Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Kalendarium

Vatten och höstlöv.

 

 

 

Kalendarium 2017

Här listas aktiviteter som är länsgemensamma för samordningsförbunden och dess medlemsorganisationer.

Mer information om insatserna läggs upp i takt med att detaljerna klargörs

 

Grönkvist

Välkommen till höstens handledarutbildning!

När: 2-3 november, kl. 8.00–16.00 samt ytterligare en halv handledningsdag, datum bestäms senare.

Var: Odd Fellow, Källgatan 13, Västerås

Målgrupp: Personal/handläggare med klient/deltagarkontakter och intresse för att leda klient/deltagargrupper för utveckling och ökad livskvalitet kopplat till privatekonomi och livsstil, på svenska och/eller arabiska samt somaliska

Information och Anmälan


 

Best_ Practice_2017

TORSDAGEN DEN 21 SEPTEMBER 2017, KL. 9-12 och 13-16

EXPECTRUM KOPPARBERGSVÄGEN 10, VÄSTERÅS

Mötesplatsen med goda exempel på arbetsmetoder för bättre hälsa

Mötesplatsen erbjuder Dig information och kunskap om framgångsrika arbetsmetoder för god hälsa relaterat till daglig praktik och programutveckling. Både du som presenterar arbetsmetoder och du som är besökare och intresserad av bra arbetsmetoder för bättre hälsa kommer att få nya värdefulla kunskaper.

Alla hälsoområden, den fysiska, psykiska. sociala och existentiella hälsan, ingår i BEST PRACTICE HÄLSA. Arbetsmetoderna kan vara hälsofrämjande, sjukdoms-/skadeförebyggande, arbetsinriktad rehabilitering och habiliterande. Metoderna kan vara inriktade på stödjande miljöer, livsvillkor och levnadsvanor både befolkningsinriktade såväl som individinriktade.

Programmet under dagen varvas med föreläsningar och presentationer av posters/utställningar. Du kan välja att besöka mötesplatsen på för- eller eftermiddagen

Ingen avgift tas ut från medverkande eller besökare. Samordningsförbunden finansierar dagen! För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ingår inte.

Läs mer här: Inbjudan och anmälan!

Program

Tidsschema

Samverkanspartner för detta arrangemang:

SF och Region V


Natverkstraff 12 okt 2017

Läs mer här Inbjudan och anmälan

 


6 dec 2017

Dagen blir på lättförståelig engelska med möjlighet till översättning i rummet!

 

  • “I've tried many different types of mindfulness for the workplace, but
   I was amazed that Brief Mindfulness could be that brief and that effective.
   I've been using it on a daily basis ever since.”
   Bruce Greenhalgh, Global Health and Wellbeing Clinical Lead, BT

   

  Shakya Kumara

   Shakya Kumara

This is a one day workshop for professionals, coaches, managers and team leaders – anyone who experiences stress or has conversations with others who experience stress!

You will learn a number of tools, drawn from Brief Mindfulness and Solutions Focus, which will help you to manage your own stress levels and help other people to manage theirs.

Läs mer i inbjudan och anmälan: Nätverksträff LF 6 dec 2017


 

Tillsammansveckan_2017

Tillsammans2

Tillsammans3

Läs mer här: Program

Affisch i pdf


LF Ledarutbildning 2017          

13-14/3, 24/4, 12/5 och 25/9

Inga förkunskaper i lösningsfokuskrävs. Vi går igenom grunderna i förhållningssättet och verktygen samt applicerar det på ledarskap i den egna verksamheten och i samerkan.Utbildningenvarvar föreläsningar med kollegial reflektion och återkopplingar samt utbyteav bästa idéer kring användbarhet.

Läs mer: Lösningsfokuserat ledarskap 2017

Lösningsfokuserade ledtrådar 2017

LFL 2017

 

Läs mer här:Program 2017

 

 -