Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / SUS

 

 

SUS

SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Alla som utför individinsatser med medel från samordningförbunden, ska registrera deltagarna i systemet SUS. När insatsen inte längre finansieras av förbundet, ska den inte heller registreras i SUS.

Bilder från SUS grundkurs

SUS-grundkurs i Köping 20191117

En lathund för hur du skaffar behörighet i SUS hittar du här

Lathund för behörigheter (pdf)

En lathund för hur du tar ut standardrapporter hittar du här:

Lathund för standardrapporter (word)

Läs mer om SUS på SUSAMs webbplats

Om du har frågor som inte får sitt svar i Användarstödet, kontakta SUS-stödjaren i länet:
Linda Anderfjäll
linda.anderfjall@koping.se
 -