GrönKvist

GrönKvist syftar till att stödja människor att få ökad kunskap och kontroll över av sin privatekonomi. Det är ett coachande program som på ett lättsamt och seriöst sätt ger möjligheter till empowerment, ökade kunskaper om hushållsekonomi och om konsumentfrågor.

GrönKvistprogrammet genomförs under sju veckovisa träffar cirka 2,5 timmar per tillfälle med en utbildad handledare.

GrönKvists logga

Läs mer på hemsidan:
GrönKvist – gronkvist.nu

Aktuella utbildningar hittar du här:
Handledarutbildningar – GrönKvist – gronkvist.nu