokuserad coachning för grupper med ett individperspektiv. Fokusen ligger på deltagarens resurser, färdigheter, erfarenheter och potentialer. Aktiviteten har anpassats efter deltagarnas unika förutsättningar och behov.

Den skillnaden vi har märk är att gruppen har blivit mer sammansvetsad och att deltagarna upplevs gladare. Vi upplever även att deltagarna har blivit medvetna om sin egen hälsa där det handlar om kost, motion, stress och ångest.

Presentation

Presentatörerna
Miro Konic, Kim Köping och Sofhia Abrahamsson

Syfte

Att i grupp coacha deltagare som sökt hjälp för exempelvis - kraftig övervikt, ångest, hög stress, dålig sömn, felaktig kosthållning, brist av motion.

Önskvärt resultat

  • Hantera sin stress och ångest bättre
  • Handla och äta hälsosammare
  • Ökad motion
  • Bättre sömnkvalitet

Läs mer i deras presentation:
Hälsa som livsstil (pdf)


Ett urval av efterföljande frågor med svar

Vad är ni mest nöjda med?

- Resultatet - ett steg närmare sin förväntad framtid.

Vad har ni för tips när man som nybörjare ska börja med LF i grupp?

God planering med övriga coacher är viktigt. Avsett lång tid till träffarna då de tar mer tid än man tror. Gruppstorleken bör inte vara fler än sex personer. Vi upplevde det lagom med en vecka mellan träffarna.

Vad upplevde ni själva att den största skillnaden var med att jobba lösningsfokuserat mot traditionellt?

Positivt resultat hos deltagarna - glada miner, inte alls jobbigt att vara hos oss. Vi rotar inte i problem. Deltagarna stöttar varandra.

Vad tror ni påverkade allra mest av allt det ni gjorde, att era klienter gjorde alla framsteg?

Vi fick en bra start, tydliga regler såsom "prata en och en", respektera varandra etc. Att vi alla tillsammans satte upp de gemensamma reglerna i gruppen gjorde att det blev lättare att hålla reglerna - alla deltagare hade ju varit aktiva i att bestämma dem.

Vi ville hjälpa deras självförtroende, exempelvis så gav vi hemuppgiften att fråga någon närstående om vilka bra egenskaper de har.

Feedback till workshophållarna

  • Ni är grymma! Riktigt imponerat framträdande och lärorikt! Tack!
  • Riktigt härligt upplägg! Inspirerar!
  • Så bra idé med diplom! Snor direkt!
  • Wow! Så stolt över mina
    duktiga kollegor!

Kontaktinformation

Miro Konic
miroslav.konic(at)fagersta.se

Sofhia Abrahamsson
sofhia.abrahamsson(at)fagersta.se

Kim Köping
kim.koping(at)fagersta.se

Floravägens serviceboende/ boendestöd, FagerstaSammanställning och foto:
Christina Wallnér, No WaIT AB

 

 -