Kalender 2023

Nätverksträff 15 november – det lösningsfokuserade nätverket i Västmanland

Tema för dagen: Det lösningsfokuserade coachande hantverket och metodutveckling.

Välkommen att dela med dig och ta del av andras erfarenheter och tips.
Tid: Onsdagen den 15 november, 9.00-15.30
Plats: Elite Stadshotellet Västerås
Förmiddagsfika och eftermiddagsfika ingår.
Lunch på egen hand.

Formen är Open Space, och innehållet är du med och samskapar.

Inbjudan till nätverksträff 15 november på Elite Stadshotellet i Västerås - länk till pdf

Oavsett om lösningsfokus är nytt för dig eller om du är en redan erfaren lösningsfokuserad samtalsledare kommer dagen att möjliggöra nytta för dig och dem du möter. Samordningsförbunden i Västmanland är finansiärer vilket innebär att det är kostnadsfritt för dig.
Anmälan senast 24 oktober.

Läs mer i inbjudan där också länken till anmälan finns:


Dejt om GrönKvist 25 september 2023

Samordningsförbunden i Västmanland bjuder in till en dejt den 25 september 2023 om GrönKvist

GrönKvist har sedan 1998 hjälpt människor att få kontroll över sin ekonomi. Numera är handledarstöd och deltagarnas material digitaliserat och under hösten 2023 kommer en ny lättläst version att presenteras. GrönKvist är ett program med sju fysiska gruppträffar á 2,5 timme. Det är till direkt nytta för individer att få stöd att använda sin egen kraft och kompetens att hantera sin privatekonomi. Utvärderingar visar signifikant minskning av ekonomisk stress och ökad medvetenhet som konsument.

Medverkande: Sussan Öster, utbildare, VITAL GoodSolution och Pia Nordlander, GrönKvist-handledare

Dejten riktar sig till dig som vill veta mer om GrönKvist och utbildningen till handledare.

När: 25 september klockan 8.30-9.30
Var: Digitalt via teams, ingen förhandsanmälan behövs:
Klicka här för att ansluta till mötet

Mer information om dejten här:

Nästa handledarutbildning startar 11 december och sista anmälningsdag är
7 november 2023. Läs mer här:
Handledarutbildning GrönKvist


Personalutbildning – Hälsoinformation för utrikesfödda – 3 oktober

Utbildningen ger kunskap och ett kvalitetssäkrat material, om att ge basal hälsoinformation med fokus på levnadsvanor. Utbildningen varvas med teori och interaktiva övningar och upplägget är tänkt att direkt kunna omsättas i praktisk handling i verksamheterna. Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna ge och säkerställa behovet av basal hälsoinformation.

Målgruppen är berörd personal inom Samordningsförbundets parter (Region Västmanland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna i Västmanland) och samarbetspartners.

Tid och plats: 3 oktober kl. 8.30-12.00 digitalt via Zoom.
Länk skickas till dem som anmält sig.

Läs mer och anmäl dig senast den 28 september 2023:


Utbilda dig till GrönKvisthandledare – start 11 december 2023

Som GrönKvisthandledare strävar du efter att leda en upptäcktsresa där du är coach och handledare – inte expert! Ditt mål är att i dialog med gruppdeltagarna göra frågor om hushållets utgifter och inkomster intressanta och begripliga och möjliga att påverka.

Datum för utbildningen till GrönKvisthandledare:
Dag 1-2: 11-12 december 2023, 8.30-16.00
Plats: Elite Stadshotellet Västerås
Förberedelser inför dag 1: Inför utbildningsdag 1 kommer du att få ett mejl med det du behöver göra inför dagen – uppskattningsvis två timmars förberedelse.

Dag 3: 12 januari 2024, 8.30-16.00
Plats: Aros Catering, Kranbyggargatan 3, Västerås

Dag 4 (som är ett handledningstillfälle):
26 februari 2024, 13.00-16.00 via Zoom.

Senast anmälningsdatum är den 7 november 2023. Mer information och anmälan hittar du på hemsidan GrönKvist:
Handledarutbildningar – GrönKvist