Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information -  - 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 

Västra Mälardalens samordningsförbunds område - Klicka för förstoring.

 -  
 - 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Samordningsförbundet Västra Mälardalen arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt.

Läs mer om finansiell samordning här

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Försäkringskassan, Arboga kommun, Kungsörs kommun, Köpings kommun.

Vid fotografering för bilder till samordningsförbundets webbplats har vi som rutin att be om ett muntligt samtycke vid själva fotograferingstillfället med upplysning om till vilket ändamål som bilden kommer att användas. Om du hittar en bild av dig själv på webbplatsen och inte vill vara med på bild, så vill vi gärna att du kontaktar oss. Skicka ett e-postmeddelande till förbundssamordnaren med uppgift om vilken bild och på vilken webbsida bilden finns så tas bilden bort från webbplatsen.

 -  
Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.