Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Lösningsfokusnätverk

 

 

Lösningsfokusnätverk i Västmanlands län

Det lösningsfokuserade arbetssättet har en lång och bred tradition i Västmanlands län. Återkommande grundutbildningar, vidareutbildningar, inspirationsdagar, seminarier och konferenser vittnar om ett stort intresse för arbets- och förhållningssättet.

En viktig del av det lösningsfokuserade arbetssättet är dess tillämpning som ett samverkansfrämjande verktyg. Vare sig det handlar om att bygga samarbete med klienter, utveckla personalgrupper, hantera organisationsförändringar eller stödja samordningsarbetet mellan myndigheter har lösningsfokus etablerat sig i länet som ett hållbart och effektivt arbetssätt.


 

LFL 2018

Spännande interaktiva inslag så att du som konferensdeltagare ges maximal möjlighet att interagera, kommunicera och få med dig en mängd tips, idéer och egna reflektioner rakt in i till ditt eget arbete.

Agneta LFL 2018

14 mars

SCC-Short Cut Coaching är en tio minuters intervju. Utarbetad av bl.a. Agneta. Kort samtalsvariant av lösningsfokus - ett BRA VERKTYG för t.ex. chefer/ledare! Möjlighet att prova på att genomföra en egen SCC-intervju ges!

15 mars

Livecoaching av någon konferensdeltagare! En unik möjlighet att följa det lösningsfokuserade hantverket in action. Deltagarna kommer ges möjlighet att konstruera frågor i team under samtalet samt ge hen som deltagit i coachningen feedback efter samtalet.

Lokala miniworkshops om konkret användbarhet och nytta av lösningsfokus erbjuds under båda konferensdagarna. Mer information om dessa kommer i programmet.

Läs mer: Inbjudan och anmälan! (pdf, nytt fönster)

Programmet kommer att växa fram här!


 

 

6 dec 2017

 

Dagen blir på lättförståelig engelska med möjlighet till översättning i rummet!

 

  • “I've tried many different types of mindfulness for the workplace, but
   I was amazed that Brief Mindfulness could be that brief and that effective.
   I've been using it on a daily basis ever since.”
   Bruce Greenhalgh, Global Health and Wellbeing Clinical Lead, BT

   Shakya Kumara

    Shakya Kumara

   This is a one day workshop for professionals, coaches, managers and team leaders – anyone who experiences stress or has conversations with others who experience stress!
  • You will learn a number of tools, drawn from Brief Mindfulness and Solutions Focus, which will help you to manage your own stress levels and help other people to manage theirs.

Läs mer i inbjudan och anmälan: Nätverksträff LF 6 dec 2017 (pdf öppnas i nytt fönster)

 

Natverkstraff 12 okt 2017


Lösningsfokuserad idébok om att leda grupper

Att leda grupper

Bakom varje klagomål finns ett önskemål - vilka önskemål kan du förnimma hos dina gruppdeltagare?

Kanske kommer du som gruppledare att möta deltagare som har en tuff situation och klagar över många olika problem i sina liv.

I det lösningsfokuserade förhållningssättet har vi en hypotesom att varje individ är expert på sig själv och sitt liv och att alla vill utvecklas mot något eller bibehålla något som fungerar bra.

För att det ska fungera behöver vi som samtalsledare träna oss i att hitta önskemålen och utforska deltagarnas resurser: via det svar du får i samtalen. Det handlar om vilka glasögon vi väljer att sätta på oss! Vad kan du höra i dina deltagares berättelser? Vad lyssnar du efter? Vad väljer du ut att bygga vidare på i din nästa fråga till gruppen?

Stora delar av den här skriften beskriver det praktiska arbetet med att leda klientgrupper inom ”Mitt val”- ett projekt i det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finansierat av Samordningsförbundet Västerås. Övriga delar ger ytterligare reflektioner och tips för dig som vill leda grupper på lösningsfokuserad grund.

