Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Statistik/Analys

En gammal ek.

 

 -  

Försörjningsmåttet

Försörjningsmåttet är en sammanställning av data om offentlig försörjning från

  • Försäkringskassan (sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning),
  • Arbetsförmedlingen (A-kassa och aktivitetsstöd)
  • Kommuner (försörjningsstöd)

Totalt utbetalt belopp fördelas per invånare 16-64 år och dag.

OBS! Förbundet får inte längre ut grunduppgifterna för försörjningsmåttet från Försäkringskassan, vilket gör att vi inte har statistik efter kvartal 3 2014.

Försäkringskassan har av SCB beställt uppdaterade försörjningsmått samt helårsekvivalenter för åren 2014 samt 2015. Försörjningsmåttet kommer levereras av SCB till FK.

 

 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.