Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Kalendarium

Vatten och höstlöv.

 

 

 

Kalendarium 2018

Här listas aktiviteter som är länsgemensamma för samordningsförbunden och dess medlemsorganisationer.

Mer information om insatserna läggs upp i takt med att detaljerna klargörs.

Varmt välkommen på en workshop på temat:

”Hur mår din ekonomi” och personer som har svårt att klara sina betalningar.

Workshopen syftar till att ge en ökad förståelse kring skuldproblem och ohälsa samt svårigheten att rehabilitera en person som har ekonomiskt stress.

Målet är att vi tillsammans ska diskutera hur vi kan nå ut och fånga upp personer som riskerar problem med skulder så att de får ordning på sin ekonomiska situation.

Hur ska vi prata kring detta ämne på ett bra sätt och vad vinner vi på att samverka?

Aros Congress Centrum, Västerås

3 maj 2018 kl. 13-16:30

Inbjudan och anmälan här!

 


 

Konferensen Lösningsfokuserade ledtrådar
14-15 mars 2018

Program - Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 mars 2018 - pdf som öppnas i ett nytt fönster.

Du är -

coach, samtalsledare, ledare och/eller chef.
Du samarbetar och samverkar i och med olika grupper/grupperingar. Du jobbar med att bemöta och lyssna på människor. Du är nyfiken och vill veta mer om och/eller utvecklas ytterligare i det lösningsfokuserade arbetssättet.

Konferensen inbjuder dig till -

att få ta del av flera inspirerande exempel från det lösningsfokuserade hantverket, om hur man med enkla medel uppnår önskvärda effekter och skillnader. Du kommer höra om, se och uppleva hur den lösningsfokuserade processen genererar resultat.

Vår förhoppning och ambition är

att du som deltagare ska finna att konferensen tillför fler idéer och inspiration till ditt lösningsinriktade arbete och att konferensens innehåll adderar till dina existerande kompetenser på ett praktiskt användbart sätt.

Spännande interaktiva inslag så att du som konferensdeltagare ges maximal möjlighet att interagera, kommunicera och få med dig en mängd tips, idéer och egna reflektioner rakt in i till ditt eget arbete.

Agneta LFL 2018

14 mars

SCC-Short Cut Coaching är en tio minuters intervju. Utarbetad av bl.a. Agneta. Kort samtalsvariant av lösningsfokus - ett BRA VERKTYG för t.ex. chefer/ledare! Möjlighet att prova på att genomföra en egen SCC-intervju ges!

15 mars

Livecoaching av någon frivillig konferensdeltagare! En unik möjlighet att följa det lösningsfokuserade hantverket in action. Deltagarna kommer ges möjlighet att konstruera frågor i team under samtalet samt ge hen som deltagit i coachningen feedback efter samtalet.

Lokala miniworkshops om konkret användbarhet och nytta av lösningsfokus erbjuds under båda konferensdagarna. Mer information om dessa finns i programmet.

Läs mer:


Dokumentationer från redan genomförda aktiviteter hittar du under sidan:
Dokumentationer - Konferenser/seminarier

 -