Länssamordnings­förbund 2024

I Västmanland har de samverkande parterna under en längre tid utrett och diskuterat bildande av ett länssamordningsförbund. Nu är processen i full gång. På denna sida kommer information löpande att läggas ut om hur processen fortskrider.En styrelseutbildning för Samordningsförbunden i Västmanland genomförs under perioden februari – oktober 2023.
Utbildningen består av 5 moduler.Följande handlingar sändes den 10-11 januari ut för beslut hos förbundsmedlemmarna senast den 31 mars 2023.
Länspresidiet har arbetat fram ett förslag på förbundsordning för det nya länssamordningsförbundet. Det är fortfarande ett arbetsmaterial och eventuella synpunkter från förbundsmedlemmarna behöver inkomma snarast, då underlag för beslut (förbundsordning mm) kommer skickas ut före jul 2022.
I Västmanland har de samverkande parterna under en längre tid utrett och diskuterat bildande av ett länssamordningsförbund. Under sommaren 2022 har processen mot ett länssamordningsförbund konkretiserats genom att samtliga förbundsmedlemmar i de tre nuvarande samordningsförbunden i Västmanland ställt sig bakom en avsiktsförklaring.