Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Dokumentationer

 

 

Dokumentationer Konferenser/seminarier

Här presenterarar vi dokumentationer från gemensamma konferenser och seminarier.

Lösningsfokus

Lösningsfokuserade ledtrådar
14-15 mars 2018

Agneta, livecoachning och Eddy.Två heldagar då förmiddagarna innehöll intressanta lokala mini-workshops om konkret användbarhet och nytta av lösningsfokus. Agneta Castenberg höll i eftermiddagarna. Dag 1 fick deltagarna prova på att genomföra en egen 10 minuters SCC-intervju (Short Cut Coaching). Dag 2 fick deltagarna ta del av livecoachning och följa det lösningsfokuserade hantverket in action. Deltagarna fick också möjlighet att konstruera frågor i team under samtalet samt ge Sipan som deltagit i coachningen feedback efter samtalet. Eftermiddagarna filmades och är en del av dokumentationen:
Dokumentation - Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 mars 2018

ShakyaNätverksträff i lösningsfokuserat ledarskap - 6 december 2017

Föreläsaren Shakya Kumara presenterade: Mindfulness och Solution Focus - Verktyg för att minska stressen – för dig och dina klienter/deltagare. Presentationen hölls på engelska - därav är även dokumentationen på engelska.
Mindfulness and Solution Focus for Coaches -
December 6, 2017

Gaby presenterarNätverksträff i lösningsfokuserat ledarskap - 12 oktober 2017

Gaby Wallström har mångårig erfarenhet av att arbeta som ledare på de flesta nivåer i offentlig sektor. Under denna dag delade hon med sig av sina erfarenheter och deltagarna fick möjlighet att träna på det lösningsfokuserade förhållningssättet i flera övningar.
Nätverksträff i lösningsfokuserat ledarskap - 12 oktober 2017

Best Pracice Hälsa 2017Best Practice Hälsa
21 september 2017

Under dagen varvades korta föreläsningar med presentationer av posters/utställningar och ett 70-tal deltagare fanns på plats för att inspireras och utbyta erfarenheter. Alla hälsoområden, den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan, ingår i Best Practice Hälsa. I denna dokumentation får du ta del av information och kunskap om framgångsrika arbetsmetoder för god hälsa relaterat till daglig praktik och programutveckling.
Dokumentation - Best Practice Hälsa 21 september 2017

 


LösningsfokuseRayya, Bengt och Patrikrade ledtrådar
14-15 februari 2017

Två heldagar med intressanta föreläsningar och workshops. Rayya Ghul höll i två halvdagar med titlarna "Basic SF-skills and becoming a scientist in your own life and support your clients to be one" och "Combining Solution Focus with Tools and the Direct Link to Doing". Rayyas presentationer filmades och finns dokumenterade i sin helhet. Bengt Starrin föreläste om "Fokus på lösning" och Patrik Norling höll en föreläsning om Wittgensteins koppling till LF. Utöver detta så ingick sju workshops på olika teman och naturligtvis mycket nätverkande. Här finns en utförlig dokumentation:
Dokumentation - Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 februari 2017


BOOSTA LF med det lösningsfokuserade nätverket i Västmanland 2 december 2016

Att arbeta i utvecklande lösningsfokuserade samtal med tolk... och som tolk

Nätverksträff med Sussan,Micke, Martin, Sussan
Micke & Martin 29 augusti 2016

och det lösningsfokuserade nätverket.

Pass1 - Micke Thunblom och Martin Larsson:
Alliansen i samtalet är avgörande för resultatet.

Pass 2 - Sussan Öster:
Vi tränar på det utvecklande lösningsfokuserade samtalet i olika roller!

Dokumentation från nätverksträffen 2016-08-29 med det lösningsfokuserade nätverket

 

 


JanineNätverksträff med Janine Waldman 19 januari 2016

"Hantverk och förantaganden i det goda, utvecklande lösningsfokuserade samtalet."
Förmiddag med ledare på alla nivåer. Eftermiddag med handläggare och personal.

Dokumentation - nätverksträff 19 januari 2016 med Janine Waldman


PeterNätverksträff med Peter Szabo 2-3 december 2015

Första dagen: Coaching Plain and Simple - Coaching Rätt and Slätt med Peter Szabo. Presentationen filmades och finns med i dokumentationen.

Andra dagen: Presentationer och workshops inom lösningsfokus

Dokumentation - Lösningsfokuserade ledtrådar 2-3 december 2015 - med bl.a. Peter Szabo


AvivaNätverksträff med Aviva Suskin-Holmqvist
27 augusti 2015

Nätverksträffen handlade om lösningsfokuserade samtal med tolk samt uppföljande samtal.

Nätverksträff 27 augusti 2015 - Lösningsfokuserade samtal med tolk samt Uppföljande samtalGun-EvaNätverksdag med Gun-Eva Andersson Långdahl, 16 september 2014

Sociala investeringar

 -