Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Lösningsfokusnätverk

 

 

Lösningsfokusnätverk i Västmanlands län

Det lösningsfokuserade arbetssättet har en lång och bred tradition i Västmanlands län. Återkommande grundutbildningar, vidareutbildningar, inspirationsdagar, seminarier och konferenser vittnar om ett stort intresse för arbets- och förhållningssättet.

En viktig del av det lösningsfokuserade arbetssättet är dess tillämpning som ett samverkansfrämjande verktyg. Vare sig det handlar om att bygga samarbete med klienter, utveckla personalgrupper, hantera organisationsförändringar eller stödja samordningsarbetet mellan myndigheter har lösningsfokus etablerat sig i länet som ett hållbart och effektivt arbetssätt.


Konferens Lösningsfokuserade ledtrådar 20-21 november 2019

Årets konferens består av två fristående dagar:

Onsdagen den 20 november:
Inspiration för ett lösningsfokuserat ledarskap och lösningsfokuserade organisationer med ledarskapstema. (För denna dag krävs inga förkunskaper i lösningsfokus.)

Torsdagen den 21 november:
A Solutions Focused Approach to Severe Trauma & Stress Recovery.
(För medarbetare som redan har grundläggande kompetens i lösningsfokuserat arbetssätt.)

Inbjudan och anmälan (pdf, nytt fönster)

 Lösningsfokuserade
samtalsfrågor
om privatekonomi

ger möjlighet till att stärka hälsa och livskvalitet

Det kommer även en spridningskonferens den 30 sept och presenteras inom kort här

Du kanske arbetar som handläggare, utredare,vårdgivare,
samtalsledare eller på annat sätt möter vuxna individer i
befolkningen som riskerar att hamna i överskuldsättning. En
helhetssyn på individens livssituation är avgörande för att kunna
vara till sann hjälp.

Det handlar ofta om att ställa utforskande
frågor och samkonstruera lösningar.

Vi hoppas att det här samtalskortet kan ge dig en enkel och tydlig ingång till stärkande frågor om privatekonomi.

Samtalskort

Lösningsfokuserade samtalsfrågor om privatekonomi

 

Utvecklingen av lösningsfokuserat samtalskort om privatekonomi


Utbildning i privatekonomi-programmet:

Gronkvist

När: 1 och 12 november, kl. 8.00–16.00 samt ytterligare en halv handledningsdag, detta datum bestäms senare.

Plats: Västerås lokal meddelas senare

Lunch och fika ingår

Målgrupp: Personal/handläggare med klient/deltagarkontakter och intresse för att leda klient/deltagargrupper för utveckling och ökad livskvalitet kopplat till privatekonomi och livsstil, på svenska och arabiska samt somaliska.

Grönkvistprogrammet syftar till förbättrad livskvalitet och hälsa genom att inspirera
deltagare i insatser till att få koll på sin privatekonomi, bli medveten om sina prioriteringar och att bli en mer medveten konsument. Metoden grundar sig på lättsamma, praktiska moment varvat med teori. Grönkvist är en folkhälsointervention framtagen inom Region Västmanland. Programmet har via uppföljning, i samarbete med Mälardalens högskola, visat sig bidra till minskad ekonomisk stress.

Läs mer här: Inbjudan och anmälan

Save the date!
Lösningsfokuserade ledtrådar 2019
20-21 november 2019
Aros Congress Center

A Solution Focused Approach to Severe
Trauma & Stress Recovery med John Henden
Workshopen den 21 november genomförs på lättförståelig engelska.
Du kan svara och gruppdiskutera på svenska.
Workshopen passar både för dig som specifikt arbetar med personer som
behöver behandling för PTSD; och för dig som i olika sammanhang möter
personer med svår stress i livet, oavsett orsaken till stressen.

JOHN HENDEN

John Henden

is an international trainer, author, therapist
and performance coach. For over 20 years, he worked within UK NHS mental health services firstly as a practitioner, then as a manager, during a time of rapid change. He delivers training courses from a broad portfolio; and, also provides organisations with personal coaching and mentoring services.
As a trainer, in adopting an action-learning approach, John has an energetic and captivating teaching style, which enables participants to remain both alert and involved throughout.

Inbjudan och anmälan här!


Lösningsfokuserad Ledaskapsutbildning 2019

Lösningsfokus bygger på att synliggöra och förstärka befintliga styrkor, resurser och kompetenser samt att tillsammans konstruera lösningar - oavsett om det handlar om samverkanspartners, medarbetare eller klienter. Lösningsfokuserade färdigheter hos ledare kan skapa förutsättningar för en, ännu mer utvecklande arbetsplats och organisation. Långsiktig samverkan mellan myndigheter, enheter och medarbetare främjas genom lösningsfokuserad dialog.

