Kategorier
Dejta en verkSAMhet

Dejta en verkSAMhet- Försäkringskassans samordningsansvar

Samordningsförbundet arrangerar korta möten – ”Dejta en
verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer.

Oftast behövs insatser från flera myndigheter samtidigt för att åstadkomma en framgångsrik rehabilitering. Försäkringskassan har ett uppdrag att samordna rehabiliteringsinsatser för personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Under dejten får vi veta mer om Försäkringskassans samordningsuppdrag. Kom och träffa Sonja Jernberg Samverkansansvarig.

När?
26 mars kl 13.15-14.00 eller 27 mars kl 15.00-15.45.