Samordningsförbunden i Västmanland

Välkommen till vår gemensamma hemsida för Samordningsförbunden i Västmanland!

Samordningsförbunden i Västmanland är en arena för gemensamma beslut, finansiering och utvecklingsarbete inom rehabiliteringsområdet för myndigheterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland.

Västmanland är organiserad i de tre samordningsförbunden:

  • Norra Västmanlands Samordningsförbund – Norberg, Sala, Fagersta, Skinnskatteberg, Surahammar, Hallstahammar
  • Samordningsförbundet Västerås
  • Samordningsförbundet Västra Mälardalen – Köping, Arboga, Kungsör
Karta över Västmanlands tre samordningsförbund.

Genom en enklare och mer effektiv organisering av gemensamma rehabiliteringsinsatser hoppas vi tillsammans nå målet att individer med behov av stöd från flera myndigheter ska få de bästa förutsättningar för ett självständigt och gott arbetsliv.

Film om samordningsförbund

Filmen nedan är en kort introduktion till finansiell samordning (finsam). På två minuter får du veta hur denna lag gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka genom att bilda lokala samordningsförbund.

Film Finsam finansiell samordning - Tillsammans gör vi skillnad - Titta på YouTube.
Film Finsam finansiell samordning – Tillsammans gör vi skillnad – YouTube

Samordningsförbundens egna hemsidor