Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / Samtalsfrågor om privatekonomi

 

 

Lösningsfokuserade samtalsfrågor om privatekonomi ger möjlighet till att stärka hälsa och livskvalitet

Samordningsförbunden i Västmanland kontaktades av Konsumentverkets nationella samverkansprojekt mot överskuldsättning utifrån deras intresse för att metodutveckla utifrån lösningsfokuserad samtalsmetod. Samordningsförbunden i Västmanland och Region Västmanland gick in som deltagande parter.

Fokus låg på att utveckla ett samtalskort för handläggare i medlemsorganisationerna i att närma sig frågan om privatekonomi och motverka överskuldsättning.

Under en inledande seminariedag, i syftet att generellt mötas kring frågor om att motverka överskuldsättning, introducerades det första utkastet till samtalskort. Under seminariedagen, samt via förbundssamordnarna i samordningsförbunden, samlade vi in intresseanmälan från handläggare att vara pilottestare av samtalskortet. Vid spridningskonferensen på Nalen i Stockholm, maj 2019 presenterades det slutgiltiga kortet:

Lösningsfokuserade samtalsfrågor om privatekonomi.


Titta gärna på filmen som tillhör projektet:
Lösningsfokus som en metod för att prata ekonomi - UR Play

 -