Hoppa till textinnehållet - 
Till startsidan för Samordningsförbundens gemensamma webbplats - 
 - 
  -   - 

 

Dokumentationer 2012-2018

Här presenterar vi dokumentationer från gemensamma konferenser och seminarier för åren 2012-2018

Senare dokumentationer hittar du här:
Samordningsförbunden i Västmanlands gemensamma webbplats


Fotografering för bilder till hemsidan

Vid fotografering för bilder till samordningsförbundens gemensamma hemsida hade vi tidigare som rutin att be om ett muntligt samtycke vid själva fotograferingstillfället med upplysning om till vilket ändamål som bilden kommer att användas. Numera finns en samtyckesblankett som du får fylla i. Om du hittar en bild av dig själv på webbplatsen och inte vill vara med på bild så kontakta oss. Skicka ett e-postmeddelande till förbundssamordnaren med uppgift om vilken bild och på vilken webbsida bilden finns så tas bilden bort från webbplatsen. Via följande länk hittar du kontaktinformation till respektive förbundssamordnare: Kontakt


Lösningsfokuserade nätverksträffar 2016-2018


Johan presenterade på nätverksträffen 22 oktober 2018.Nätverksträff 22 oktober 2018 i lösningsfokuserad metod och praktiska erfarenheter av att ha arbetat i samtal med personer med NPF

Johan Bysell arbetar till vardags med samtal och handledning. Johan har en examen i psykologi och kommunikationsvetenskap samt mångårig praktisk erfarenhet av förändringsarbete utifrån ett systemiskt och lösningsorienterat synsätt. Genom att varva teori med filmer, gemensamma reflektioner och praktiska övningar medverkade Johan till att ge inspiration för att möta personer med ADHD och NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) utifrån ett resursaktiverande förhållningssätt. Dokumentation:
Nätverksträff i lösningsfokuserad metod och praktiska erfarenheter av att ha arbetat i samtal med personer med NPF


NeuroträningTidiga insatser med lösningsfokuserad neuroträning

Tom-Stefan Witting och Urban Norling höll en interaktiv, underhållande och konkret workshop om sambandet mellan fysiska, psykiska och kognitiva processer. Se vad som stod på programmet den 25 april 2018:
Tidiga insatser med lösningsfokuserad neuroträning (pdf)


Agneta, livecoachning och Eddy.Lösningsfokuserade ledtrådar
14-15 mars 2018

Två heldagar då förmiddagarna innehöll intressanta lokala mini-workshops om konkret användbarhet och nytta av lösningsfokus. Agneta Castenberg höll i eftermiddagarna. Dag 1 fick deltagarna prova på att genomföra en egen 10 minuters SCC-intervju (Short Cut Coaching). Dag 2 fick deltagarna ta del av livecoachning och följa det lösningsfokuserade hantverket in action. Deltagarna fick också möjlighet att konstruera frågor i team under samtalet samt ge Sipan som deltagit i coachningen feedback efter samtalet. Eftermiddagarna filmades och är en del av dokumentationen:
Dokumentation - Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 mars 2018


ShakyaNätverksträff i lösningsfokuserat ledarskap - 6 december 2017

Föreläsaren Shakya Kumara presenterade: Mindfulness och Solution Focus - Verktyg för att minska stressen – för dig och dina klienter/deltagare. Presentationen hölls på engelska - därav är även dokumentationen på engelska.
Mindfulness and Solution Focus for Coaches -
December 6, 2017


Gaby presenterarNätverksträff i lösningsfokuserat ledarskap - 12 oktober 2017

Gaby Wallström har mångårig erfarenhet av att arbeta som ledare på de flesta nivåer i offentlig sektor. Under denna dag delade hon med sig av sina erfarenheter och deltagarna fick möjlighet att träna på det lösningsfokuserade förhållningssättet i flera övningar.
Nätverksträff i lösningsfokuserat ledarskap - 12 oktober 2017


Best Pracice Hälsa 2017Best Practice Hälsa
21 september 2017

Under dagen varvades korta föreläsningar med presentationer av posters/utställningar och ett 70-tal deltagare fanns på plats för att inspireras och utbyta erfarenheter. Alla hälsoområden, den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan, ingår i Best Practice Hälsa. I denna dokumentation får du ta del av information och kunskap om framgångsrika arbetsmetoder för god hälsa relaterat till daglig praktik och programutveckling.
Dokumentation - Best Practice Hälsa 21 september 2017


