Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Om Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Samordningsförbundet Västra Mälardalens logotyp.

 

 -  

Uppdrag

Samordningsförbundet Västra Mälardalen bildades i maj 2010 och är ett politiskt och finansiellt förbund inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Medlemmarna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun.

Samordningsförbund regleras i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL). Vi är en myndighet som liknar ett kommunalförbund, dock med den skillnaden att ett kommunalförbund inte kan ha andra medlemmar än kommuner och regioner och att kommunalförbund får besluta om rättigheter och skyldigheter för enskilda (myndighetsutövning). Vi ska i vissa delar följa kommunallagen vilket står i bestämmelser i FinsamL. Beslut kan överklagas av någon av förbundets medlemmar (laglighetsprövning) enligt 28 § FinsamL i Förvaltningsrätten.

Förbunden i Sverige är självständiga aktörer som arbetar med att stödja och utveckla samverkan mellan parterna inom det arbetslivinriktade rehabiliteringsområdet. Behovsgruppen är i åldrarna 16-64 år, som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av ett samordnat stöd av två eller flera parter.

Förbunden får inte äga individinsatser utan stödjer myndighetsgemensamma individinsatser. Ett stort arbete görs även inom kompetensutveckling för chefer/personal och att ta fram underlag och utredningar och behovsanalyser på strukturell nivå.

 

Vision

Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället

 

Läs mer

Lagstiftning

 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.