Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Kalendarium

Vatten och höstlöv.

 

 

 

Kalendarium 2019

Här listas aktiviteter som är länsgemensamma för samordningsförbunden och dess medlemsorganisationer.

Mer information om insatserna läggs upp i takt med att detaljerna klargörs.


Lösningsfokuserade
samtalsfrågor
om privatekonomi

ger möjlighet till att stärka hälsa och livskvalitet

Det kommer även en spridningskonferens den 30 sept och presenteras inom kort här

Du kanske arbetar som handläggare, utredare,vårdgivare,
samtalsledare eller på annat sätt möter vuxna individer i
befolkningen som riskerar att hamna i överskuldsättning. En
helhetssyn på individens livssituation är avgörande för att kunna
vara till sann hjälp.

Det handlar ofta om att ställa utforskande
frågor och samkonstruera lösningar.

Vi hoppas att det här samtalskortet kan ge dig en enkel och tydlig ingång till stärkande frågor om privatekonomi.

Samtalskort

Lösningsfokuserade samtalsfrågor om privatekonomi

 

Utvecklingen av lösningsfokuserat samtalskort om privatekonomi


Utbildning i privatekonomi-programmet:

Grönkvist logo

När: 1 och 12 november, kl. 8.00–16.00 samt ytterligare en halv handledningsdag, detta datum bestäms senare.

Plats: Västerås lokal meddelas senare

Lunch och fika ingår

Målgrupp: Personal/handläggare med klient/deltagarkontakter och intresse för att leda klient/deltagargrupper för utveckling och ökad livskvalitet kopplat till privatekonomi och livsstil, på svenska och arabiska samt somaliska.

Grönkvistprogrammet syftar till förbättrad livskvalitet och hälsa genom att inspirera
deltagare i insatser till att få koll på sin privatekonomi, bli medveten om sina prioriteringar och att bli en mer medveten konsument. Metoden grundar sig på lättsamma, praktiska moment varvat med teori. Grönkvist är en folkhälsointervention framtagen inom Region Västmanland. Programmet har via uppföljning, i samarbete med Mälardalens högskola, visat sig bidra till minskad ekonomisk stress.

Läs mer här: Inbjudan och anmälan

 


John HendenJOHN HENDEN

Save the date!
Lösningsfokuserade ledtrådar 2019
20-21 november 2019
Aros Congress Center

A Solution Focused Approach to Severe
Trauma & Stress Recovery med John Henden
Workshopen den 21 november genomförs på lättförståelig engelska.
Du kan svara och gruppdiskutera på svenska.
Workshopen passar både för dig som specifikt arbetar med personer som
behöver behandling för PTSD; och för dig som i olika sammanhang möter
personer med svår stress i livet, oavsett orsaken till stressen.

 

 


INSATSKATALOGEN

Insatskatalogen

https://insatskatalogen.samordning.org/

Klicka på kille på sajten så finns info!

Insatskatalog

Insatskatalogen och broschyren "Insatser samlade på ett ställe" är verktyg som omfattar både permanent verksamhet som drivs av förbundens medlemmar och deras kompletterande aktörer. De omfattar även insatser som drivs i förbundens regi och av externa aktörer som har avtal med någon av förbundsmedlemmarna. Insatserna och verksamheterna är riktade till olika målgrupper i olika åldrar. Gemensamt för dem är att alla är aktörer inom välfärden som sysslar med individinriktade arbetsmarknads-, rehabilitering- och utbildningsåtgärder samt riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Verktyget gör inte anspråk på att vara heltäckande och uppdateras kontinuerligt.

Dokumentationer från redan genomförda aktiviteter hittar du under sidan:
Dokumentationer - Konferenser/seminarier

 -