För vem?     Ledare med personalansvar inom medlemsorganisationerna i Samordningsförbunden i Västmanland (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt de tio kommunerna i Västmanland).
Antalet deltagare är max 20 personer.

När?              Dag 1-2:       4-5/11 2019                                        

Dag 3:           20/11 2019, vid konferensen Lösningsfokuserade ledtrådar som du automatiskt anmäls till om du deltar i ledarskapsutbildningen.

Dag 4:           3/12 2019  
Dag 5:           13/1 2020  
Dag 6:           14/2 2020

Samtliga dagar kl. 8:30–16.00

Inbjudan och anmälan


Det lösningsfokuserade nätverket
i Västmanland bjuder in till
nätverksträff 7 maj

Vad är SRS och ORS?
Hur kan dessa verktyg på 2 minuter göra mina samtal mer hjälpsamma och effektiva?

Tid: 7 maj 2019, klockan 8.30-15.00.
Kaffe från klockan 8.00 och vi avslutar med fika.
Plats: Aros Congress Center, Västerås

Inbjudan och anmälan

Varmt välkommen!


 

 

 


 

Nätverksträff den 22 oktober 2018

Nätverksträff i lösningsfokuserad metod och praktiska erfarenheter av att ha arbetat i samtal med personer med NPF

Relaterad bild

 

När: Måndag 22 oktober 8.30-16.00

Var: Aros Congress Center, Västerås

Föreläsare: Johan Bysell


Johan Bysell arbetar till vardags med samtal och handledning och har en fil. kand-examen i psykologi och kommunikationsvetenskap samt mångårig praktisk erfarenhet av förändringsarbete utifrån ett systemiskt och lösningsorienterat synsätt. Johan har varit med och skrivit böckernaHär, nu och framåt samt Det finns alltid ett sätt: lösningsfokus och ADHD.

Syfte

  • Att få påfyllning gällande det lösningsfokuserade förhållningssättet.
  • Att få inspiration och praktiska verktyg för att kunna möta personer utifrån ett resursaktiverande förhållningssätt
  • Att få tips på anpassningar för personer med ADHD och NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Målgrupp

Du som är tillhör Samordningsförbundens samverkansparter och i Ditt arbete möter unga vuxna, vuxna och/eller personer med NPF och vill lära Dig mer om lösningsfokuserad samtalsmetod.

Inbjudan och anmälan


Konferensen Lösningsfokuserade ledtrådar 14- 15 mars 2018 - genomförd

Varmt tack till alla er som var med på konferensen med temat Scener ur det lösningsfokuserade arbetslivet.
Här finns dokumentationen för er och alla andra!
Dokumentation - Lösningsfokuserade ledtrådar
14-15 mars 2018


Lösningsfokuserad idébok om att leda grupper

Att leda grupper

Bakom varje klagomål finns ett önskemål - vilka önskemål kan du förnimma hos dina gruppdeltagare?

Kanske kommer du som gruppledare att möta deltagare som har en tuff situation och klagar över många olika problem i sina liv.

I det lösningsfokuserade förhållningssättet har vi en hypotesom att varje individ är expert på sig själv och sitt liv och att alla vill utvecklas mot något eller bibehålla något som fungerar bra.

För att det ska fungera behöver vi som samtalsledare träna oss i att hitta önskemålen och utforska deltagarnas resurser: via det svar du får i samtalen. Det handlar om vilka glasögon vi väljer att sätta på oss! Vad kan du höra i dina deltagares berättelser? Vad lyssnar du efter? Vad väljer du ut att bygga vidare på i din nästa fråga till gruppen?

Stora delar av den här skriften beskriver det praktiska arbetet med att leda klientgrupper inom ”Mitt val”- ett projekt i det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finansierat av Samordningsförbundet Västerås. Övriga delar ger ytterligare reflektioner och tips för dig som vill leda grupper på lösningsfokuserad grund.

Läs mer här:
Att leda grupper - 2017 (pdf öppnas i nytt fönster)


Dokumentationer

Dokumentationer från redan genomförda aktiviteter hittar du under sidan:
Dokumentationer - Konferenser/seminarier

 


Kolla in Facebook sidorna

LF i länet loggaLösningsfokus i länet

LF i skolan loggaLösningsfokus i skolan


På dessa sidor finns en hel del matnyttigt att ta del av. Skvaller om evenemang, litteratur, bra frågor, erfarenhetsutbyte, nätverk etc etc...


Kontaktuppgifter

För att komma med på e-postlistan, skriv ett mejl till Ann Rilegård, samordnare vid Norra Västmanlands Samordningsförbund - ann.rilegard@fagersta.se

 -