Rådgivande myndighetsgemensamt team

Har du kontakt med flera myndigheter? Bollas du mellan dem utan att närma dig arbetsmarknaden? Då kan du träffa vårt rådgivande myndighetsgemensamma team för att få stöd och vägledning.

Vi finns till för dig som är mellan 16-64 år och behöver ett samordnat stöd för att närma dig arbete eller studier. Deltagandet bygger på frivillighet och på att du vill förändra din nuvarande situation.

Hur går det till?

Om du, din handläggare eller vårdgivare bedömer att du har behov av en samordnad planering och stöd i din arbetslivsinriktade rehabilitering kan ni tillsammans skriva en intresseanmälan:

Det rådgivande myndighetsgemensamma teamet består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerås stad samt Region Västmanland.

Vad händer på mötet?

Du träffar det rådgivande myndighetsgemensamma teamet tillsammans med din handläggare eller vårdgivare. Du berättar om din situation och vad du skulle vilja ha hjälp med. Teamet ställer frågor men dokumenterar inte. Sedan går vi tillsammans igenom vilka alternativ som finns. Det rådgivande myndighetsgemensamma teamet fattar inga beslut i ditt ärende. Du kan därför alltid välja att tacka nej till de alternativ som föreslås vid mötet. Mötet är rådgivande.

Kontakt

Anna Lena Bäckvall Hallin
anna-lena.backvall.hallin@vasteras.se
021-39 02 84