Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Försörjningsmåttet

Äpplen på en gren.

 

 

Försörjningsmåttet

Försäkringskassan har av SCB beställt uppdaterade försörjningsmått samt helårsekvivalenter för åren 2014 samt 2015. Försörjningsmåttet kommer levereras av SCB till FK.

 

Försörjningsmåttet är en sammanställning av data om offentlig försörjning från Försäkringskassan (sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning), Arbetsförmedlingen (A-kassa och aktivitetsstöd med etableringsersättning) samt kommuner (försörjningsstöd) och bryter ned dem på utbetalt belopp per invånare 16-64 år och dag. Sammanställningen görs av Försäkringskassan sedan 1997. Viss "tvättning" av grundmaterialet görs av samordningsförbunden i länet för att presenteras runt om i Västmanlands län.

På denna sida visas länsstatistiken. Vill ni ta del av försörjningsmåttet inom kommundelarna relaterade till de olika samordningsförbunden går det att klicka på följande länkar:
- Norra Västmanlands Samordningsförbund (Fagersta/Norberg/Skinnskatteberg, Hallstahammar/Surahammar och Sala)
- Samordningsförbundet Västerås
- Samordningsförbundet Västra Mäladalen (Arboga/Kungsör/Köping)

Rapport om försörjningsmåttet

Kvartal 3 2014

Kostnader för offentlig försörjning redovisas t.o.m. kvartal 3, 2014. d.v.s. de totala försörjningskostnader (kr) för arbetslöshet och ohälsa delat med individer 16-64 år och dag. Den finns för varje kommun, varje kommunområde och länet.

I länet som helhet har försörjningsmåttet sjunkit något jämfört med kvartalet före. Den ligger kv 3, 2014 på 52 kr/ind/dag (kvartalet före 53 kr/ind/dag). Sedan ett år tillbaka ligger den också något lägre (kv 3, 2013 låg den på 54 kr/ind/dag). Däremot långsiktigt har den sjunkit rejält från kv 1 2005 då den låg på 80 kr/ind/dag. Etableringsersättningen skiljer mycket mellan kommunerna. Nedbrutet per kommun redovisas följande:

Lägst försörjningsmått just nu (länet 52 kr/ind/dag):
1. Västerås 51 kr/ind/dag
2. Arboga 53 kr/ind/dag
3. Norberg 53 kr/ind/dag
4. Sala 53 kr/ind/dag

Störst minskning sedan föregående kvartal:
1. Norberg och Skinnskatteberg - 3 kr/ind/dag
2. Fagersta och Surahammar - 2 kr/ind/dag
3. Kungsör, Hallstahammar, Sala och Köping - 1 kr/ind/dag
Övriga kommuner har oförändrat eller + 1 kr/ind/dag

Störst minskning sedan ett år tillbaka:
1. Kungsör - 6 kr/ind/dag
2. Köping och Arboga - 4 kr/ind/dag

Störst minskning sedan kv 3, 2004:
1. Norberg -31 kr/ind/dag
2. Västerås -28 kr/ind/dag
3. Fagersta -26 kr/ind/dag


Kvartal 1 2014

Kostnader för offentlig försörjning redovisas t.o.m. kvartal , 2014. d.v.s. de totala försörjningskostnader (kr) för arbetslöshet och ohälsa delat med individer 16-64 år och dag. Den finns för varje kommun, varje kommunområde och länet.

I länet som helhet har försörjningsmåttet sjunkit något jämfört med kvartalet före. Den ligger kv 1, 2014 på 55 kr/ind/dag (kvartalet före 56 kr/ind/dag). Sedan ett år tillbaka ligger den också något lägre (kv 1, 2013 låg den på 57 kr/ind/dag). Däremot långsiktigt har den sjunkit rejält från kv 1 2005 då den låg på 80 kr/ind/dag. Etableringsersättningen skiljer mycket mellan kommunerna. Mellan det lägsta (Västerås) till det högsta (Fagersta) skiljer det nästan fem ggr så mycket per person och dag. Nedbrutet per kommun redovisas följande:

Lägst försörjningsmått just nu (länet 55 kr/ind/dag):
1. Västerås 53 kr/ind/dag
2. Arboga 55 kr/ind/dag
3. Sala 56 kr/ind/dag

Störst minskning sedan föregående kvartal:
1. Kungsör minskat med 4 kr/ind/dag
2. Fagersta minskat med 2 kr/ind/dag
3. Köping minskat med 2 kr/ind/dag
Övriga kommuner har oförändrat eller har ökat mellan 1-2 kr/ind/dag

Störst minskning sedan ett år tillbaka:
1. Köping och Arboga minskat med 5 kr/ind/dag
2. Surahammar, Kungsör, Hallstahammar, Sala och Fagersta har minskat med 2 kr/ind/dag

Störst minskning sedan kv 1, 2005:
1. Norberg -31 kr/ind/dag
2. Skinnskatteberg -28 kr/ind/dag
3. Västerås och Fagersta -26 kr/ind/dag

Läs mer om försörjningsmåttet i följande pdf-filer.

Försörjningsmåttet för Västmanlands län och varje kommun i länet samt riket i tabell kvartal 1, 2014(pdf)

Försörjningsmåttet för Västmanlands län och kommunområden i grafik t.o.m. kvartal 1, 2014 (pdf)

 

Försörjningsmåttet för alla kommuner, län och riket i detalj publiceras på hemsidan för Östergötlands alla samordningsförbund. Klicka på länken här för komma dit.

 -