Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Kalendarium

Vatten och höstlöv.

 

 

 

Kalendarium 2018

Här listas aktiviteter som är länsgemensamma för samordningsförbunden och dess medlemsorganisationer.

Mer information om insatserna läggs upp i takt med att detaljerna klargörs.


 

Samordningsförbundet Västerås och Norra Västmanland inbjuder till
information och dialog kring användbarhet och nyttan med tjänstedesign

Dag och tid : den 3 okt kl 8.30-12.00

Plats: Aros Congress Center

För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka ochen djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare.
Vi behöver också skapa nya och smartare samhällstjänster.
Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor.

Metoderna bygger på Tjänstedesign som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser, men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.

Inbjudan och anmälan här!


Nätverksträff den 22 oktober 2018

Nätverksträff i lösningsfokuserad metod och praktiska erfarenheter av att ha arbetat i samtal med personer med NPF

Relaterad bild

 

När: Måndag 22 oktober 8.30-16.00

Var: Aros Congress Center, Västerås

Föreläsare: Johan Bysell


Johan Bysell arbetar till vardags med samtal och handledning och har en fil. kand-examen i psykologi och kommunikationsvetenskap samt mångårig praktisk erfarenhet av förändringsarbete utifrån ett systemiskt och lösningsorienterat synsätt. Johan har varit med och skrivit böckernaHär, nu och framåt samt Det finns alltid ett sätt: lösningsfokus och ADHD.

Syfte

  • Att få påfyllning gällande det lösningsfokuserade förhållningssättet.
  • Att få inspiration och praktiska verktyg för att kunna möta personer utifrån ett resursaktiverande förhållningssätt
  • Att få tips på anpassningar för personer med ADHD och NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Målgrupp

Du som är tillhör Samordningsförbundens samverkansparter och i Ditt arbete möter unga vuxna, vuxna och/eller personer med NPF och vill lära Dig mer om lösningsfokuserad samtalsmetod.

Inbjudan och anmälan


 

Gronkvist

 

När: 15-16 november, kl. 8.00–16.00 samt ytterligare en halv handledningsdag, detta datum bestäms senare.

Plats: Återkommer om plats

Lunch och fika ingår

Målgrupp: Personal/handläggare med klient/deltagarkontakter och intresse för att leda klient/deltagargrupper för utveckling och ökad livskvalitet kopplat till privatekonomi och livsstil, på svenska och/eller arabiska samt somaliska

Grönkvistprogrammet syftar till förbättrad livskvalitet och hälsa genom att inspirera
deltagare i insatser till att få koll på sin privatekonomi, bli medveten om sina prioriteringar och att bli en mer medveten konsument. Metoden grundar sig på lättsamma, praktiska moment varvat med teori. Grönkvist är en folkhälsointervention framtagen inom RegionVästmanland. Programmet har via uppföljning, i samarbete med Mälardalens högskola, visat sig bidra till minskad ekonomisk stress.

Läs mer här:Inbjudan och anmälan


 


”Hur mår din ekonomi” och personer som har svårt att klara sina betalningar - 3 maj 2018

Workshopen syftar till att ge en ökad förståelse kring skuldproblem och ohälsa samt svårigheten att rehabilitera en person som har ekonomiskt stress.

Målet är att vi tillsammans ska diskutera hur vi kan nå ut och fånga upp personer som riskerar problem med skulder så att de får ordning på sin ekonomiska situation.

Hur ska vi prata kring detta ämne på ett bra sätt och vad vinner vi på att samverka? Anmäl dig senast den 26 april.

Var: Aros Congress Centrum, Västerås
När: 3 maj 2018 kl. 13-16.30

Inbjudan och anmälan här!


Nätverksträff den 22 oktober 2018

Inbjudan och anmälan


Konferensen Lösningsfokuserade ledtrådar 14- 15 mars 2018 - genomförd

Varmt tack till alla er som var med på konferensen med temat Scener ur det lösningsfokuserade arbetslivet.
Här finns dokumentationen för er och alla andra!
Dokumentation - Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 mars 2018

 


Dokumentationer från redan genomförda aktiviteter hittar du under sidan:
Dokumentationer - Konferenser/seminarier

 -