Avslutade insatser

Gemensamma insatser innan 2024


Norra Västmanlands Samordningsförbund


Samordningsförbundet Västerås

 • SIM/Skolbaserad intervention för att främja ungdomars psykiska hälsa
 • JobbFokus 2.0/SPIRA
 • Samverkan kring nyanlända
 • PIMA
 • Pilotprojekt Etableringsresurs
 • Mitt val – en arbetsförberedande insats
 • OPTIMUS – Förstudie/kartläggning gällande behovet hos nyanlända personer ännu ej i arbete
 • Arbetsmetodsutveckling inom FK – Implementeringsstöd
 • Förstudie gällande utanförskap
 • Chance 2 Change 3.0
 • MAC – Motiverande – Aktiverande – Coachande
 • Övergångslösning försociala företag och individstöd för personer
 • Socialt företag – väg till egen försörjning
 • Romane Droma
 • Vägen in
 • Gröna Arenor
 • MEDVIND
 • Utveckling av Hälsocenter Västerås
 • Existentiell Hälsa
 • Team RiA
 • SAM – Samordning för arbetsåtergång
 • Kultur och hälsa

Samordningsförbundet Västra Mälardalen