Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Dokumentationer

 

 

Dokumentationer Konferenser/seminarier

Här presenterarar vi dokumentationer från gemensamma konferenser och seminarier.


Vid fotografering för bilder till den gemensamma samordningsförbundens webbplats har vi som rutin att be om ett muntligt samtycke vid själva fotograferingstillfället med upplysning om till vilket ändamål som bilden kommer att användas. Om du hittar en bild av dig själv på webbplatsen och inte vill vara med på bild, så vill vi gärna att du kontaktar oss. Skicka ett e-postmeddelande till respektive förbundssamordnare/förbundschef (se länkar längst ned på Startsidan) med uppgift om vilken bild och på vilken webbsida bilden finns så tas bilden bort från webbplatsen.Länskonferens 2020 - Allas rätt till ett liv utan våld - vikten av våldsförebyggande arbete

Den 25 november 2020 genomfördes en digital länskonferens i Västmanland med titeln Allas rätt till ett liv utan våld – vikten av våldsförebyggande arbete.

Länsstyrelsens digitala länskonferens 2020 - film från konfernsen.
Landshövding Minoo Aktarhzand inledde konferensen.

I länken nedan finns följande delar av konferensen inspelade. Tiderna som anges i parentes är var du hittar respektive avsnitt på filmen.

  • Minoo Aktarhzand - Landshövding (0-16:38)
  • Therese Clifford Länsstyrelsen - Introduktion av dagen (16:38-19:08)
  • Sång med Tina Wilhelmsson – visor som medel för att skapa ett mer jämlikt samhälle (19:08-37:57)
  • Kampanjen Tillsammans mot våld (37:57-39:44)
  • Paus (39:44-45:05)
  • Samhällskostnader för våldet med Ingvar Nilsson (45:05-1:43:22)
  • Nominerade till Jämställdhetspriset 2020 (1:43:22-1:47:10)

Länk till filmen:
Allas rätt till ett liv utan våld – vikten av våldsförebyggande arbete

Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen tillsammans med Samordningsförbunden i Västmanland, Region Västmanland, Surahammars kommun, IKKR och Kvinnojouren i Sala.


SnSussan, Linda, Ann och Ann-Kristinacka går ju - skapa meningsfulla coachande samtal med ungdomar går också! - 5 november 2020

Detta var samordningsförbundens första nätverksträff via Zoom och vi var drygt 50 personer som deltog denna fantastiska förmiddag. Vi fick ta del av flera föreläsningar/workshops med konkreta exempel från olika verksamheter där meningsfulla möten och samtal med ungdomar pågår, exempelvis inom socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, fritidsverksamhet, hälso- och sjukvård, HVB-hem, arbetsmarknads-, rehabiliterings- och utvecklingsprojekt i samverkan.

Dokumentation:
Snacka går ju - skapa meningsfulla coachande samtal med ungdomar går också! 5 november 2020

 


MarikaStyrkebaserat lösningsfokuserat ledarskap med Marika Tammeaid -
13 januari 2020

I denna workshop fick vi ta del av lösningsfokuserade metoder för att leda organisationernas utvecklingsprocesser och att utveckla ledarskap, som stödjer initiativtagande och ansvarsfullhet hos medarbetare. Vi fick nya synvinklar och metoder i hur man planerar och genomför ändamålsenliga, verkningsfulla och smidiga förändringsprocesser i organisationer. Workshopen innehöll både teoretiska modeller och praktiska verktyg. Dokumentation:
Styrkebaserat lösningsfokuserat ledarskap med Marika Tammeaid - 13 januari 2020


Lösningsfokuserade ledtrådar 2019
20-21 november 2019

Åsa, deltagare, Rolf2019 års ledtrådskonferens bestod av två fristående dagar:

Onsdagen den 20 november

var en dag för alla med någon form av ledar- eller chefsansvar. Vi fick ta del av nio inspirerande föreläsningar/workshops från ledare, chefer, samordnare och HR-personer som använder ett lösningsfokus. Hanna Stålarv, Veronica Dalin, Sussan Öster, Urban Norling, Anna Kropp, Rolf Atterling, Birgitta Hofvander, Åsa Ignell, Ann Rilegård och Emelie Holmgren delade med sig av sina erfarenheter. Dokumentation:
Inspiration för ett lösningsfokuserat ledarskap och lösningsfokuserade organisationer

 

Torsdagen den 21 november

John och några deltagare.höll John Henden en workshop på lättförståelig engelska, därför är också dokumentationen på engelska.