LösningsfokuseRayya, Bengt och Patrikrade ledtrådar
14-15 februari 2017

Två heldagar med intressanta föreläsningar och workshops. Rayya Ghul höll i två halvdagar med titlarna "Basic SF-skills and becoming a scientist in your own life and support your clients to be one" och "Combining Solution Focus with Tools and the Direct Link to Doing". Rayyas presentationer filmades och finns dokumenterade i sin helhet. Bengt Starrin föreläste om "Fokus på lösning" och Patrik Norling höll en föreläsning om Wittgensteins koppling till LF. Utöver detta så ingick sju workshops på olika teman och naturligtvis mycket nätverkande. Här finns en utförlig dokumentation:
Dokumentation - Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 februari 2017


BOOSTA LF med det lösningsfokuserade nätverket i Västmanland 2 december 2016

Att arbeta i utvecklande lösningsfokuserade samtal med tolk... och som tolk

Nätverksträff med Sussan,Micke, Martin, Sussan
Micke & Martin 29 augusti 2016

och det lösningsfokuserade nätverket.

Pass1 - Micke Thunblom och Martin Larsson:
Alliansen i samtalet är avgörande för resultatet.

Pass 2 - Sussan Öster:
Vi tränar på det utvecklande lösningsfokuserade samtalet i olika roller!

Dokumentation från nätverksträffen 2016-08-29 med det lösningsfokuserade nätverket


JanineNätverksträff med Janine Waldman 19 januari 2016

"Hantverk och förantaganden i det goda, utvecklande lösningsfokuserade samtalet."
Förmiddag med ledare på alla nivåer. Eftermiddag med handläggare och personal.

Dokumentation - nätverksträff 19 januari 2016 med Janine Waldman


Lösningsfokuserade nätverksträffar 2012-2015


PeterNätverksträff med Peter Szabo 2-3 december 2015

Första dagen: Coaching Plain and Simple - Coaching Rätt and Slätt med Peter Szabo. Presentationen filmades och finns med i dokumentationen.

Andra dagen: Presentationer och workshops inom lösningsfokus

Dokumentation - Lösningsfokuserade ledtrådar 2-3 december 2015 - med bl.a. Peter Szabo


AvivaNätverksträff med Aviva Suskin-Holmqvist
27 augusti 2015

Nätverksträffen handlade om lösningsfokuserade samtal med tolk samt uppföljande samtal.

Nätverksträff 27 augusti 2015 - Lösningsfokuserade samtal med tolk samt Uppföljande samtal


Nätverksträff - 14 april 2015

Lösningsfokuserade nätverksträff 14 april 2015 konsten att ”gå med ett flyt” i tuffa tider med förändring!

Sociala investeringar 2014

Lösningsfokuserad ledtrådar 18-19 november 2014

Lösningsfokuserade ledtrådar 18-19 november 2014


Gun-EvaNätverksdag med Gun-Eva Andersson Långdahl, 16 september 2014


Nätverksträff 8 maj 2014

Lösningsfokuserad övningsverkstad, lösningsfokuserad nätverksträff 8 maj 2014 (pdf)

28 januari 2014 hölls den första länsgemensamma nätverksträffen i lösningsfokuserat arbete

Den allra första länsgemensamma nätverksträffen i Lösningsfokuserat arbete blev en helt fantastisk dag! Närmare 100 anmälda deltagare kom till träffen på Kyrkbacksgården i Västerås som anordnades för dig som redan idag jobbar lösningsfokuserat eller var nyfiken på vad lösningsfokus är och hur det används. Lösningsfokus används idag inom många områden och vi att tog del av varandras exempel från t.ex. skolan, arbetsmarknad, socialt arbete, familjecentrum, folkhälsoarbetet, vården m.m. Tillsammans utforskade vi även hur vi kan vara våra "bästa jag" dagligen i vår yrkesroll och vilken skillnad det gör. En del av träffen ägnades åt mötesformen Open Space där möjligheten fanns att lyfta just det som deltagarna tyckte vara intressesant att utveckla, ta reda på mer om och få nya idéer.


Länskonferens 24-25 april 2012

Harry Korman - 25 april:

Ben Furman - 24 april:

 -