Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Kalendarium

Vatten och höstlöv.

 

 

 

Kalendarium 2021

Lösningsfokuserade ledtrådar 2021 med fokus på "hur vi bygger lösningsfokuserade samtal genom dialogorientering"

Föreläsare: Haesun Moon

  • Halvdag 14 oktober - Introduktion till lösningsfokuserad coachning, för dig som är helt ny till arbetssättet eller för dig som vill få en hjälpsam nystart. Inga förkunskaper krävs för denna halvdag.
  • Heldag 15 oktober - För dig som vill djupdyka i hur du i grunden kan omvandla dina samtal genom att mikroanalysera dem och reflektera. Grundläggande kompetens i lösningsfokuserade samtal krävs för denna heldag.

Delta i en av dagarna eller i båda!

Vi träffas i lokal i Västerås.

Inbjudan till Lösningsfokuserade ledtrådar 2021.Haesun kommer att prata lättförståelig och långsam engelska men när vi samarbetar i rummet kommer vi att prata svenska. Vi kommer både att få höra Haesun föreläsa och själva få spela in korta sekvenser på våra mobiltelefoner och analysera med hjälp av den smarta DialogOrienteringsKvadranten. Allt görs som lättsamma och lärorika experiment som ger en utveckling av hur vi samtalar med andra.

Haesun Moon kommer ända från Kanada för att möta oss. En riktig superchans som vi rekommenderar alla som är intresserade av lösningsfokuserade samtal.

Varmt välkommen!

Anmälan och mer information om de båda dagarna via länken:
Inbjudan och anmälan till Lösningsfokuserade ledtrådar 2021 (pdf, ny flik)


Fontänhus i Västmanland – ekonomi och möjligheter

För dig som är politiker eller tjänsteperson och som verkar för personer med kortvarig eller långvarig psykisk ohälsa som behöver återhämtning eller är på väg mot arbete och studier.

Vi ses digitalt 5 maj kl 14 – 16

Du får veta mer om:

- driftsform, riktlinjer, ekonomi och samverkansmöjligheter.

- målgrupper för fontänhus i Västmanland

- hur man tänker om fontänhusmodellen som tjänsteperson och politiker

Vi hoppas också på många frågor om fontänhus i Västmanland

Varmt välkommen!

Inbjudan och anmälan


Releasemingel av digitala GrönKvist
19 maj klockan 9.00-11.00

GrönKvists logga och små plantor i glasburkar.

Du är inbjuden att vara med när vi lanserar webbplatsen gronkvist.nu. Du får information om vad som uppdaterats och hur handledare nu kan certifiera sig för att arbeta med det digitala materialet. Det gamla pappersmaterialet används inte längre. Vi gör också en spännande tillbakablick i GrönKvists historia med röster från handledare och deltagare i nyligen genomförda GrönKvistgrupper.

Mötet sker i ett välplanerat, kreativt Zoomrum och anmälan sker via Simple Signup.

Varmt välkommen!

Läs mer i
Inbjudan och anmälan - Releasmingel 19 maj (pdf)


GrönKvist handledare

Datum för utbildningen till GrönKvisthandledare:


Dag 1-2: 19 oktober - 20 oktober, klockan 8.30-16.00, fysiskt möte i Västerås
Dag 3: 16 november, klockan 8.30-16.00, digitalt via Zoom
Samt ett handledningstillfälle 3 timmar via Zoom i december 2021 eller januari 2022, datum bestäms längre fram.

Omedelbart efter de två första utbildningsdagarna kan du börja leda en GrönKvistgrupp i din verksamhet. Så börja gärna redan nu planera för implementering och gruppstart. Information och foldrar för implementering finns på gronkvist.nu. Kontakta oss om du vill samtala om hur det kan gå till.

Anmälan senast den 13 september 2021.

Varmt välkommen
Samordningsförbunden i Västmanland

Inbjudan och anmälan

 

 

Dokumentationer från redan genomförda aktiviteter hittar du under sidan:
Dokumentationer - Konferenser/seminarier

 -