Kalender 2022

Digital Dejt – Råby vårdcentral och Asylhälsa – 15 november

De tre samordningsförbunden i Västmanland bjuder in till en dejt mellan myndigheter och samverkanspartners i Västmanland. Syftet är att ge möjlighet att träffas och lära känna varandra och varandras uppdrag för att underlätta samverkan kring personer som är i behov av en samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Råby vårdcentral och asylhälsa tar emot asylsökande, personer inom massflyktsdirektivet, gömda och de som saknar tillstånd att vara i landet. De kallar även personer för att genomgå hälsoundersökning, till exempel dem som nyligen fått permanent uppehållstillstånd och ingår i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram.

Välkommen att lyssna till Anders Eklund som är chef för Råby vårdcentral och asylhälsa. Han berättar om uppdraget, vilka patienter de möter, hur hälsoläget bland deras patienter ser ut och hur samverkan med övriga myndigheter fungerar.

När: 15 november 2022 kl 11.00-12.00

Var: Via länk (Teams) Ingen föranmälan behövs.
Klicka här för att ansluta till mötet


Inbjudan till nätverksträff den 21 november – det lösningsfokuserade nätverket i Västmanland

Tema för dagen: Lösningsfokuserade samtal när den du möter är i en mycket svår eller stressande situation i sitt liv.

Tid: Måndagen den 21 november 2022 klockan 8.30-16.00
Plats: Elite Stadshotellet Västerås
Förmiddagsfika och eftermiddagsfika ingår. Lunch på egen hand.

Förmiddagens föreläsare –
Lena Bergquist

Hur kan jag samtala lösningsinriktat när någon har det svårt i livet eller är i en sorgeprocess? Skillnaden jämfört med det vanliga coachande stegförflyttande samtalet.

Eftermiddagens föreläsare
Marie Gustafsson och Kicki Pettersson

LF och stresshantering, hur fungerar det?
– Så arbetar Hälsocenter med stresshantering utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv.

Anmälan senast den 31 oktober

Mer information och anmälan via pdf:en nedan:


Personalutbildning – Basal hälsoinformation för utrikesfödda 11 oktober

I projektet ”Hälsoinsatser för nyanlända” har Region Västmanland identifierat vikten av att öka kunskapen och kompetensen kring hälsa för grupper av personer som kommit till Sverige från andra länder. Genom att införa och säkerställa ett hälsoperspektiv får människor bättre förutsättningar för etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Hälsocenter och Samordningsförbunden i Västmanland arrangerar en digital halvdagsutbildning den 11 oktober klockan 8.30-12.00.

Utbildningen är för medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda personer. Utbildningen ska ge kunskap, och kvalitetssäkrat material, om att ge basal hälsoinformation med fokus på levnadsvanor.

Innehåll: En kunskapsgrund i teman såsom fysisk aktivitet, matvanor, tobak, alkohol, sömn, stress. Utbildningen varvas med teori och interaktiva övningar. Utbildningens upplägg är tänkt att direkt kunna omsättas i praktisk handling i verksamheterna, det vill säga att kursdeltagarna på egen hand ska kunna ge och säkerställa behovet av basal hälsoinformation. Till utbildningen medföljer ett kvalitetssäkrat utbildningsmaterial.

Sista anmälningsdag är den 28 september. Läs mer och anmäl dig:


Lösningsfokuserade ledtrådar 24-25 oktober 2022

Till dig som jobbar i någon av medlemsorganisationerna i Samordningsförbunden i Västmanland eller hos någon av förbundens samarbetspartner.

Är du intresserad av lösningsfokuserat arbetssätt?

Dag 1: Måndagen den 24 oktober har temat ”Lösningsfokuserat ledarskap i praktiken”.
Till anmälan dag 1: Lösningsfokuserade ledtrådar 2022 – dag 1 TEMA: Ledarskap (simplesignup.se)


Dag 2: Tisdagen den 25 oktober har temat ”Lösningsfokuserat arbetssätt i praktiken – för
alla”. Flera korta workshops.
Till anmälan dag 2: Lösningsfokuserade ledtrådar 2022 – dag 2 TEMA: Lösningsfokus i praktiken för alla (simplesignup.se)

Tid och plats: 8.30-16.00 båda dagarna, på Elite Stadshotellet i Västerås. Registrering och morgonkaffe från klockan 8.00. Lunch på egen hand.

Inga förkunskaper i lösningsfokus krävs! Vi utlovar maxat med möjlighet till nätverkande, exempel på erfarenheter från många olika verksamheter och möten med individer, team och grupper. Du kommer att få en mängd tips och tricks som förhoppningsvis kan effektivisera och utveckla dig i ditt dagliga arbete.

Inbjudan, program och anmälan till den 24-25 oktober

Nedan finns länk till Inbjudan och vårt program.
Anmäl dig senast den 5 oktober:


GrönKvist – Utbildning för att bli certifierad GrönKvisthandledare 2022

GronKvist logo tillsammans med fem burkar innehållande mynt och en planta. Ju fler mynt desto större planta.

Datum för utbildningen till GrönKvisthandledare:

Dag 1-2: 20-21 oktober 2022, 8.30-16.00
Plats: Elite Stadshotellet Västerås
Dag 3: 11 november 2022, 8.30-16.00
Dag 4 (som är ett handledningstillfälle): 27 januari 2023, 8.30-12.00.

Omedelbart efter de två första utbildningsdagarna kan du börja leda en
GrönKvistgrupp i din verksamhet. Så börja gärna redan nu planera för implementering och gruppstart. Information och foldrar för implementering finns på gronkvist.nu. Kontakta oss om du vill samtala om hur det kan gå till.

Anmälan senast den 11 oktober 2022.

Inbjudan och anmälan

Mer information och anmälan via pdf:en nedan:
Inbjudan till utbildning för att bli certifierad GrönKvisthandledare – start 20-21 oktober 2022 (pdf)

Varmt välkommen
Samordningsförbunden i Västmanland