SUS

SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Alla som utför individinsatser med medel från samordningförbunden, ska registrera deltagarna i systemet SUS. När insatsen inte längre finansieras av förbundet, ska den inte heller registreras i SUS.

PowerPointbilder från SUS grundkurs

En lathund för hur du skaffar behörighet i SUS hittar du här

En lathund för hur du tar ut standardrapporter hittar du här:

Läs mer om SUS på SUSAMs webbplats

Om du har frågor som inte får sitt svar i Användarstödet, kontakta SUS-stödjaren i länet:
Linda Anderfjäll
linda.anderfjall@koping.se