Läs mer här: Att leda grupper - 2017 (pdf öppnas i nytt fönster)


 

LFL 2017

 

Läs mer här:Program 2017

Här anmäler Du Dig till Lösningsfokuserade ledtrådar

OBS! Sista anmälningsdagen den 6e feb. 2017


BOOSTA LF

Välkommen till nätverksträff- Det lösningsfokuserade nätverket i Västmanland

Att arbeta i utvecklande lösningsfokuserade samtalmed tolk... och som tolk


Kyrkbacksgården Västerås den 2 dec. kl 9-12


Välkommen till en dag med kunskapsutbyte för att stärka samarbete vid lösningsfokuserat samtal. Vad bör tolken känna till för att samtalet ska bli så bra som möjligt? Vad bör handläggaren/ tolkanvändaren känna till kring tolkens roll så att det inte blir ett hinder utan en tillgång att arbeta med tolk?


Syfte: att mötas tolk - tolkanvändare och samtala om vad som är lyckosamt och till hjälp för klienten i arbetet med tolkning av lösningsfokuserade samtal och vad som kan vara av värde att särskilt fokusera på för att lyckas även i trixiga samtal.

Sara Walsöe Pedersen, verksamhetschef för Västmanlands Tolkservice berättar om vad man bör tänka på när man arbetar med tolk och visar en film som vänder sig till tolkanvändare.
SAra WP
Sussan Öster ger en snabbgenomgång av förhållningssätt och tekniker som är typiska i det lösningsfokuserade samtalet och som kan vara bra att känna till för alla som deltar i en lösningsfokuserad dialog.

Inbjudan och anmälan här


 


 

Nätverksträff

Den 29 augusti

Förmiddag 8.45-12.15med Micke och Martin och Sussan

Micke och Martin:Alliansen i samtalet är avgörande för resultatet

Micke_ och _Martin

Sussan: Vi tränar på det utvecklande lösningsfokuserade samtalet i olika roller!

Sussan

På eftermiddagen kl 13.15

Varmt välkommen att delta i en idéverkstad kring nästa ledtrådskonferens som sker den 15-16 februari 2017. Under verkstan kreerar och kommunicerar vi bilden av vår nästa fantastiska konferens och de första stegen på väg dit. Kanske är just du inspirerad att vara med och bygga Ledtrådskonferensen!

Läs mer här!

Här anmäler Du Dig!

 Välkommen till nätverksträff- Det lösningsfokuserade nätverket i Västmanland

Den 19 januari 2016 dax för Nätverksträff

Denna gång på Best Western Mälaren hitta hit!

Janine Waldman

Janine_Waldman

"Hantverk och förantaganden i det goda, utvecklande lösningsfokuserade samtalet"

Kl. 8.30 -12.00

Förmiddag med ledare på alla nivåer, särskilt för dig med personalansvar:

From Tricky to Constructive

 Performance Conversations

“Conversation is the fundamental unit of change. If you change the conversation, then there’s every chance you’ll change everything that surrounds it”

Dagen kan i huvudsak handla om olika typer av samtal med medarbetare utifrån temat ”performance conversations”: att använda dig av lösningsfokuserad samtalsteknik för att förbättra dina medarbetares prestationer, t ex coachande frågor, bekräftelser och skalfrågor. Konversationen ska kännas behaglig och samtidigt vara utvecklande.

Janine förmedlar en samlad bild av lösningsfokuserad organisationsutveckling kopplat till vikten av medvetenhet om våra egna förantaganden.

kl. 13.00-16.30

Eftermiddag med handläggare, personal:

Vi har fått frågan om hur vi kan arbeta med att göra lösningsfokus än mer integrerat och hitta våra egna frågor i våra korta dagliga möten.

Positively Speaking – Putting SF to work

“It is important that we are talking to each other in a way that heals not in a way that wounds.” President Barack Obama, January 2011

Conversation is the fundamental unit of change. If you change the conversation, then there’s every chance you’ll change everything that surrounds it.

