Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Om Samordningsförbundet Västra Mälardalen

 

 

 -  

Organisation

Förbundssamordnare

Förbundssamordnaren är styrelsens verkställande tjänsteman. Tjänstemannen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen. Förbundssamordnare är Linda Anderfjäll och hon nås på:

linda.anderfjall@koping.se eller 073-662 89 63

Styrelse

Förbundet leds av en styrelse, som består av sex ledamöter och sex ersättare. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlem, förutom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som företräds av tjänstemän. Styrelsen är högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi.

Styrelsemedlemmarna är aktiva ambassadörer för förbundets möjligheter och frågor in i sina moderorganisationer.

 

Ordinarie ledamöter

 • Andreas Trygg (V) Köpings kommun, ordförande
 • Linda Söder Jonsson (S) Kungsörs kommun, vice ordförande
 • Marie-Louise Söderström (C), Arboga kommun
 • Richard Fallqvist (L), Region Västmanland
 • Ove Båhlström, Försäkringskassan
 • Marija Mihajlovska, Arbetsförmedlingen

Ersättare

 • Carl-Inge Westberg (S) Köpings kommun
 • Yvonne Ericsson (M) Kungsörs kommun
 • Kjell Wendin (Kd) Arboga kommun
 • Joakim Sparv (S) Region Västmanland
 • Sonja Jernberg, Försäkringskassan
 • Karin Olovson, Arbetsförmedlingen

 

Organisation

 

Beredningsgrupp

Som stöd i sitt arbete har samordnaren en beredningsgrupp, där det ingår tjänstemän från alla parter. Parterna själva utser gruppmedlem. Gruppen finns inte i förbundets organisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen, utan är ett stöd till styrelsens tjänsteman, med följande inriktning av arbetet:

 • Identifierar behov av samverkansinsatser
 • För information till och från samordningsförbundet och beredningsgruppen till den egna organisationen
 • Bidra till att skapa förutsättningar för samverkan

Medlemmar

 • Anna Bernanker, Köpings kommun
 • Alf Johnsson, Köpings kommun
 • Ove Bergman, Arboga kommun
 • Christer Zegarra Eriksson, Kungsörs kommun
 • Lena Berglund och Birgitta Borg, Region Västmanland
 • Sonja Jernberg, Försäkringskassan
 • Karin Olovson, Arbetsförmedlingen

 

Samordningsförbundet Västra Mälardalens medlemmar.


 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.