Rehabkoordinatorer i samverkan

Region Västmanland har i en förstudie kartlagt vilka utmaningar som finns för att utveckla rollen som rehabkoordinator i länet. Studien visar att både det interna arbetet och samverkan med myndigheterna behöver utvecklas.

Under 2024 kommer regionen, med stöd av parterna i en referensgrupp, att arbeta vidare med att utveckla det externa arbetet genom tydliga rutiner och riktlinjer för samverkan med myndigheterna. Målet med det interna arbetet är att bilda försäkringsmedicinska team inom verksamheterna och därigenom få ett mer likartat arbete kring försäkringsmedicin. Det ger rehabkoordinatorerna tydlighet och trygghet i arbetet att ge personligt stöd till patienter med behov av rehabkoordinering.

Med en utveckling av rollen som rehabkoordinator och samverkan kan fler av samordningsförbundets målgrupper med behov av samordnade insatser uppmärksammas och få tillgång till myndigheternas insatser och resurser.

Kontaktpersoner i projektet:
Madeleine Åkerlind, projektledare
madeleine.akerlind@regionvastmanland.se

Riitta Högberg, handläggare/processledare
riitta.hogberg@regionvastmanland.se