Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Lösningsfokusnätverk

 

 

Lösningsfokusnätverk i Västmanlands län

Det lösningsfokuserade arbetssättet har en lång och bred tradition i Västmanlands län. Återkommande grundutbildningar, vidareutbildningar, inspirationsdagar, seminarier och konferenser vittnar om ett stort intresse för arbets- och förhållningssättet.

En viktig del av det lösningsfokuserade arbetssättet är dess tillämpning som ett samverkansfrämjande verktyg. Vare sig det handlar om att bygga samarbete med klienter, utveckla personalgrupper, hantera organisationsförändringar eller stödja samordningsarbetet mellan myndigheter har lösningsfokus etablerat sig i länet som ett hållbart och effektivt arbetssätt.


På begäran:TSW o URBAN

Läs mer här:Inbjudan och anmälanKonferensen Lösningsfokuserade ledtrådar 2018

Program - Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 mars 2018 - pdf som öppnas i ett nytt fönster.

Du är -

coach, samtalsledare, ledare och/eller chef.
Du samarbetar och samverkar i och med olika grupper/grupperingar. Du jobbar med att bemöta och lyssna på människor. Du är nyfiken och vill veta mer om och/eller utvecklas ytterligare i det lösningsfokuserade arbetssättetsamt arbetar inom förbundens fyra parter eller är samverkanspartner.

Konferensen inbjuder dig till -

att få ta del av flera inspirerande exempel från det lösningsfokuserade hantverket, om hur man med enkla medel uppnår önskvärda effekter och skillnader. Du kommer höra om, se och uppleva hur den lösningsfokuserade processen genererar resultat.

Vår förhoppning och ambition är

att du som deltagare ska finna att konferensen tillför fler idéer och inspiration till ditt lösningsinriktade arbete och att konferensens innehåll adderar till dina existerande kompetenser på ett praktiskt användbart sätt.

Spännande interaktiva inslag så att du som konferensdeltagare ges maximal möjlighet att interagera, kommunicera och få med dig en mängd tips, idéer och egna reflektioner rakt in i till ditt eget arbete.

Agneta LFL 2018

14 mars

SCC-Short Cut Coaching är en tio minuters intervju. Utarbetad av bl.a. Agneta. Kort samtalsvariant av lösningsfokus - ett BRA VERKTYG för t.ex. chefer/ledare! Möjlighet att prova på att genomföra en egen SCC-intervju ges!

15 mars

Livecoaching av någon konferensdeltagare! En unik möjlighet att följa det lösningsfokuserade hantverket in action. Deltagarna kommer ges möjlighet att konstruera frågor i team under samtalet samt ge hen som deltagit i coachningen feedback efter samtalet.

Lokala miniworkshops om konkret användbarhet och nytta av lösningsfokus erbjuds under båda konferensdagarna. Mer information om dessa finns i programmet.

Läs mer:


Lösningsfokuserad idébok om att leda grupper

Att leda grupper

Bakom varje klagomål finns ett önskemål - vilka önskemål kan du förnimma hos dina gruppdeltagare?

Kanske kommer du som gruppledare att möta deltagare som har en tuff situation och klagar över många olika problem i sina liv.

I det lösningsfokuserade förhållningssättet har vi en hypotesom att varje individ är expert på sig själv och sitt liv och att alla vill utvecklas mot något eller bibehålla något som fungerar bra.

För att det ska fungera behöver vi som samtalsledare träna oss i att hitta önskemålen och utforska deltagarnas resurser: via det svar du får i samtalen. Det handlar om vilka glasögon vi väljer att sätta på oss! Vad kan du höra i dina deltagares berättelser? Vad lyssnar du efter? Vad väljer du ut att bygga vidare på i din nästa fråga till gruppen?

Stora delar av den här skriften beskriver det praktiska arbetet med att leda klientgrupper inom ”Mitt val”- ett projekt i det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finansierat av Samordningsförbundet Västerås. Övriga delar ger ytterligare reflektioner och tips för dig som vill leda grupper på lösningsfokuserad grund.

Läs mer här:
Att leda grupper - 2017 (pdf öppnas i nytt fönster)


Dokumentationer

Dokumentationer från redan genomförda aktiviteter hittar du under sidan:
Dokumentationer - Konferenser/seminarier

 


Kolla in Facebook sidorna

LF i länet loggaLösningsfokus i länet

LF i skolan loggaLösningsfokus i skolan


På dessa sidor finns en hel del matnyttigt att ta del av. Skvaller om evenemang, litteratur, bra frågor, erfarenhetsutbyte, nätverk etc etc...


Dokumentation från 2014 och tidigare

28 januari 2014

Varmt, varmt tack!

Den allra första länsgemensamma nätverksträffen i Lösningsfokuserat arbete den 28 januari blev en helt fantastisk dag!

Närmare 100 anmälda deltagare kom till träffen på Kyrkbacksgården i Västerås som anordnades för Dig som redan idag jobbar lösningsfokuserat eller var nyfiken på vad lösningsfokus är och hur det används.

Lösningsfokus används idag inom många områden och vi att tog del av varandras exempel från t.ex. skolan, arbetsmarknad, socialt arbete, familjecentrum, folkhälsoarbetet, vården m.m.

...

Tillsammans utforskade vi även hur vi kan vara våra ”bästa jag” dagligen i vår yrkesroll och vilken skillnad det gör.

En del av träffen ägnades åt mötesformen Open Space där möjligheten fanns att lyfta just det som deltagarna tyckte vara intressesant att utveckla, ta reda på mer om, få nya idéer om.

Även information av kommande evenemang delgavs bla:

· Nästa nätverksträff blir den 8 maj och inbjudan kommer längre fram

· Livecoachning

 

Dokument

Powerpointbilder från Harry Korman efter länskonferens 120425
- Lösningsfokuserad korttidsterapi (pdf 1,39 MB)
- Mikroanalys och lösningsfokus (pdf 1,12 MB)
- Om grounding och grounding cycles (pdf 239 kB)

Powerpointbilder från Ben Furman efter länskonferens 120424
- Motivation, hopp, samverkan och lösningar (pdf 551 kB)
- BONUS: Youtube video med Ben Furman om Samverkan - hur man skapar lösningsfokuserade organisationer

Kontaktuppgifter

För att komma med på e-postlistan, skriv ett mejl till Ann Rilegård, samordnare vid Norra Västmanlands Samordningsförbund - ann.rilegard@fagersta.se

 -