Solutions Focus is a pragmatic, positive and highly effective methodology which can significantly improve communications between individuals, teams and organisations. Leaders, managers, coaches, educators and other professional groups worldwide are using Solutions Focus as

 • A direct route to positive results
 • A systematic approach to conversations that makes a big impact wherever there are complex issues with people involved
 • A way of creating respectful and lasting change

  Join Janine Waldman, Director of coaching and change consultancy The Solutions Focus, for an engaging and interactive workshop during which you will:

 • Review and explore the solutions focus conversational tool kit
 • Identify which questions are more likely to progress the conversation and help the people identify resources and which will block the conversation leading to stuckness
 • Best use presupposition language to further increase the efficiency of your daily conversations
 • Be introduce the idea of JAM sessions (Just a minute sessions) – the use of solutions-focus techniques to have short and focused conversations on a range of day-to-day topics
 • Experience and create your own tools for having short and constructive conversations on key topics.

Om Janine:

Janine Waldmanhas two decades of experience in her specialisms of executive coaching and training, plus a wealth of expertise inconsultancy and organisational development, having held senior HR positions in both the UK and New Zealand prior to becoming director of international coaching and change consultancy The Solutions Focus A graduate of The London School of Economics, she holds a master’s degree in IndustrialRelations and Human Resource Management. A Fellow of the CIPD, she is a visiting lecturer on HRM, leadership and management programmes, and has taught onpost-graduate courses at Birkbeck and Westminster Universities.

Janine specialises in working with organisations and individuals to bring about positive changeand implementing constructive and resourceful ways of working. She introduced thousands of professionals, managers and coaches to solutions-focused approaches worldwide, with clients including Beiersdorf AG (Nivea), Care UK , Metropolitan Police, Imperial College and Ashridge Business School. A frequent contributor to management journals, she is co-author of Positively Speaking: The Art of Constructive Conversations with a Solutions Focus.

Anmälan: ann-kristin.ekman@vasteras.se

E-postadresser till samtliga Du anmäler mottages tacksamt!

Förmiddag-och eftermiddags fika serveras


 

 

Det lösningsfokuserade nätverket inom Samordningsförbunden i Västmanland bjuder in till Konferens:

LFL2015

Peter_S_coachning

Coaching Plain and Simple - Rätt och Slätt

Dag 1 den 2 december ” Coaching plain and simple”,  en heldags workshop med Peter Szabo, SolutionSurfers. Dagen kommer att passa såväl dig som är ny inom lösningsfokus som du som redan använder arbetssättet.

Peter kommer att tala engelska men vi kommer att hjälpa till med översättning i rummet och göra övningarna på svenska.

Läs mer här: Coachning Plain and Simpel

Parallella LF workshops

Dag 2 den 3 dec. Kommer att bestå av parallella workshops med presentatörer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanland.

Läs mer här: Broschyr som uppdateras fram till dec.

Varmt välkommen önskar Samordnarna i Västmanlands län

Forbunden_ i_v-lan

 

Lösningsfokuserade Samtal med Tolk OCH Uppföljande samtal

Aviva

Boosta lösningsfokus med Aviva Suskin- Holmqvist

Datum: torsdag 27 aug

Förmiddagspass: 8.30-12 .00

och/eller

Eftermiddagspass: 13.00-16.00

Vi bjuder på fm och em fika

Plats: Kyrkbacksgården, Västerås

Läs mer: Program och inbjudan

Resilience

- konsten att ”gå med ett flyt” i tuffa tider med förändring!

Dokumentation klicka här

14 april, kl 9.00-16.00
Kyrkbacksgården, Västerås

Ledare för dagen: Anton Stellamans och  Liselotte Baeijaert erfarna Lösningsfokuserade utbildare från Belgien och författare till boken Resilient People, Resilient Teams.

