Samordningsteam Surahammar

Samordningsteam Surahammar är en insats där myndigheterna samordnar sitt stöd för personer att komma närmare arbete/egen försörjning. Insatsen drivs och stöds aktivt av medlemmarna i Samordningsförbundet och delfinansieras av Samordningsförbundet.

Kontaktuppgifter

Susanne Johnsson, verksamhetsledare
0220-39314
susanne.johnsson@surahammar.se
Adress: Nybyggsvägen 40, 735 35 Surahammar

För handläggare

Om du vill initiera en deltagare till samordningsteamet – kontakta teamet via telefon eller e-post.

Aktualiseringsunderlag: https://samordningvastmanland.se/wp-content/uploads/2024/04/Aktuell-aktualiseringsblankett-2024-04-05.pdf

Mer om insatsen

Personer som drabbas av ohälsa behöver ofta olika typer av stöd för att kunna ta sig tillbaka till arbetslivet eller studier. Kombinationer av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatser förbättrar oddsen för en lyckosam rehabilitering. Syftet med samordningsteamet är att erbjuda samlat, lösningsinriktat och individanpassat rehabiliteringsstöd så att deltagaren ska återfå eller förbättra sina möjligheter till egen försörjning.

I teamet arbetar socialkonsulent från kommunen och arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen.

Den grupp som insatsen riktar sig mot är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad rehabilitering.

För att komma med i insatsen ska det finnas en bedömning hos remitterande myndighet att det finns ett behov av samordnad rehabilitering.

Personer med pågående missbruk, kända hotfulla personer, förestående frihetsberövande samt personer som är så allvarligt sjuka att de inte bedöms ha resurser att klara ett deltagande kan inte delta i insatsen.
Det ska också finnas en bedömning att personen är motiverad för en första kontakt med insatsen och kan klara aktiviteter, inledningsvis, i låg takt. Insatsen är öppen för alla medlemmar i samordningsförbundet.

Styrgrupp för insatsen

  • Susanne Johnsson, Surahammars kommun/verksamhetsledare
  • Bengt Eriksson, Surahammars kommun
  • Nadja Brusila, Surahammars kommun
  • Sonja Jernberg, Försäkringskassan
  • Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen
  • Tony Dahl, Region Västmanland
  • Ann Rilegård, Samordningsförbundet Västmanland (adjungerad)