Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Statistik/Analys

En grusväg en vacker sommardag.

 

 -  

Statistik/Analys

Under denna rubrik redovisas undersökningar, kartläggningar och rapporter för samordningsförbundets medlemmar.

Kartläggning av upplevd samverkan i KAK 2013

Upplevd samverkan i KAK 2013 (word)

Kartläggning av behovet av samordnad rehabilitering 2012

Behovet av samordnad rehabilitering 2012 (word)

Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering - en sammanställning

Nationella rådet för finsansiell samordning gav i september 2009 proffessor Runo Axelsson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i uppdrag att göra en systematisk sammanställning av kunskap och erfarenheter när det gäller samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering, både från Sverige och från andra länder.

Uppdraget har resulterat i en rapport som redovisar relevant kunskap om samverkan i Sverige och internationellt. Syftet med rapporten är att på ett lättillgängligt sätt beskriva vad vi vet om samverkan utifrån aktuell forskning.

Samverkan inom arbetslivsorienterad rehabilitering, Finsam (pdf)

 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.