Samordningsförbundet Västmanland

Välkommen till Samordningsförbundet Västmanlands hemsida!

Samordningsförbundet Västmanland är en arena för gemensamma beslut, finansiering och utvecklingsarbete inom rehabiliteringsområdet för kommunerna i länet, Region Västmanland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Förbundet startade 1 januari 2024 och är en sammanslagning av tre lokala Samordningsförbund i länet – Samordningsförbundet Västra Mälardalen, Samordningsförbundet Västerås och Norra Västmanlands Samordningsförbund.

Genom en enklare och mer effektiv organisering av gemensamma rehabiliteringsinsatser hoppas vi tillsammans nå målet att individer med behov av stöd från flera myndigheter ska få de bästa förutsättningar för ett självständigt och gott arbetsliv.

Natur i Skinnskatteberg - träd vid lövsprickning.

Varför Samordningsförbund

Samordningsförbundet är en möjlighet för att utveckla och förbättra samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet – staten, vården och kommunerna. Syftet är att personer med behov av samordnade insatser ska få bättre hälsa och komma närmare egen försörjning.

Stöttning av en björk vid en sjö.

Insatser i samverkan

När personer har komplexa behov av rehabiliteringsstöd behöver myndigheterna samordna sina insatser. Det kan ske genom att myndigheterna skapar gemensamma arbetslag. Det kan också ske genom gemensam information om var personer kan få rätt stöd.

Färna herrgård en vacker försommardag - äppelträden blommar.

Mötesplatser och utbildningar

Samordningsförbundet arrangerar och finansierar gemensamma mötesplatser i form av konferenser, workshops och utbildningar för chefer, anställda och förtroendevalda hos förbundets medlemmar. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för rehabilitering för personer där myndigheterna behöver samordna sina insatser. Genom ökad kunskap och förståelse för varandras uppdrag och arbetssätt kan samverkan och samarbete utvecklas.


Våra förbundsmedlemmar

Samordningsförbundets medlemmars loggor

Film om samordningsförbund

Filmen nedan är en kort introduktion till finansiell samordning (finsam). På två minuter får du veta hur denna lag gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka genom att bilda lokala samordningsförbund.

Film Finsam finansiell samordning - Tillsammans gör vi skillnad - Titta på YouTube.
Film Finsam finansiell samordning – Tillsammans gör vi skillnad – YouTube

Revidering av hemsidan

Samordningsförbundet Västmanland startade 1 januari 2024, och vi kommer succesivt att revidera denna hemsida.
Samordningsförbundet Västmanland är en nyss genomförd sammanslagning av de tre lokala samordningsförbunden i länet – Samordningsförbundet Västra Mälardalen, Samordningsförbundet Västerås och Norra Västmanlands Samordningsförbund. Deras hemsidor nås via länkarna nedan: