Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Ansökningar

Gata i Kungsör.

 

 -  

Ansökningar


- Välkommen att ansöka om medel från samordningsförbundet!

Bolla dina tankar med förbundssamordnaren. Fyll sedan i denna blankett och e-posta till linda.anderfjall@koping.se

Ansökningsblankett för medel från Samordningsförbundet (Word)

 

Kriterier för ansökningar till förbundet - måste uppfyllas

 • Insatserna ska syfta till att stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.

 • Utgångspunkten ska vara att bygga insatser på människors egen styrka, delaktighet och ge dem verktyg att själva hantera sin situation.

 • Insatserna ska ägas av någon, eller några, av förbundets medlemmar. (privata företag, föreningar eller privatpersoner kan inte ansöka)

 • Individisatserna ska avse personer som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.

 • Insatsen ska innebära ett nytt sätt att arbeta/samarbeta och/eller vidareutveckla detta.

 • Insatserna inom den finansiella samordningen ska syfta till samverkansstrukturer och en effektivare användning av gemensamma resurser.

 • Kunskaper och erfarenheter från insatsen ska tas tillvara och implementeras i ordinarie verksamhet.

 • Utvärdering ska av individinsatserna, vilket ska planeras redan innan verksamheten påbörjas. Utvärderingen ska bidra till lärande inom verksamheterna.

  -----

  Om insatsen/projektet är en individinsats, ska personerna registreras i SUS; system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet.

  Insatsavtal upprättas mellan verksamheten och förbundet.

  -----

  Loggor

  - All info som sprids om projektet, t ex powerpoint-bilder, delrapporter och andra redovisningar, skall bära förbundets logga.  

  - Allt material som är resultat av projektet, får ha loggorna från de myndigheter som kommer att använda dem i sin vardag.

   

 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.