Processtöd

Förbundets kansli erbjuder processtöd till pågående insatser och förarbeten till insatser som förbundets medlemmar ser behov av.
Syftet med processtöd är gynna samverkansprocessen. Det kan t ex vara att anordna samverkansträffar för att diskutera ett behov och förslag på insats, att kartlägga behov och omvärldsbevaka, att utvärdera pågående insatser eller att anordna föreläsningar/utbildningar och mötesträffar med personal från pågående insatser.

Stödet finns även tillgängligt vid önskemål att ansöka om finansiering från Samordningsförbundet Västmanland.

Önskar ni processtöd?  Välkomna att kontakta oss!
Våra kontaktuppgifter hittar du under sidan Kontakt