Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbunden i Västmanlands län - 
 - 
Startsida -  / SUS

 

 

SUS

SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Alla som utför individinsatser med medel från samordningförbunden, ska registrera deltagarna i systemet SUS. När insatsen inte längre finansieras av förbundet, ska den inte heller registreras i SUS.

En lathund för hur du skaffar behörighet i SUS hittar du här

Lathund för behörigheter (pdf)

En lathund för hur du tar ut standardrapporter hittar du här:

Lathund för standardrapporter (word)

NYHETER

  • SUS är inte kompatibelt med andra webbrowsers än Internet Explorer. Även efterföljaren till Internet Explorer (Edge) stöds idag inte av SUS och det är då framförallt standardrapporterna som inte fungerar.
  • Det har kommitinformation från Försäkringskassan om hur vilande aktivitetsersättning (AE) ska registreras i SUS. Det är angeläget att vi gör det på rätt sätt eftersom det är stort fokus på gruppen med AE nu. Bedömningen är att personer som arbetar och uppbär lön under tiden som de har vilande aktivitetsersättning ska registreras som att de inte har någon offentlig försörjning. Rätten till aktivitetsersättning finns kvar när ersättningen är vilande men den försäkrade får ingen utbetalning av ersättningen. Det vilandebelopp som utbetalas är en form av stimulansmedel som inte ska förväxlas med aktivitetsersättning.
  • Det går nu att logga in i SUS via Mobilt bankID. De har tagit bort inloggning e-legitimation via Nordea. Den som i vanliga fall använder sms-inloggning kan också logga in via Mobilt bankID-appen. Det kan underlätta en del, när tex masterlösenord inte dyker upp.

Läs mer om SUS på SUSAMs webbplats

Om du har frågor som inte får sitt svar i Användarstödet, kontakta SUS-stödjaren i länet:
Linda Anderfjäll
linda.anderfjall@koping.se
 -