Ledarna kommer att prata engelska. I övningarna växlar vi över till svenska. För frågor om dagen och dess innehåll hör av dig till Sussan Öster: sussan.oster@ltv.se,
070-52 41 21

Läs mer: Inbjudan och anmälan samt presentation av ledarna (pdf. nytt fönster)

 

 Konferens Lösningsfokuerade ledtrådar 2014

Dokumentation - Lösningsfokuserade ledtrådar 18-19 november 2014

Målgrupp: Öppen för alla intresserade inom och runt samordningsförbunden i Västmanland
Plats: Elite Stadshotellet Västerås

LF_ledradar_2014

Broschyr och inbjudan - Lösningsfokuserade ledtrådar 2014


En fantastisk nätverksdag med GUN-EVA

Datum: tisdag 16 september

Tid: 9.00–16.00 

Plats: Kyrkbacksgården i Västerås

Utgå från din klient - via SRS och ORS -

En behandlings/förändringsresa med klienten bakom ratten

Här är GUN-EVAs bilder från dagen

Under utbildningsdagen får du lära dig en modell för att samtala och arbeta utifrån din patients/klients modell. Du får även ta del av hur du med hjälp av ORS/SRS kan skapa en feedbackkultur och göra systematisk uppföljning.

Gun-Eva Andersson Långdahl

 • Leg. Psykolog
 • Specialist klinisk psykologi - rådgivning och behandling
 • Specialist pedagogisk psykologi – konsultation och handledning
 • Reteamingcoach

Varmt välkommen!

Läs mer: Inbjudan och anmälan


Kolla in Facebook sidorna

LF i länet loggaLösningsfokus i länet

LF i skolan loggaLösningsfokus i skolan


På dessa sidor finns en hel del matnyttigt att ta del av. Skvaller om evenemang, litteratur, bra frågor, erfarenhetsutbyte, nätverk etc etc...


8 maj kl 13-16 i Västerås. Öppen för alla intresserade i hela länet. Läs mer i inbjudan.

Och missa inte heller seminarierna som fördjupar sig i skillander och likheter mellan lösningsfokus och motiverande samtal den 7, 8 och 9 maj. Identiska halvdagar så det är bara att välja!

Lösningsfokus nätverksträff 8 maj 2014 dokumentation

Nyheter

Varmt, varmt tack!

Den allra första länsgemensamma nätverksträffen i Lösningsfokuserat arbete den 28 januari blev en helt fantastisk dag!

Närmare 100 anmälda deltagare kom till träffen på Kyrkbacksgården i Västerås som anordnades för Dig som redan idag jobbar lösningsfokuserat eller var nyfiken på vad lösningsfokus är och hur det används.

Lösningsfokus används idag inom många områden och vi att tog del av varandras exempel från t.ex. skolan, arbetsmarknad, socialt arbete, familjecentrum, folkhälsoarbetet, vården m.m.

...

Tillsammans utforskade vi även hur vi kan vara våra ”bästa jag” dagligen i vår yrkesroll och vilken skillnad det gör.

En del av träffen ägnades åt mötesformen Open Space där möjligheten fanns att lyfta just det som deltagarna tyckte vara intressesant att utveckla, ta reda på mer om, få nya idéer om.

Även information av kommande evenemang delgavs bla:

· Nästa nätverksträff blir den 8 maj och inbjudan kommer längre fram

· Livecoachning

· Hantverkskonferens 2014

 

Dokument

Powerpointbilder från Harry Korman efter länskonferens 120425
- Lösningsfokuserad korttidsterapi (pdf 1,39 MB)
- Mikroanalys och lösningsfokus (pdf 1,12 MB)
- Om grounding och grounding cycles (pdf 239 kB)

Powerpointbilder från Ben Furman efter länskonferens 120424
- Motivation, hopp, samverkan och lösningar (pdf 551 kB)
- BONUS: Youtube video med Ben Furman om Samverkan - hur man skapar lösningsfokuserade organisationer

 

Kontaktuppgifter

För att komma med på e-postlistan, skriv ett mail till Ann Åkerlund, samordnare vid Norra Västmanlands Samordningsförbund - ann.akerlund@fagersta.se

 -