Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Om Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Samordningsförbundet Västra Mälardalens logotyp.

 

 -  

Uppdrag

Samordningsförbundet Västra Mälardalen bildades i maj 2010 och är ett politiskt och finansiellt förbund inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Medlemmarna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun.

Förbunden i Sverige är självständiga aktörer som arbetar med att stödja och utveckla samverkan mellan parterna inom det arbetslivinriktade rehabiliteringsområdet. Behovsgruppen är i åldrarna 16-64 år, som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av ett samordnat stöd av två eller flera parter.

Förbunden arbetar på individnivå genom att stödja myndighetsgemensamma individinsatser och ett stort arbete görs även inom kompetensutveckling för chefer/personal och att ta fram underlag och utredningar och behovsanalyser på strukturell nivå.

 

Vision

Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället

 

Läs mer

Lagstiftning

 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.