Rådgivande myndighetsgemensamt team

Har du kontakt med flera myndigheter? Bollas du mellan dem utan att närma dig arbetsmarknaden? Då kan du träffa vårt rådgivande myndighetsgemensamma team för att få stöd och vägledning.

Vi finns till för dig som är mellan 16-64 år och behöver ett samordnat stöd för att närma dig arbete eller studier. Deltagandet bygger på frivillighet och på att du vill förändra din nuvarande situation.

Hur går det till?

Det rådgivande myndighetsgemensamma teamet består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerås stad samt Region Västmanland.

Om du, din handläggare eller vårdgivare bedömer att du har behov av en samordnad planering och stöd i din arbetslivsinriktade rehabilitering kan ni kontakta det rådgivande myndighetsgemensamma teamet.

Vad händer på mötet?

Du träffar det rådgivande myndighetsgemensamma teamet tillsammans med din handläggare eller vårdgivare. Du berättar om din situation och vad du skulle vilja ha hjälp med. Teamet ställer frågor men dokumenterar inte. Sedan går vi tillsammans igenom vilka alternativ som finns. Det rådgivande myndighetsgemensamma teamet fattar inga beslut i ditt ärende. Du kan därför alltid välja att tacka nej till de alternativ som föreslås vid mötet. Mötet är rådgivande.

Kontakt

Arbetsförmedlingen, Anna Lindgren
anna.lindgren@arbetsformedlingen.se tel 010-486 06 14

Försäkringskassan, Linn Eriksson
linn.eriksson@forsakringskassan.se tel 010-119 21 62

Försäkringskassan, Kicki Linder
kicki.linder@forsakringskassan.se tel 010-119 21 89

Region Västmanland, Sandra Medina sandra.medina@regionvastmanland.se tel 021-17 56 33

Västerås Stad, Bajramka Kaljun
bajramka.kaljun@vasteras.se tel 021-39 39 24

Styrgrupp för insatsen

  • Lena Kruse, Försäkringskassan
  • Jasmina Andersson, Västerås Stad
  • Lena Axelsson, Västerås Stad
  • Britt-Mari Enholm-Gahnström, Arbetsförmedlingen
  • Madeleine Åkerlind, Region Västmanland
  • Ann Rilegård, Samordningsförbundet Västmanland (adjungerad)