Psykisk hälsa – film i åtta delar

Psykisk hälsa – och hur man behåller den

Är en serie av åtta kortfilmer som alla handlar om hur man bevarar sin psykiska hälsa i en tillvaro som inte alltid är så lätt att leva i.

Filmerna blandar allvar och humor. De har enkla och begripliga budskap och är gjorda för att passa både gammal och ung. De åtta delarna kan ses fristående men fungerar bäst i nummerordning.

För Dig en kostnadsfri samverkansproduktion mellan Samordningsförbunden i Västmanlands län och Västmanlands kommuner och Region Västmanland.

Reflektion och handledningsfrågor

Den här skriften innehåller korta fakta och lösningsfokuserade frågor att fundera över efter att du sett samordningsförbundens filmer nedan om psykisk hälsa. Frågorna fungerar även fristående. Syftet är att främja en positiv utveckling av psykisk hälsa och välmående. Filmerna består av en serie på åtta kortfilmer. Via humor och allvar beskriver filmerna hur du eller de du möter i ditt arbete kan göra och tänka för att bevara och utveckla psykisk hälsa. Filmerna kan passa alla från ca 16 år och uppåt.

Reflektions- och handledningsfrågor till filmer om psykisk Hälsa - länk till handledningen.

De är finansierade av Samordningsförbunden i Västmanland och är kostnadsfria för dig att använda.


1. Psykisk hälsa – introduktion

2. Rötter

3. Förväntningar

4. Att lära sig något

5. Förhandla

6. Jobbet och skolan

7. Stress

8. Sömn


Om du föredrar att se alla delar i en film så finns den här:

Psykisk hälsa – alla delar – textad version – 45 minuter

Psykisk hälsa – alla delar – otextad version – 50 minuter