Målgrupp för dagen: For those who have a basic competence, already, in Solution Focused working methods. Also, it is suitable for those treating people with PTSD; and, for those who meet people with severe trauma and stress, regardless of its cause, in various contexts in everyday life. The workshop provides practical tools which will increase confidence in participants’ own ability to converse with – and be helpful to – people who have suffered severe trauma and stress. Dokumentation:
A Solution Focused Approach to Severe Trauma and Stress Recovery with John Henden


 

Sussan, Ann, HannaLösningsfokuserad nätverksträff 7 maj 2019 - Vad är SRS och ORS? Hur kan dessa verktyg på två minuter göra mina samtal mer hjälpsamma och effektiva?

Sussan Öster, Ann Rilegård och Hanna Stålarv förklarade vad SRS och ORS är och berättade hur dessa verktyg kan göra samtal mer hjälpsamma och effektiva? Dagen innehöll bl.a. övningar i:

SRS - Session Rating Scale - för att direkt efter samtalet, ta reda på hur deltagaren upplevde samtalsmetod, innehåll och relationen med dig.

Att applicera GSRS - Group Sessions Rating Scale - i grupper och snabbt ta tempen på hur du kan lägga upp kommande gruppträffar.

ORS - Outcome Rating Scale - som ett verktyg för att ta reda på om samtalet leder till önskad utveckling.

Dokumentation:
Nätverksträff 7 maj 2019 - Vad är SRS och ORS? Hur kan dessa verktyg på två minuter göra mina samtal mer hjälpsamma och effektiva?

PowerPoint bilder


Johan presenterade på nätverksträffen 22 oktober 2018.Nätverksträff 22 oktober 2018 i lösningsfokuserad metod och praktiska erfarenheter av att ha arbetat i samtal med personer med NPF

Johan Bysell arbetar till vardags med samtal och handledning. Johan har en examen i psykologi och kommunikationsvetenskap samt mångårig praktisk erfarenhet av förändringsarbete utifrån ett systemiskt och lösningsorienterat synsätt. Genom att varva teori med filmer, gemensamma reflektioner och praktiska övningar medverkade Johan till att ge inspiration för att möta personer med ADHD och NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) utifrån ett resursaktiverande förhållningssätt. Dokumentation:
Nätverksträff i lösningsfokuserad metod och praktiska erfarenheter av att ha arbetat i samtal med personer med NPF


NeuroträningTidiga insatser med lösningsfokuserad neuroträning

Tom-Stefan Witting och Urban Norling höll en interaktiv, underhållande och konkret workshop om sambandet mellan fysiska, psykiska och kognitiva processer. Se vad som stod på programmet den 25 april 2018:
Tidiga insatser med lösningsfokuserad neuroträning (pdf)


Agneta, livecoachning och Eddy.Lösningsfokuserade ledtrådar
14-15 mars 2018

Två heldagar då förmiddagarna innehöll intressanta lokala mini-workshops om konkret användbarhet och nytta av lösningsfokus. Agneta Castenberg höll i eftermiddagarna. Dag 1 fick deltagarna prova på att genomföra en egen 10 minuters SCC-intervju (Short Cut Coaching). Dag 2 fick deltagarna ta del av livecoachning och följa det lösningsfokuserade hantverket in action. Deltagarna fick också möjlighet att konstruera frågor i team under samtalet samt ge Sipan som deltagit i coachningen feedback efter samtalet. Eftermiddagarna filmades och är en del av dokumentationen:
Dokumentation - Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 mars 2018


ShakyaNätverksträff i lösningsfokuserat ledarskap - 6 december 2017

Föreläsaren Shakya Kumara presenterade: Mindfulness och Solution Focus - Verktyg för att minska stressen – för dig och dina klienter/deltagare. Presentationen hölls på engelska - därav är även dokumentationen på engelska.
Mindfulness and Solution Focus for Coaches -
December 6, 2017


Gaby presenterarNätverksträff i lösningsfokuserat ledarskap - 12 oktober 2017

Gaby Wallström har mångårig erfarenhet av att arbeta som ledare på de flesta nivåer i offentlig sektor. Under denna dag delade hon med sig av sina erfarenheter och deltagarna fick möjlighet att träna på det lösningsfokuserade förhållningssättet i flera övningar.
Nätverksträff i lösningsfokuserat ledarskap - 12 oktober 2017


Best Pracice Hälsa 2017Best Practice Hälsa
21 september 2017

Under dagen varvades korta föreläsningar med presentationer av posters/utställningar och ett 70-tal deltagare fanns på plats för att inspireras och utbyta erfarenheter. Alla hälsoområden, den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan, ingår i Best Practice Hälsa. I denna dokumentation får du ta del av information och kunskap om framgångsrika arbetsmetoder för god hälsa relaterat till daglig praktik och programutveckling.
Dokumentation - Best Practice Hälsa 21 september 2017


LösningsfokuseRayya, Bengt och Patrikrade ledtrådar
14-15 februari 2017

Två heldagar med intressanta föreläsningar och workshops. Rayya Ghul höll i två halvdagar med titlarna "Basic SF-skills and becoming a scientist in your own life and support your clients to be one" och "Combining Solution Focus with Tools and the Direct Link to Doing". Rayyas presentationer filmades och finns dokumenterade i sin helhet. Bengt Starrin föreläste om "Fokus på lösning" och Patrik Norling höll en föreläsning om Wittgensteins koppling till LF. Utöver detta så ingick sju workshops på olika teman och naturligtvis mycket nätverkande. Här finns en utförlig dokumentation:
Dokumentation - Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 februari 2017


BOOSTA LF med det lösningsfokuserade nätverket i Västmanland 2 december 2016

Att arbeta i utvecklande lösningsfokuserade samtal med tolk... och som tolk

Nätverksträff med Sussan,Micke, Martin, Sussan
Micke & Martin 29 augusti 2016

och det lösningsfokuserade nätverket.

Pass1 - Micke Thunblom och Martin Larsson:
Alliansen i samtalet är avgörande för resultatet.

Pass 2 - Sussan Öster:
Vi tränar på det utvecklande lösningsfokuserade samtalet i olika roller!

Dokumentation från nätverksträffen 2016-08-29 med det lösningsfokuserade nätverket

 

 


JanineNätverksträff med Janine Waldman 19 januari 2016

"Hantverk och förantaganden i det goda, utvecklande lösningsfokuserade samtalet."
Förmiddag med ledare på alla nivåer. Eftermiddag med handläggare och personal.

Dokumentation - nätverksträff 19 januari 2016 med Janine Waldman


PeterNätverksträff med Peter Szabo 2-3 december 2015

Första dagen: Coaching Plain and Simple - Coaching Rätt and Slätt med Peter Szabo. Presentationen filmades och finns med i dokumentationen.

Andra dagen: Presentationer och workshops inom lösningsfokus

Dokumentation - Lösningsfokuserade ledtrådar 2-3 december 2015 - med bl.a. Peter Szabo


AvivaNätverksträff med Aviva Suskin-Holmqvist
27 augusti 2015

Nätverksträffen handlade om lösningsfokuserade samtal med tolk samt uppföljande samtal.

Nätverksträff 27 augusti 2015 - Lösningsfokuserade samtal med tolk samt Uppföljande samtalGun-EvaNätverksdag med Gun-Eva Andersson Långdahl, 16 september 2014


28 januari 2014 hölls den första länsgemensamma nätverksträffen i lösningsfokuserat arbete

Den allra första länsgemensamma nätverksträffen i Lösningsfokuserat arbete blev en helt fantastisk dag! Närmare 100 anmälda deltagare kom till träffen på Kyrkbacksgården i Västerås som anordnades för dig som redan idag jobbar lösningsfokuserat eller var nyfiken på vad lösningsfokus är och hur det används. Lösningsfokus används idag inom många områden och vi att tog del av varandras exempel från t.ex. skolan, arbetsmarknad, socialt arbete, familjecentrum, folkhälsoarbetet, vården m.m. Tillsammans utforskade vi även hur vi kan vara våra "bästa jag" dagligen i vår yrkesroll och vilken skillnad det gör. En del av träffen ägnades åt mötesformen Open Space där möjligheten fanns att lyfta just det som deltagarna tyckte vara intressesant att utveckla, ta reda på mer om och få nya idéer.

Sociala investeringar 2014


Länskonferens 24-25 april 2012

Harry Korman - powerpointbilder 25 april:

Ben Furman - 24 april:

 -