Länssamordnings­förbund 2024

I Västmanland har de samverkande parterna under en längre tid utrett och diskuterat bildande av ett länssamordningsförbund. Nu är processen i full gång. På denna sida kommer information löpande att läggas ut om hur processen fortskrider.Länspresidiet har arbetat fram ett förslag på förbundsordning för det nya länssamordningsförbundet. Det är fortfarande ett arbetsmaterial och eventuella synpunkter från förbundsmedlemmarna behöver inkomma snarast, då underlag för beslut (förbundsordning mm) kommer skickas ut före jul 2022.
I Västmanland har de samverkande parterna under en längre tid utrett och diskuterat bildande av ett länssamordningsförbund. Under sommaren 2022 har processen mot ett länssamordningsförbund konkretiserats genom att samtliga förbundsmedlemmar i de tre nuvarande samordningsförbunden i Västmanland ställt sig bakom en avsiktsförklaring.