Processtöd

Förbundets kansli erbjuder processtöd till pågående insatser och förarbeten till insatser som förbundets medlemmar ser behov av. Syftet med processtöd är att kansliet vid behov kan stötta på det sätt som kan skapa störst nytta med målet att stödet ska gynna processen framåt. Det kan exempelvis vara genom att anordna samverkansträffar för att diskutera ett behov och förslag på insats, att kartlägga behov och omvärldsbevaka, utvärdera pågående insatser till att anordna föreläsningar/utbildningar och mötesträffar med personal från pågående insatser.

Stödet finns även tillgängligt vid önskemål att ansöka om finansiering från Samordningsförbundet Västmanland.

Önskar ni processtöd?  Välkomna att kontakta oss!
Våra kontaktuppgifter hittar du under sidan Kontakt