Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbundens gemensamma webbplats - 
 - 
  - Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2017

Eva
Eva Dickfors von Knorring, socionom, Norbergs vårdcentral

53 grupper senare med mig som lösningsfokuserad värdinna - Eva Dickfors von Knorring

Sedan våren 2009 erbjuder Norbergs vårdcentral gruppverksamheten ”Friskare Norberg" – en kurs och reflektionstid. Verksamheten vänder sig till alla som är listade på mottagningen. Grupper startar kontinuerligt och pågår under tre timmar, tre gånger per vecka i tre veckor.

Många lever i dag ett stressigt liv och oavsett om bekymren är stressrelaterade eller inte, ger detta ett tillfälle att få stanna upp och reflektera över vart man vill, vad man behöver för att komma vidare i sin strävan till någon form av förändring vad gäller sin hälsa/livsstil/livskvalitet.

Tankar, känslor, beteende
Tankar - Känslor - Beteende

Träffarna genomförs med diskussioner utifrån olika teman som exempelvis Vad är hälsa? Vi samtalar om - Värk, Tankeprocesser, Beteendeförändring, Känslor, Sömn, Stress - där deltagarnas erfarenheter, resurser och kunskap är centrala. Fokus ligger på lösningar och inte på problem.

Citat från några av gruppdeltagarna

Bra kurs, bra att få lära sig tänka själv… Bra och varierande. Tryckt på att kropp och själ hör ihop. Visar att det går att förbättra sin hälsa själv. Bekräftat sådant som jag tidigare visste, men har haft svårt att acceptera. Väcker tankar och eftertänksamhet.

Det här var precis vad jag behövde just nu - att möta vänliga människor och jag har fått ett litet annat perspektiv på mig själv.

Att gå hemma och grubbla över sin sjukdom blir man inte friskare av. Däremot mår man definitivt bättre av att träffa andra, diskutera, röra sig, lära sig nya saker, skoja med andra i samma situation. Att vara i grupp ger perspektiv och det håller även igång humorn. Det är livsviktigt.


Text: Eva Dickfors von Knorring
Foto: Christina Wallnér, No WaIT AB

 -